Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи „Обласний молодіжний центр” Полтавської обласної ради

 

від 09 жовтня 2018 р.

 

Назва об’єкту: Комунальна установа „Обласний молодіжний центр” Полтавської обласної ради.

 

Юридичне місце знаходження: 36011, Полтавська обл., місто Полтава,
вул. Міщенка, будинок 2.

 

Фактичне місце знаходження: 36011, Полтавська обл., місто Полтава,
вул. Міщенка, будинок 2.

 

Назва вакантної посади: Директор Комунальної установи „Обласний молодіжний центр” Полтавської обласної ради.

 

Термін дії трудового контракту: 5 років.

 

Кваліфікаційні вимоги: Освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або магістр) та стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року.

 

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво молодіжним центром. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання кадрів, проводить виховну роботу щодо розвитку творчої ініціативи, підвищення професійної кваліфікації. Контролює виконання працівниками поточних і перспективних планів роботи. Проводить роботу щодо організації дозвілля молоді, діяльності молодіжного центру. Забезпечує розроблення сценаріїв молодіжних і народних свят, тематичних заходів, театралізованих видовищ тощо та їх постановку. Аналізує діяльність центру, забезпечує підготовку та своєчасне подання встановленої звітності. Контролює трудову дисципліну, додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

Повинен знати: вільне володіння державною мовою, знання Конституції України та антикорупційного законодавства, чинного законодавства в галузі культури, чинні нормативні акти, що регулюють культурно-освітню діяльність та організацію дозвілля; основи трудового законодавства; форми та методи організації дозвілля; методологію творчого процесу; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

Умови оплати праці: оклад та заохочувальні виплати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298.

 

Перелік документів, що подаються на участь у конкурсі:
- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

- особовий листок з обліку кадрів (заповнюється при поданні);

- біографічну довідку;
- копію диплома про освіту;

- копію паспорта;
- декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, встановленою Законом України «Про запобігання корупції» (для суб’єктів декларування);
- попередження про спеціальні обмеження (при наявності);
- довідку про відсутність у особи судимості;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- дві фотографії розміром 6х4 см;
- копію трудової книжки.

 

Строк і місце прийняття документів: Прийняття заяв та документів від претендентів для участі у конкурсі здійснюється до 30 жовтня 2018 року з 8.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, каб. 330, Управління у справах сім'ї молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації. Довідка за телефоном: (0532) 60-64-93 та електронною адресою: sport@adm-pl.gov.ua.