15 серпня – День археолога. Полтавський «Центр охорони та досліджень пам’яток археології» – унікальний заклад в Україні

Версія для друку

15 серпня – День археолога.

Полтавський «Центр охорони та досліджень пам’яток археології» – унікальний заклад в Україні

 

Комунальний заклад «Центр охорони та досліджень пам’яток археології» Полтавської обласної ради створений за розпорядженням Полтавської облдержадміністрації № 421 від 15 вересня 1993 р.

За 26 років він набув авторитету в Україні та поза її межами як наукова, пам’яткоохоронна й видавнича організація; центр краєзнавчої та науково-просвітницької роботи.

Нині в Україні не зосталось жодного аналогічного закладу регіонального рівня. Відповідні функції в областях виконують кілька об’єднаних центрів охорони пам’яток культурної спадщини, одна інспекція та групи при управліннях культури.

Основна місія Центру — охорона та збереження найдавніших культурних цінностей Полтавщини. У рамках програми «Зводу» та з іншою метою майже щороку проводяться археологічні обстеження усієї території області на предмет виявлення, фіксації та наступного виготовлення облікової документації на археологічні об’єкти краю.

Кількість обстежених таких об’єктів порахувати важко, але відповідно до звітних документацій їх кількість з часу існування Центру вже перевалила за 5000 тисяч.

Чи не головним завданням і напрямком діяльності Закладу упродовж тривалого часу є обстеження земельних ділянок, що плануються до відведення громадянам у рамках виготовлення проєктної землевпорядної документації, та підготовка висновків землевпорядної експертизи.

Зараз щороку Центр надає близько 4000 таких документів.

Завдяки цій діяльності забезпечується схоронність археологічних об’єктів у зоні   господарської  діяльності людини, а також  дотримання пам’яткоохоронного законодавства.

Щороку до 50-70 археологічних об’єктів у результаті таких натурних обстежень вимежовують з категорії земель, що проектуються до передачі в приватну власність.

Не останню роль у діяльності організації відіграє й науково-рятівна польова дослідницька сфера. Майже щороку заклад здійснює самостійні чи партнерські археологічні дослідження в межах області.

Масштабні науково-рятівні розкопки (яким часто передували розвідки) проведені в зонах новобудов та інтенсивної господарської діяльності в Полтаві (1997-2017 рр.),Єристівському, Лавриківському та Біланівському ГЗК (2003-2016 рр.), Більського археологічного комплексу (2001-2010), окремих містах і містечках області (Кременчук, Диканька, Гребінка) та в околицях окремих населених пунктів.

Уже третій рік тривають партнерські розкопки спільно з НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України (м. /Львів) у зонах будівництва та реконструкції автострад. Були проведені дослідження по обходу Покровської Багачки та Полтави (2017 р.), у 2019 р. з квітня й по цей день тривають рятівні роботи в зоні будівництва ділянки шляху між Полтавою та смт Чутове.

Завдяки розвідці та вище зазначеним науково-рятівним дослідженням музейні фонди України поповнилися десятками тисяч експонатів.

Важливий сектор діяльності Центру — наукові дослідження та популяризація археологічної науки. Упродовж часу існування закладу було організовано ХVІ профільних семінарів «Охорона та дослідження пам’яток археології», численна кількість тематичних конференцій.

Вони, а також багато інших наукових досліджень працівників Центру й археологів усієї України ставали основами підготовки та випуску в світ серійних періодичних видань: Полтавський археологічний збірник (5 випусків, 1993-1999 рр.), широко знаний «Археологічний літопис Лівобережної України» (1998-2009 рр.), видання «Старожитності Лівобережного Подніпров’я» (існує з 2010 р.).

Завдяки КП «Центр охорони та досліджень пам’яток археології» Полтавської обласної ради опублікована велика кількість монографічних досліджень, наукових і науково-популярних публікацій з археологічної проблематики.

 

угору ↑