Про запровадження ринку ЕСКО в Україні

Версія для друку

Про запровадження ринку ЕСКО в Україні

 

Ефективність споживання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери України залишається досить низькою та не відповідає європейським стандартам. Саме у скороченні обсягів споживання енергії бюджетною сферою знаходиться значний резерв підвищення енергоефективності країни в цілому.

У зв’язку з цим, в Україні запроваджений у 2015 році механізм енергосервісу, який повноцінно реалізувався з грудня 2015 року по серпень 2019 року, що дозволило укласти понад 204 енергосервісних договорів, вартість майже 204,5 млн.грн., 8 з яких з бюджетними установами Полтавської області.

На сьогодні, із прийняттям відповідних змін до законодавства усунено всі законодавчі та адміністративні бар’єри укладення ЕКСО – договорів у зв’язку з чим,  в 2017 році очікується більше 100 енергосервісних договорів.

З цією метою Верховною Радою України прийнято:

  • Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 № 327-УІІІ;
  • Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 № 328-УІИ.

На їх виконання Урядом затверджено примірний енергосервісний договір - постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного енергосервісного договору» від 21.10.2015 № 845.

  • Про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" від 23.03.2017№ 1980-VIII.

Крім цього, з метою виконання норм законів Міністерством фінансів України прийнято наказ від 06.11.2015 № 996 «Про внесення зміни до економічної класифікації видатків бюджету» відповідно до якого доповнено економічну класифікацію видатків бюджету позицією 2276 «Оплата енергосервісу», (наказ Мінфіну від 14.01.11 № 11 «Про бюджетну класифікацію»), що дозволить бюджетним установам формувати видатки із врахуванням витрат за укладеними «енергосервісними договорами».

Концепція енергосервісу полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях бюджетних установ впроваджуються інвесторами - енергосервісними компаніями (ЕСКО). При цьому, ЕСКО, вкладаючи власні кошти, несе фінансові ризики, бере повну відповідальність за якість робіт та зацікавлена в максимальній економії витрат на оплату комунальних послуг.

Оплата енергосервісу здійснюється замовником виключно за рахунок економії енергоресурсів, досягнутої в результаті здійснення такими компаніями енергоефективних заходів. Зазначений механізм дозволить без додаткових витрат з бюджету зменшити споживання енергоресурсів бюджетними установами, створить ринок енергосервісу та тисячі робочих місць.

Одним із найважливіших завдань є інформування потенційних виконавців енергосервісу (ЕСКО) щодо об’єктів бюджетної сфери, які потребують впровадження енергоефективних заходів. Держенергоефективності розробило типову форму з основною інформацією щодо енергоспоживання будівель бюджетних установ.

У зв’язку з цим, було звернення до керівників бюджетних установ з проханням заповнити вищезазначені форми по кожному об'єкту, який потребує енергомодернізації.

З переліком об’єктів бюджетної сфери, які потребують впровадження енергоефективних заходів в Полтавській області Ви можете ознайомитися в долученому файлі.

ДолученняРозмір
ecko.rar1.85 MБ
угору ↑