Державна екологічна інспекція у Полтавській області

Версія для друку

 

адреса

36014, м. Полтава, вул. Коцюбинського, 6

тел./факс

(0532) 60-68-01

е-mail  

polt@dei.gov.ua

www

http://ecoinsp.poltava.ua/

начальник

Кравченко Сергій Володимирович

 

 

«Державна екологічна інспекція у Полтавській області (далі - Держекоінспекція) є територіальним органом Державної екологічної інспекції України, який діє у складі Держекоінспекції України і їй підпорядковується.

Повноваження Держекоінспекції поширюються на територію Полтавської області.

Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції до Держекоінспекції України щодо його вдосконалення.

- здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та  організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог природоохоронного законодавства».

угору ↑