Інформація від Полтавського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Версія для друку

Полтавське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів надає фінансову допомогу на безповоротній основі  особам з інвалідністю із числа учасників АТО,  шляхом:

- оплати вартості навчання та перекваліфікації у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії;

- передплати одного друкованого періодичного видання на рік на одну особу з інвалідністю (сім'ю особи з інвалідністю), засновником (засновниками) якого є всеукраїнська громадська організація інвалідів (особам з інвалідністю інвалідам I і II групи );

- оплати протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності).

 

Для отримання такої допомоги заявнику необхідно звернутись із заявою до:

 • відділення Фонду соціального захисту інвалідів (36039, м. Полтава, вул. Європейська, 49) для здійснення видатків на навчання та передплату друкованих періодичних видань;
 • територіального органу соціального захисту населення (за місцем реєстрації проживання) для забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності.

 

Разом із заявою до відділення Фонду соціального захисту інвалідів надати такі документи:

 • копію паспорта (1, 2, 11 сторінки), а також, за потреби, копію паспорта законного представника інваліда, документа, що підтверджує його повноваження;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
 • копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності.

Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії також:

 • Копія  індивідуальної  програми  реабілітації особи з інвалідністю (з показаннями до професійної реабілітації та професійного навчання із зазначенням спеціальності)
 • Копія документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту)
 • Копія сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності)
 • Повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги особі з інвалідністю
 • Довідка, що підтверджує вартість надання освітніх послуг: за весь період навчання,  за навчальний рік та посеместрово
 • Кошторис вартості навчання  за рік
 • Копія залікової книжки 
 • Копія трудової книжки або заяву особи з інвалідністю, що підтверджує її відсутність.
 • Копія договору з навчальним закладом
 • Копія ліцензії навчального закладу з додатком (по спеціальності)
 • Копія сертифіката про акредитацію по відповідній спеціальності
 • Документи, що підтверджують приналежність особи з інвалідністю до числа осіб (у разі приналежності до таких осіб):
 • які самостійно або їх родини (у тому числі на них) отримують або отримували упродовж 12 останніх місяців державну допомогу з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
 • у яких: обидва батьки є особами з інвалідністю; одинока матір з числа осіб з інвалідністю; один з батьків – особа з інвалідністю, а інший помер; батько – особа з інвалідністю, який виховує дитину без матері.

 

Більш детальну інформацію, бланки заяви, а такою юридичну консультацію можна отримати у Полтавському обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів за адресою : м. Полтава, вул. Європейська, 49, або за телефоном 56-36-23».

угору ↑