Влаштування громадян в будинки-інтернати, діяльність територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

Версія для друку

 

Влаштування громадян в будинки-інтернати, діяльність територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 
  
Назва послуги: влаштування громадян в будинки-інтернати для інвалідів та престарілих відповідно до нормативної документації;
- організаційно-методична  робота з питань забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян та розвитку їх структурних підрозділів.
1.  Адміністративний орган, який надає послугу:  Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації,  управління  фінансів бухобліку, звітності та стаціонарних установ, відділ стаціонарних установ.
2. Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
- наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.02р. № 549 “Про затвердження типових положень про будинки-інтернати    (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей; Типове положення про дитячий будинок-інтернат; Типове положення про психоневрологічний інтернат; Типове положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат ветеранів війни та праці”; 
 - наказ Міністерства соціального захисту населення України від 01.04.1997 р. № 44 “Про затвердження Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян”.
4. Консультаційні матеріали: Сімейний Кодекс України, Кодекс про шлюб та сім’ю України, Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про психіатричну допомогу», Правила опіки та піклування, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
5. Зразки документів (бланків), які необхідні для отримання відповідної послуги:
Для отримання путівки в будинок-інтернат до управління праці  та соціального захисту населення за місцем реєстраційного обліку особи   подаються такі документи:
- заява  особи, заява батьків (опікунів, піклувальників) неповнолітньої особи, опікуна недієздатної особи, піклувальника обмежено дієздатної особи (додаток 1);
- паспорт, свідоцтво про народження дитини віком до 16 років;
- медична карта з висновком про необхідність стороннього догляду (додаток № 2);
- довідка про вид і розмір призначеної пенсії чи допомоги (додаток № 3);
- довідка про склад сім’ї (додаток № 4);
- довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності  (додаток № 5), для дітей -   медичний висновок на дитину-інваліда віком до 18 років;
- для влаштування в психоневрологічний інтернат – також висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про  необхідність перебування в психоневрологічному інтернаті (додаток №6);
- для недієздатних осіб- копія судового рішення про недієздатність чи часткову дієздатність;
- для влаштування в дитячий будинок-інтернат – копія рішення суду про стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, копії рішення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування про встановлення опіки та піклування (за наявністю);
- акт обстеження житлово-побутових умов проживання батьків, опікунів чи піклувальників дитини ;
- висновок зональної психолого-медико-педагогічної консультації ;
- витяг з історії розвитку дитини;
- довідка про освіту –для дітей, які навчались в закладах освіти;
- 3 фото дитини розміром 3*4 см.
Тематичний блок “Соціальний захист”
Соціальний захист пенсіонерів:
- вирішення питань забезпечення соціального обслуговування пенсіонерів територіальними центрами;
- надання матеріальної допомоги через територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян малозабезпеченим непрацездатним громадянам з залученням спонсорської допомоги;
- організація та розвиток центрів (відділень) реабілітації  для підтримки стану здоров’я пенсіонерів та інвалідів.
Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян через свої підрозділи забезпечують якісне надання різних видів соціально-побутових, комунальних та медико-соціальних послуг непрацездатним громадянам, а саме:
 придбання та доставку продовольчих, промислових та господарських товарів за рахунок обслуговуваних громадян (при необхідності, за зниженими цінами або безплатно), приготування їжі, доставку гарячих обідів, годування, в тому числі у пунктах харчування, їдальнях, доставку книг, газет, журналів тощо;
 виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, здійснення лікувально-оздоровчих, профілактичних заходів та соціально-психологічної реабілітації, госпіталізацію, консультування у лікарів та інших спеціалістів, створення умов для посильної праці;
 допомогу в прибиранні приміщення, пранні білизни;
 організацію надання платних послуг через пункти побуту (хімчистка, пранння білизни, ремонт одягу, взуття і побутової техніки, перукарські послуги тощо);
 оформлення документів на отримання субсидій по оплаті житлово-комунальнихпослуг, оплату платежів;
 читання преси, написання листів;
 допомогу в обробітку присадібних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевими органами виконавчої влади);
 оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (пансіонату), психоневрологічного інтернату тощо;
 організацію надання необхідних видів протезно-ортопедичної допомоги, забезпечує милицями, палицями, окулярами;
 оформлення замовлень та організацію контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, громадського харчування, побуту, зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, колективними сільськогосподарськими підприємствами тощо;
 встановлення і підримання зв’язків з підприємствами, установами та організаціями для надання шефської допомоги одиноким непрацездатним громадянам;
 створення умов для посильної праці, лікувально-трудової терапії вдома;
 вирішення за дорученням обслуговуваних громадян різних питань у державних та інших підприємствах, установах і організаціях, об’єднаннях громадян, контроль за наданнямвстановлених пільг;
 організацію відпочинку (відвідання лекцій, участь в екскурсіях, самодіяльних художніх колективах, гуртках і т.п.), проведення консультацій у спеціалістів з різних питань;
 інші послуги, що визначаються при індивідуальних обстеженнях матеріально-побутових умов проживання одиноких непрацездатних громадян.

угору ↑