Освіта в кредит

Версія для друку

 

Освіта в кредит

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 916 “Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти”.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2003 р. № 508 “Про затвердження форм направлення на здобуття вищої освіти за цільовим пільговим державним кредитом та угоди про надання цільового пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти”.

 

Порядок надання цільових пільгових державних кредитів

для здобуття вищої освіти

 

Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р № 916 "Про затвердження порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти".

На умовах, визначених цим Порядком, цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти за денною, вечірньою та заочною формою навчання у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності (далі - кредит) можуть одержати молоді громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу.

Розмір кредиту визначається щороку вищим навчальним закладом державної форми власності виходячи з вартості навчання (за винятком стипендії) відповідно до форми навчання і затверджується центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад.

Приймальна комісія вищого навчального закладу за результатами складання вступних іспитів приймає щодо кожного одержувача кредиту рішення про зарахування абітурієнта до вищого навчального закладу з оплатою його навчання за рахунок кредиту. Зазначене рішення затверджується керівником вищого навчального закладу.

Абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів 1 та 2 групи, малозабезпечених і багатодітних сімей мають переваги за однакових результатів вступних іспитів серед абітурієнтів, які претендують на здобуття вищої освіти за рахунок кредиту. Кредит надається на підставі угоди між його одержувачем та керівником вищого навчального закладу. Форма угоди затверджується МОНУ.

У разі коли одержувач кредиту є неповнолітнім, зазначена угода укладається батьками або особами, які їх замінюють. По досягненні повноліття одержувач кредиту переукладає угоду з вищим навчальним накладом. Для укладення угоди одержувач кредиту, а якщо він є неповнолітнім, його батьки або особи, які їх замінюють, подають до вищого навчального закладу паспорт та довідку про присвоєння Державною податковою адміністрацією ідентифікаційного номера платника податків.

Угода укладається у трьох примірниках - по одному для кожної із сторін, що її уклали. Один примірник угоди передається вищими навчальними закладами державної форми власності - центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади.

Сума кредиту повертається із сплатою 3 відсотків річних протягом 15 років починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у вищому навчальному закладі до Державного бюджету України з виплатою щороку однієї п'ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним. Одержувач кредиту на навчання за рахунок Державного бюджету України повертає кредит та відсотки за користування ним через вищий навчальний заклад на рахунки МОНУ, інших центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебуває вищий навчальний заклад.

Одержувач кредиту, який після закінчення вищого навчального закладу пропрацював за фахом не менше ніж 5 років у державному або комунальному закладі чи установі у сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи.

Таким чином, з питання зарахування на навчання за рахунок пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти одержувачу кредиту необхідно:

- успішно скласти вступні іспити,

- звернутися із заявою до голови приймальної комісії-ректора вищого навчального закладу.

Кредит на навчання можна також отримати у комерційних банках м. Полтави.

Для з’ясування порядку та умов отримання комерційного кредиту необхідно безпосередньо звертатися до адміністрації вищого навчального закладу.

угору ↑