http://rada.gov.ua 

http://www.president.gov.ua/

http://www.kmu.gov.ua

 

http://poltava.sts.gov.ua

http://www.drv.gov.ua

 

 

 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 21.06.2012 № 67

 

УКРАЇНА

ДИКАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

21.06.2011

смт. ДИКАНЬКА

№ 67

 

Про організацію контролю за здійсненням виконкомами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади

 

                                                                                        Зареєстровано в управлінні юстиції

                                                                                             за     №5/188   від   25.06.2011  

 

 

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 35 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 11, 42, 51, 76 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339 „Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади” (із змінами):

 

 Затвердити Порядок, періодичність і терміни проведення райдержадміністрацією перевірок здійснення виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади (додається).

 

 Відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Герман Л.В.) спільно з юридичним сектором апарату райдержадміністрації (Прудка В.С.) подати це розпорядження на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.1992 №493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами).

 

 Відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Герман Л.В.) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації.

 

Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Лашка В.Г.

 

 

  Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                             В.СТАСЮК 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 21.06.2011 № 67

 

 

Порядок,

періодичність і терміни проведення райдержадміністрацією перевірок здійснення виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади

 

1. Загальні положення

 

 Порядок, періодичність і терміни проведення райдержадміністрацією перевірок здійснення виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – Порядок), розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 339 „Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади” (із змінами).

 

 Порядок визначає механізми:

контролю райдержадміністрацією за здійсненням виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

періодичність і терміни проведення райдержадміністрацією перевірок здійснення виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

 У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:

комплексна перевірка - запланована райдержадміністрацією перевірка комплексу питань щодо дотримання вимог законодавства виконавчими органами селищної, сільських рад при виконанні делегованих повноважень органів виконавчої влади з попереднім письмовим повідомленням;

цільова перевірка - запланована райдержадміністрацією перевірка дотримання вимог законодавства виконавчими органами селищної, сільських рад при виконанні одного чи декількох делегованих повноважень органів виконавчої влади з попереднім письмовим повідомленням;

позапланова перевірка - не запланована райдержадміністрацією перевірка одного чи декількох з комплексу питань щодо дотримання вимог законодавства виконавчими органами селищної, сільських рад при виконанні делегованих повноважень органів виконавчої влади і може бути проведена без попереднього письмового повідомлення.

 

2. Механізм контролю за здійсненням виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади

 

 Райдержадміністрація здійснює контроль за реалізацією виконавчими органами селищної, сільських рад вимог статей 27-36, 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” у частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

 

 Контроль за здійсненням виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється шляхом:

аналізу актів органів місцевого самоврядування;

надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади;

проведення перевірок діяльності виконавчих органів селищної, сільських рад.

 

 Основними завданнями перевірки є:

здійснення державного контролю за додержанням законодавства виконавчими органами селищної, сільських рад при виконанні делегованих повноважень органів виконавчої влади;

своєчасне попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі, якщо порушення припинено, - вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;

аналіз актів виконавчих органів селищної, сільських рад на предмет відповідності законодавству;

оцінка діяльності виконавчих комітетів селищної, сільських рад щодо додержання законодавства при виконанні делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконання вимог, врахування пропозицій та зауважень контролюючого органу.

 

 Здійснення контролю за виконанням виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади проводиться відповідно до щорічного Плану здійснення райдержадміністрацією контролю за виконанням виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – щорічний План здійснення контролю).

 

 Пропозиції до щорічного Плану здійснення контролю надаються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків до відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації щорічно до 15 грудня.

 

 Формування щорічного Плану здійснення контролю проводиться відділом організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації до 25 грудня у відповідності до вимог регламенту роботи райдержадміністрації.

 

 Щорічний План здійснення контролю затверджується головою райдержадміністрації.

 

 Виконавчі комітети селищної, сільських рад щорічно до 10 липня та 10 січня надсилають до відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації інформацію про здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади за встановленою формою (додається).

 

 На вимогу райдержадміністрації виконавчі органи селищної, сільських рад надають інформацію про виконання окремих делегованих повноважень.

 

3. Аналіз актів виконкомів селищної, сільських рад

 

 Виконавчі комітети селищної, сільських рад надсилають до відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації копії актів, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, протягом 10 днів з дня їх прийняття.

 

 Юридичний сектор апарату райдержадміністрації спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації та територіальними органами центральних органів виконавчої влади (за належністю) аналізують акти виконавчих комітетів селищної, сільських рад, прийняті з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, на предмет їх відповідності до вимог чинного законодавства.

У разі виявлення невідповідності законодавству акта виконкому селищної, сільських рад, прийнятого з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, райдержадміністрацією протягом трьох місяців надсилається виконавчому органу селищної, сільських рад повідомлення про невідповідність акта.

 

 Акти виконкомів селищної, сільських рад, прийняті з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, зберігаються у відділі організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

 

4. Порядок проведення перевірок здійснення виконкомами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади

 

 Перевірки здійснення виконкомами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – перевірки) проводяться комплексні, цільові та позапланові.

 

 Комплексні перевірки проводяться раз на три роки та охоплюють стан здійснення виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених статтями 27-36, 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за період від попередньої перевірки.

 

 Комплексні та цільові перевірки проводяться відповідно до щорічного Плану здійснення контролю.

 

 Виконавчим органам селищної, сільських рад не пізніше ніж за 7 днів надсилається письмове повідомлення про проведення перевірки.

 

 У разі потреби, при неналежному здійсненні виконкомами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади, за рішенням голови райдержадміністрації можуть проводитися позапланові перевірки.

 

 Перевірки проводяться робочими групами райдержадміністрації, до складу яких включаються працівники райдержадміністрації, її структурних підрозділів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Очолює робочу групу керівник апарату райдержадміністрації.

 

 Керівник робочої групи розробляє робочий план перевірки.

 

 Склад робочої групи, робочий план перевірки та термін її проведення затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів. Продовження цього терміну допускається з дозволу голови райдержадміністрації.

 

 Під час перевірки для робочої групи створюються необхідні умови, надаються матеріали, статистичні дані, довідки та інші документи щодо здійснення виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 Члени робочої групи за галузевою належністю перевіряють здійснення виконавчими органами селищної, сільських рад вимог статей 27-36, 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

 

5. Порядок оформлення результатів перевірок

 

 Результати перевірки робоча група оформляє актом, що має містити в собі аналіз, висновки та пропозиції з усіх питань, які перевірялися.

Акт складається з трьох частин:

I – вступна;

II - описова;

III – висновок.

За необхідності додаються інформативні матеріали.

 

 У вступній частині акта мають бути наведені такі дані:

дата (термін) проведення перевірки (при наявності зазначити перерву в роботі);

назва та місцезнаходження органу місцевого самоврядування, що перевірявся;

підстави для проведення перевірки у відповідності до вимог законодавства;

вид перевірки (планова чи позапланова).

 

 В описовій частині акта про перевірку необхідно:

висвітлити показники, які характеризують роботу органу місцевого самоврядування зі здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади в цілому (постатейно з кожного делегованого повноваження);

зазначити (за наявності) конкретні порушення законодавства з посиланням на статті, пункти та підпункти законів і нормативно-правових актів, положення яких порушені, та документи, які використані при перевірці;

чітко викласти зміст порушення, зазначити період, у якому дане порушення здійснено, при цьому додати до акту копії документів, що підтверджують наявність факту порушення;

зазначити перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такі були), вказати причини ненадання документів та відобразити даний факт в акті.

 

 Не допускається відображення в акті про перевірку необґрунтованих даних, а також суб’єктивних припущень, які не мають доказів, та різного роду висновків щодо дій посадових осіб органу місцевого самоврядування.

 

 У розділі „Висновок” відображається узагальнений стан здійснення органом місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, пропозиції щодо усунення виявлених перевіркою порушень законодавства та покращення стану здійснення органом місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

 Результати перевірки викладаються в акті на підставі перевірених даних і фактів, що випливають з наявних оригіналів документів органу місцевого самоврядування, а також інших даних.

При складанні акта про перевірку повинна бути додержана об’єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

Не допускається включення до акту висновків, пропозицій та даних, не підтверджених документами.

 

6. Порядок розгляду результатів перевірок

 

 Керівник робочої групи протягом 7 робочих днів після завершення перевірки доповідає про її попередні результати голові райдержадміністрації.

 

 За результатами перевірки в 10-денний термін на підставі матеріалів, поданих членами робочої групи, відділом організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації складається акт за підписами керівника та членів робочої групи.

 

 Акт подається голові райдержадміністрації, а його копія - у термін не більше п’яти робочих днів після підписання акта вручається під підпис на першому примірнику акта уповноваженій особі органу місцевого самоврядування або здається до канцелярії органу місцевого самоврядування під підпис на першому примірнику акта із зазначенням прізвища та посади працівника, що прийняв копію акта, або надсилається рекомендованим листом з підтвердженням про вручення поштового відправлення.

 

 Якщо під час перевірки було виявлено порушення законодавства, голова райдержадміністрації в тижневий термін розглядає надані матеріали і вирішує питання щодо:

надання рекомендацій та внесення пропозицій органу місцевого самоврядування стосовно усунення порушень законодавства чи зловживань та причин їх виникнення і умов, що їм сприяють, а в разі, якщо порушення чи зловживання припинені, - щодо вжиття заходів для усунення їх наслідків;

передачі, у разі потреби, матеріалів відповідним правоохоронним органам та вищестоящим органам виконавчої влади.

 

 Результати перевірки розглядаються виконавчим органом селищної, сільських рад, а у разі потреби виносяться на розгляд сесії відповідної ради та доводяться до відома населення шляхом опублікування в місцевих засобах масової інформації.

 

 Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки орган місцевого самоврядування зобов’язаний у тижневий термін повідомити райдержадміністрацію.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                               В.Г.Лашко

 


 

 

Додаток

до пункту 2.8 Порядку, періодичності і термінів проведення райдержадміністрацією перевірок здійснення виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади

 

                                    

ІНФОРМАЦІЯ

виконкому селищної,  сільської ради

про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у ___ півріччі 201_ року

 

 

Делеговані повноваження

органів виконавчої влади,

статті 27-36, 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”

 

Прийнято рішень з питань здійснення делегованих повноважень

 

Скасовано рішень як таких, що прийняті з порушеннями законодавства

 

Отримано протестів, подань, позовних заяв прокурора

 

Отримано приписів, актів щодо усунення порушень, пов’язаних з делегованими повноваженнями, від інших органів виконавчої влади

Всього

Всього

З них за власним

рішенням

Всього

З них

виконано

Всього

З них

виконано

Стаття 27

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 28

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 29

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 30

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 31

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 32

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 33

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 34

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 35

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 36

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 Селищний, сільський голова                _________________      П.І.П                                                                                      (підпис)

 М.П.


08.08.2013
Урядом впроваджуються енергозберігаючі технології, здійснюється перехід на альтернативні види палива та зменшуються витрати на виробництво та транспортування тепла
джерело
08.08.2013
Відповідна Концепція створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" була схвалена 7 серпня на засіданні Уряду
джерело
08.08.2013

Уряд збільшив грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів

Відповідну постанову Кабінет Міністрів прийняв 7 серпня 2013 року
джерело

06.08.2013
«На сьогодні із 91718 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, уже 75742 дитини виховуються в українських сім'ях», - йдеться у звіті Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка. Звіт представлено Главі державі.
джерело
06.08.2013
«На виконання доручень Глави держави і під його постійним контролем організовано системну роботу з ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати. Четвертий місяць поспіль вона скорочується», - сказав Радник Президента України-керівник Головного управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України Юрій Каракай.
джерело
Архів »
RSS 2.0