http://www.kmu.gov.ua

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Гребінківській райдержадміністрації Назад

                                                                                                                                                                          ПРОЕКТ

           

 

ГРЕБІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Про      затвердження       переліку

адміністративних                послуг,

що      надаються    через      Центр 

надання адміністративних послуг

при         Гребінківській  районній

державній                  адміністрації

 

 

Керуючись статтями  6, 13, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, частиною 3 статті 3, частиною 6 статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги“, на виконання Указу Президента України від 03.07.2009 №508/2009 „Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг“, розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 29.03.2013 №153 „Про реформування сфери надання адміністративних послуг в області“, з метою впорядкування  та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичним  та юридичним особам їх конституційних прав, свобод і законних інтересів:

1.іЗатвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Гребінківській  районній державній адміністрації  (далі - перелік)  (додається).

2. Після набуття чинності законом про перелік адміністративних послуг та ухвалення постанови Кабінету Міністрів України про затвердження  переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації        забезпечити протягом місяця розробку проекту розпорядження голови районної державної адміністрації про приведення цього розпорядження у відповідність до вимог закону та постанови.

          3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника голови районної державної адміністрації  Князєва О.В.

 

          Голова

районної державної

      адміністрації                                                                       В.ПІСНЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник:

начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації                                    Л. Степаненко

                                                                                                                                                            

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Розпорядження голови                                                                

                                                                                      Гребінківської районної

                                                                                      державної адміністрації

                                                                                                                                                                       

Перелік  адміністративних послуг,

що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Гребінківській  районній державній адміністрації

 

 

1. Державна реєстрація юридичної особи.

2. Державна реєстрація фізичної особи  - підприємця.

3.іВнесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі.

4.Державна реєстрація змін до установчих документів  юридичної особи.

5.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця.

6. іДержавна реєстрація припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи.

7.іДержавна реєстрація припинення юридичної особи, (ліквідація) в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

8.ІДержавна реєстрація припинення підприємницької діяльності  фізичної особи – підприємця за її рішенням.

9..Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності  фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визначення фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою.

10. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності  фізичної особи – підприємця на підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством.

11. Надання відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (виписка, витяг, довідка).

12. Видача дублікату оригіналу установчих документів та змін до них.

13. Атестація  педагогічних працівників.

14. Державна атестація  загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

15. Видача свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту.

16. Видача дублікату свідоцтва про базову загальну середню освіту та дублікату  атестату про повну загальну середню освіту.

17. Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

18. Продовження строку дії посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

19. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

20. Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

21.іНадання паспорта прив’язки розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

22. Видача посвідчення „Ветеран праці“.

23. Видача посвідчення „Інвалід війни“.

24. Видача посвідчення „Член сім’ї загиблого“.

25. Видача посвідчення „Жертви нацистських переслідувань“.

26.  Видачапосвідчення “Учасник війни”.

27.  Видачапосвідчення “Інвалід дитинства”.

28.  Видача  довідки „Дитина війни“.

29. Видача направлень на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації.              

30. Видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги.                                  

31. Видача довідок особам, які отримують допомогу,  як малозабезпечені сім’ї.                   

 

 

 

 

  Керівник апарату районної

  державної адміністрації                                                                      Л.Я.Чайка        

 

Розробник:

начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації                                    Л. Степаненко

 

 

 

         Аналіз регуляторного впливу

розпорядження голови Гребінківської районної державної адміністрації

„Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Гребінківській районній державній адміністрації“

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

         Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань,  звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

          Прийняття розпорядження голови Гребінківської районної державної адміністрації  „ Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Гребінківській районній державній адміністрації “ дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Гребінківському  районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

2. Цілі регулювання

             Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Гребінківському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр).                                                               

          Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей:

- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом

 „ єдиного вікна “ у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором.

- забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;

 - виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

- удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів,  посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом „ організаційної єдності “.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як суб’єкти господарювання та громадяни звертаються  за наданням  адміністративних послуг безпосередньо  до адміністративного органу. Дана процедура не є прозорою, відсутній громадський контроль та не відповідає Закону України „Про адміністративні послуги“.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Прийняття даного проекту  розпорядження дасть  можливість:

         - звернувшись до адміністратора у Центрі суб’єкти господарювання та громадяни матимуть можливість раціонально скоротити  кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

         - безперешкодносуб’єктам господарювання та  громадянамодержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;

         - реалізація прав та інтересів громадян  та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України „ Про адміністративні послуги“.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом  цього регуляторного акта передбачено затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через  Центр надання адміністративних послуг при Гребінківській районній державній адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-іспрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг, виключно через Центр надання адміністративних послуг при Гребінківській районній державній адміністрації , а також реалізувати основні принципи  державної політики у сфері  надання адміністративних послуг у частині  забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів  звернень.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

-        відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-        дотримання принципу організаційної єдності;

-        раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-        мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-        вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

-        мінімізація корупційної складової;

-        оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-        налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

-        формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

-        доступність та зручність;

-        належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-        чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-        отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-        мінімізація часу на очікування в черзі;

-        мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

-        можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-        контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-        отримання у приміщенні ЦНАП професійних         

 

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються

 

                                                                                   

 

 

-        консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-        вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-        визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-        наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-        доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

Сфера інтересів громадян

-        доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП);

-        належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-        чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-        отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";

-        мінімізація часу на очікування в черзі;

-        мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

-        можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-        контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-        отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-        вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-        визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-        наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-   доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.

 

         

      

7.Запропонований строк дії регуляторного акта.

            Даний проект регуляторного акта – розпорядження голови райдержадміністрації „ Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг  при Гребінківській районній державній адміністрації “ є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

         У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

         - кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг при Гребінківській районній державній адміністрації;

         - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

         - розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

         - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

         - кількість наданих адміністративних послуг;

         - середній термін розгляду звернення;

         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг

          - розмір надходження до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів пов’язаних з дією акту.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, даних Державної податкової інспекції та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

Розробник:

начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації                                    Л. Степаненко


08.08.2013
Урядом впроваджуються енергозберігаючі технології, здійснюється перехід на альтернативні види палива та зменшуються витрати на виробництво та транспортування тепла
джерело
08.08.2013
Відповідна Концепція створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" була схвалена 7 серпня на засіданні Уряду
джерело
08.08.2013

Уряд збільшив грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів

Відповідну постанову Кабінет Міністрів прийняв 7 серпня 2013 року
джерело

06.08.2013
«На сьогодні із 91718 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, уже 75742 дитини виховуються в українських сім'ях», - йдеться у звіті Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка. Звіт представлено Главі державі.
джерело
06.08.2013
«На виконання доручень Глави держави і під його постійним контролем організовано системну роботу з ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати. Четвертий місяць поспіль вона скорочується», - сказав Радник Президента України-керівник Головного управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України Юрій Каракай.
джерело
Архів »
RSS 2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GISMETEO: Погода по г.Гребенка