http://www.president.gov.ua/

 
http://www.kmu.gov.ua

 

http://rada.gov.ua

 

 

 

  

 

Модернізація базових секторів економіки та інфраструктури Назад

4. Модернізація базових секторів економіки та інфраструктури

 

4.1 Промислова політика

            Після кризових явищ в економіці у 2008-2009 роках відмічається повільне відновлення споживчого попиту на спеціалізованих ринках промислової продукції.  Разом з тим, продукція  більшості підприємств району  не втратила конкурентних переваг та має стабільний попит на внутрішньому та зовнішньому ринках.         

            Упродовж січня-вересня 2010 року обсяг реалізації промислової продукції збільшився на 42,7% (у фактичних цінах) в порівнянні з відповідним періодом 2009 року і склав 511227,0 тис. грн. В перерахунку на 1 особу населення реалізація промислової продукції зросла на 44,0% проти рівня 2009 року і становить 15215,1 тис.

            Протягом 9 місяців 2010 року спостерігається зростання експортного потенціалу промислових підприємств, зокрема половина обсягів виробництва молочної продукції реалізується на зовнішніх ринках (більше ніж 300,0 млн. грн.),  обсяг експортованих виробів з деревини зріс в порівнянні з 2009 роком в 2,0-3,0 рази.

            Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах промислового комплексу відсутня (окрім ДП «Завод» Прапор» - 244,7 тис. грн.).

            У 2010 році збільшено перелік підприємств індустріального сектору економіки. Так, у машинобудівній галузі відновлена робота ДП «Завод «Прапор».  У харчовій промисловості виведено на проектні потужності міні-завод з виробництва м’ясних консервів ТОВ «Малдс-груп» у селі Велика Круча,   введено в дію підприємство з виробництва харчових напівфабрикатів ТОВ «Пирятинський делікатес» у селі Дейманівка ( потужність  20 тон за добу) .

 

4.1.1 Харчова промисловість та перероблення сільгосппродукції

Проблемні питання:

-          скорочення обсягів виробництва м’яса та м’ясопродуктів 1 категорії на 96,5%, борошна на 66,3%,олії на 16%, макаронів на 5,9%;

-          внаслідок неефективного корпоративного керівництва припинена  діяльність ПАТ «Пирятинський м’ясокомбінат»;

-          невизначеність державної політики щодо перспектив функціонування ДП ДАК «Хліб України»  «Пирятинський КХП» призводить до втрати конкурентноздатності підприємства на ринку елеваторних послуг;

-          недостатній рівень завантаження виробничих потужностей переробних підприємств внаслідок відсутності в районі сировинної бази рослинництва та тваринництва (ТОВ «С/г підприємство «Комбікормовий завод», ТОВ «Пирятинагроконсерв», ТОВ «Пирятинагрокон»);

-          зростання напруги на внутрішньому ринку молочної продукції по причині суттєвого зростання обсягів продажу більш якісних польських сирів , що призвело до зниження запланованих обсягів реалізації продукції ПАТ «Пирятинський сир завод» починаючи із вересня 2010 року;

-          зниження конкурентноздатності харчової продукції через високу собівартість її вироблення, що стало наслідком наявності у технологічних процесах не основних виробництв (забійного цеху, автогосподарств та інших).

 

Програмні завдання та заходи на 2011 рік:

 

№ п/п

Програмні завдання

Деталізовані заходи

Виконавці

Обсяг коштів , тис. грн.

Всього

Кошти підприємств

Районий бюджет

Сільські бюджети

1

Зміцнення матеріально-технічної бази промислових підприємств, оновлення та розширення асортименту продукції, підвищення її якості.

 

модернізація складського обладнання на пшеничному та житньому млинах

 

ДП ДАК «Хліб України» «Пирятинський КХП»

870,0

870,0

 

 

модернізація авто -вагового обладнання

 

ДП ДАК «Хліб України» «Пирятинський КХП»

120,0

120,0

 

 

модернізація відвантажувального терміналу основного елеватору

 

ТОВ «С-г підприємство «Комбікормовий завод

2781,0

2781,0

 

 

модернізація технологічного циклу з виробництва плодоовочевих консервів

 

ТОВ «Пирятинагроконсерв» та ТОВ «Пирятинагрокон»

120,0

120,0

 

 

впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів ІСО НАСРР 22000

ПАТ «Пирятинський сир завод»

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом запровадження енергозберігаючих технологій

придбання сучасної сушарки

 

ДП ДАК «Хліб України» «Пирятинський КХП»

1500,0

1500,0

 

 

модернізація енергогосподарства

 

ДП ДАК «Хліб України» «Пирятинський КХП»

155,0

155,0

 

 

впровадження технології виготовлення частково демінералізованої сухої сироватки із застосувнням нанофільтраційної установки

 

ПАТ «Пирятинський сир завод»

9000,0

9000,0

 

 

3

Розширення ринків збуту продукції

 

будівництво 3 торгівельних павільонів в Київської області 

 

МПП «Лукулл»

900,0

900,0

 

 

4

 Створення умов для всебічного розвитку харчової промисловості та перероблення с/гпродукції

Сприяння у відновленні виробничої діяльності ПАТ «Пирятинський м’ясокомбінат»

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, ПАТ «Пирятирятинський м’ясокомбінат»

-

 

 

 

Сприяння у відновленні виробничої діяльності кондитерської фабрики «Слов’янка»

Міська рада, ПП «Лідер – 08»

 

 

 

 

Сприяння розвитку овочівництва та садівництва, тваринницької галузі

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

-

 

 

 

Тримати на особливому контролі стан реформування ДАК «Хліб України» та перспективи розвитку Пирятинського КХП

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

-

 

 

 

Здійснення заходів районної програми підвищення конкурентноздатності АПК

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, сільські ради

10,0

 

5,0

5,0

 

Інструменти виконання:

Районна програма підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу;

створення громадської організації «Пирятинський кошик», яка поєднує виробників та переробників с/гпродукції;

круглі столи , бізнес-форуми , спрямовані на налагодження партнерських відносин між виробниками та переробниками с/г продукції ;

фінансовий план ДП ДАК «Хліб України»  «Пирятинський КХП».

 

Результативні показники:

      Підвищення обсягів реалізації  сирів твердих на 1,8%, масла тваринного на 10,0%,  борошна на 6,0%, мяса та м’ясопродуктів на 15,0%, ковбасних виробів на 23,0%, плодоовочевих консервів на 20,0%.

 

4.2 Машинобудування

Проблемні питання:

- припинення діяльності ВАТ «Пирятинський ливарно-механічний завод» та ВАТ «Ремонтно-тракторне підприємство», які пов’язані корпоративними правами одного власника;

- високий рівень  конкуренції на ринку фільтроелементів, призводить до скорочення обсягів замовлень Укрзалізниці на продукцію Пирятинського УВП УТОС;

значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва УВП УТОС, ДП «Завод «Прапор».

 

№ п/п

Програмні завдання

Деталізовані заходи

Виконавці

Обсяг коштів, тис. грн.

Всього

в т.ч.

Державний  бюджет

Кошти фонду підтримки осіб з обмеженими фізич-ними можливостями

1

Модернізація на інноваційній основі основних засобів виробництва  продукції машинобудуван- ня

придбання обладнання для виробництва волокнисто-пористих фільтроелементів

УВП УТОС

388,0

 

388,0

 придбання обладнання для запровадження  окремих етапів виробництва продукції для сонячної енергетики

ДП «Завод «Прапор»

100,0

100,0

 

2

Відновлення звичайної діяльності ВАТ «Пирятинський ЛМЗ» та ВАТ «Пирятинське РТП»

налагодження партнерських відносин із власником підприємств

Управління економіки та розвитку інфраструктури

-

-

-

запровадження нових видів господарської діяльності в рамках Стратегії підвищення конкурентоспроможності АПК району

Управління економіки та розвитку інфраструктури

-

-

-

Інструменти виконання:

Програма реформування ДП «Завод «Прапор»;

контракт щодо фінансування соціальних програм в регіонах України;

фінансовий план ДП «Завод «Прапор»,

Районна програма підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу.

 

Очікуваний результат:

- збільшення обсягів виробництва та реалізації фільтроелементів на 8,5%;

 

4.3 Оброблення деревини та вироблення виробів з дерева

Проблемні питання:

-          зниження обсягів поставок на експорт продукції ДП «Пирятинське лісове господарство» , ТОВ «Пирятиндрев»,

-          зниження попиту населення на меблеву продукцію для житлових приміщень підприємства ТОВ «Оріон».

 

№ п/п

Програмні завдання

Деталізовані заходи

Виконавці

Обсяг коштів, тис. грн.

Всього

в т.ч.

Державний  бюджет

Кошти підприємств

1

Покращення якості продукції з метою збільшення обсягів реалізації на експорт

- придбання машин та обладнання для лісового господарства

 

ДП «Пирятинське лісове господарство»

140,0

 

140,0

- придбання верстату для підвищення якості обробки деревини

 

ТОВ «Пирятиндрев»

30,0

 

30,0

2

Запровадження нових видів продукції з метою збільшення обсягів реалізації на внутрішньому ринку

- придбання верстатного обладнання з метою виготовлення більш якісних м’яких меблів для житлових приміщень

 

ТОВ «Оріон»

50,0

 

50,0

 

Інструменти виконання:

фінансовий план ДП «Пирятинське лісове господарство».

 

Очікуваний результат:

-          збільшення обсягів поставок на експорт продукції з дерева  на 3-5%.

 

4.2 Енергозабезпечення (ресурсозабезпечення) та енергетична безпека

Потреба населення, підприємств, установ та організацій району в традиційних видах первинної енергії в цілому забезпечена.

За січень–серпень 2010 року обсяг реалізації електричної енергії  населенню та іншим споживачам  збільшився на 6,6 % відсотка в порівнянні з відповідним періодом 2009 року. Збільшення обсягу реалізації електричної енергії пояснюється збільшенням споживання електроенергії на 9,8 % населенням та на 4,9 % іншими споживачами району.

Розрахунки за куповану електричну енергію за січень - вересень 2010 року склали 100 % проти 99,8 % у 2009 році. За рахунок активізації енергозберігаючих програм відмічається скорочення втрат при постачанні енергоносіїв. Так, середньомісячні втрати електроенергії   в 2007 році -17-17,5 %, в 2008 році  - 16-16,5 %, в 2009 році – 16 -16,2 %, за 9 місяців 2010 року – 16-16,2 %.

Кількість засобів обліку встановлених Пирятинською філією ВАТ „Полтаваобленерго“  збільшилась проти минулого року на 3,7 %, станом на 01.10.2010 року склала 1620 шт., у тому числі  440 - з високим класом точності.

Відмічається зрозстання обсягів реалізації природного газу (протягом 9 місяців 2010 року становив   32,1  млн. куб. м) в порівнянні з минулим роком (22,8 млн. куб.м.), ріст  склав  40,7 %, що пояснюється збільшенням кількості споживачів.  На тлі зростання кількості абонентів з 13377 станом на 2009 рік до 13427 станом на 01.10.2010  (+ 50). Позитивним є факт збільшення  питомої ваги користувачів із засобами обліку (на 1,0 %). На 01.10.2010 року заборгованість населення за спожитий газ складає 1432,9  тис грн.. Рівень сплати за природний газ населенням складає 90,4 %. У межах підготовки до зими підприємством проводиться робота щодо зменшення заборгованості населення. В ході даної роботи направлено 1365 попереджень та 32 абоненти відрізано від газопостачання.

Пирятинською дільницею ВАТ „Лубнигаз“ проводились заходи спрямовані на підвищення безпеки газопостачання. Зокрема, проведено заміну аварійного газопроводу на вул. Острів протяжністю 850 м. Замінено 2 станції катодного захисту.

Протягом січня – червня 2010 року в усіх галузях економіки впроваджено 12 енергозберігаючих заходів на суму 2104,2 тис. грн., що призвело до економії паливно – енергетичних ресурсів в обсязі 192,37 тис. т.у.п., при цьому зекономлено 167,43 тис.грн.

Приватним акціонерним товариством „Пирятинський сирзавод“ використано 730,0 тис. грн. на впровадження енергозберігаючих технологій, що призвело до економії паливно – енергетичних ресурсів в обсязі 48,7 тис. ТУП при цьому зекономлено 42,3 тис. грн. власних коштів. Підприємством впроваджені такі енергозберігаючі заходи:

- проведено теплоізоляцію стін, стелі за допомогою сендвіч – панелей у 1 сиркамері та двох камерах для готової цільно – молочної продукції. У одній камері дозрівання сиру ізольовано та облаштовано підлогу кислотостійкою плиткою. Також у низькотемпературній камері зберігання масла поновлено ізоляцію та проведено ремонт стелі.  Підприємством затрачено на дані цілі 400,0 тис. грн. запланована економія електроенергії 25%;

- проведено реконструкцію в маслоцеху, використавши частотний перетворювач для процесів подачі вершків на маслобойку, та процесу їх збивання. Замінено всі електрокабелі, щити та встановлені економні лампи в цеху, заізольовано паропроводи, та проведено заміну труб для продукту та миття обладнання, вентелі, ліквідувавши паріння в цеху на загальну суму 330,0 тис.грн. запланована економія електро – теплоресурсів у межах 20 %.

       Для формування концепції ІV етапу регіональної програми енергозбереження „Збережемо енергоресурси Полтавщини“ на 2013-2015 роки розроблені прогнозні заходи енергозбереження по Пирятинському району. Крім того, розроблені додаткові заходи з енергозбереження на 2012 рік для включення їх до складу ІІІ етапу регіональної програми „Збережемо енергоресурси Полтавщини“.

 

Основні проблемні питання:

-          незадовільний технічний стан значної частини об’єктів виробництва  та транспортування енергетичних ресурсів;

-          недостатній рівень  утримання охоронних зон електричних мереж;

-          недостатній рівень оплати споживачів за спожитий природний газ;

-          недостатність фінансових ресурсів для впровадження енергозберігаючих заходів   у комунальній та бюджетних сферах;

-          низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій підприємствами реального сектору економіки, що негативно позначається на конкурентоспроможності місцевої продукції, робіт, послуг.

 

Програмні завдання та заходи на 2011 рік:

Програмні

завдання

Деталізовані заходи

Виконавці

Обсяг коштів, тис.грн.

Зменшення обсягів енергоспоживання в рамках виконання заходів Регіональної програми енергозбереження „Збережемо енергоресурси Полтавщини“ (ІІІ етап 2009-2011 роки)

 

проведення теплоізоляції стін, стелі за допомогою сендвіч – панелей у 3 сиркамерах та двох камерах для готової цільно – молочної продукції

ПАТ „Пирятинський сирзавод“

250,0

придбання двох вакуум – випарних установок в цех сушки сироватки (вакуум – насоси замість інжекторів)

ПАТ „Пирятинський сирзавод“

45,0

використання широкозахватних, комбінованих грунтообробних агрегатів типу ДМІ -530, ККП -6, КШН -5,6 „Кардинал“, „Резидент“ та борін дискових з чизельними плугами

Сільськогосподарські підприємства району

3740,0

встановлення нових та модернізація старих систем обліку енергоресурсів

Підприємства житлово – комунального господарства

350,0

зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами району

шляхом встановлення нових систем енергозберігаючого освітлення, заміни застарілого котельного обладнання, заміни віконних блоків на металопластикові

Бюджетні установи та організації району

Грабарівська сільська рада, відділ освіти райдержадміністрації, 

відділ культури і туризму райдержадміністрації

120,0

Зменшення втрат електроенергії

 

продовжити заміну застарілих засобів обліку електроенергії на більш сучасні  у кількості 2200 шт., у тому числі 900 шт. з високим класом точності; 

встановити фасадні лічильники в кількості 200 шт.;

провести заміну опор ПЛ – 0,4 кВ в кількості 121 шт.;

провести заміну вводів на ізольовані – 200 шт.;

перетягування проводів ПЛ –0,4 кВ протяжністю 37,16 км.;

проведення ремонту ТП 10/0,4 кВ в кількості 52 шт;

будівництво розвантажувальної ТП -0,4 кВ по вул. Київська

Пирятинська філія ВАТ „Полтаваобленерго“

-

З метою покращення утримання охоронних зон електричних мереж

обрізання гілок ПЛ -10 кВ протяжністю 45,8 км, ПЛ -0,4 кВ – 117,95 км

Пирятинська філія ВАТ „Полтаваобленерго“ спільно з сільськими радами

-

З метою зменшення втрат природного газу

встановлення   засобів  обліку газу  в кількості 100 шт.

Пирятинська дільниця ВАТ „Лубнигаз“

-

Підвищення рівня оплати за спожитий природний газ

проведення претензійно – позовної роботи з боржниками

Пирятинська дільниця ВАТ „Лубнигаз“ спільно з  відділом Державної виконавчої служби Пирятинського районного управління юстиції

-

Підвищення рівня впровадження енергозберігаючих технологій в комунальній та бюджетних сферах

розроблення районних (міських, сільських) цільових програм фінансування заходів з енергозбереження

Структурні підрозділи райдержадміністрації, комунальні підприємства району

-

Інструменти виконання:

 

Виконання заходів Регіональної програми енергозбереження „Збережемо енергоресурси Полтавщини“ (ІІІ етап 2009-2011 роки). Протягом 2011 року планується спрямувати на заходи з енергозбереження 4,5 млн. грн.

Фінансове забезпечення реалізації основних завдань з енергозабезпечення буде здійснюватись за рахунок власних коштів ВАТ „Полтаваобленерго“, коштів суб’єктів господарювання.

Виконання завдань і заходів із газопостачання забезпечуватиметься за рахунок фінансових ресурсів ВАТ „Лубнигаз“, коштів споживачів.

 

Очікувані результати:

Зниження обсягів споживання паливно -  енергетичних ресурсів на 124,8 тис. ТУП на суму 1,3 млн. грн.

У сфері енергопостачання:

- зменшити середньомісячні втрати  електроенергії на 1 %.

У сфері газопостачання:

-  збільшити питому вагу користувачів природного газу із засобами обліку на 1%.

       

4.3. Розвиток інфраструктурних секторів

4.3.1 Розвиток автотранспортної інфраструктури

  Розвиток автотранспортної інфраструктури створює передумови соціально – економічного розвитку прилеглих територій, є основою формування зон підприємницької ініціативи, активізує розвиток інших видів економічної діяльності.

  Важливу роль у життєдіяльності населення Пирятинського району відіграє пасажирський транспорт. Упродовж 2010 року розширилась мережа автобусного сполучення, яка станом на 01.10.2010 складає  18 маршрутів, у тому числі: міських – 4, приміських – 12, міжміських -2. Автобусним сполученням охоплено   34 села   району або 81,0 % від загальної кількості населених пунктів.

На районному  ринку пасажирських перевезень послуги надають ВАТ „Пирятинське АТП –15343“, ПП Боргун А.П., ПП Козін В.М., Березоворудський державний аграрний технікум, Громадський комітет самоврядування с. Нові Мартиновичі,  відділ освіти райдержадміністрації, 62 приватних таксисти. У 2010 році до їх переліку включено ПП Реутенко І.Б., яким відкрито новий міський маршрут „Вул. Цибаня -АС2 -АС1» (через вул. Червоноармійська, вул. Леніна)“

Зростає попит на вантажні перевезення. Упродовж січня – вересня 2010 року підприємствами автотранспорту перевезено 17,1 тис. тон вантажів що в 1,2 рази більше ніж за відповідний період минулого року,   вантажооборот зріс в 1,2 рази та становив 3,5 млн. т. км. Середня відстань перевезень вантажів склала 205,2 км проти 200,5 км. Послуги з вантажних перевезень надають ПП „Макс Транс“, ПП „Фенікс“. 

На виконання районної Програми „Шкільний автобус“ забезпечено перевезенням учнів із сіл Замостище, Верхоярівка, Рівне, Калинів Міст, Кейбалівка, Леляки, Харківці, Дейманівка, Олександрівка, Усівка, Каплинці, Кроти, Гурбинці, Нові Мартиновичі, Марїнське, Крячківка, Вечірки, до місць навчання.

          Протяжність доріг нашого району, по яких здійснюється рух транспорту, складає 725,45 км, у тому числі: з твердим покриттям 529,59 км.

  Філією „Пирятинський райавтодор“ забезпечується   догляд за автодорогами місцевого значення на території району.  Протягом 2010 року на утримання та ремонт доріг було виділено 2827,1 тис.грн., в тому числі: на поточний ремонт – 901,8 тис. грн.; експлуатаційне утримання – 1674,4 тис. грн.; інші замовлення – 250,9 тис. грн. Протягом 2010 року було виконано ямкового ремонту  на загальну суму 1993,4 тис. грн., встановлено дорожніх знаків  в кількості 50 шт. на суму 25,0 тис. грн.

В 2010 році за рахунок коштів міської ради зроблено капітальний ремонт доріг з асфальтовим покриттям (по вул. Гоголя, Леніна) на загальну суму  240,2 тис. грн., поточний ремонт – 9,9 тис.грн. Поновлено освітлення вулиць на загальну суму 160,0 тис. грн.

У 2010 році ВАТ „Південьзахідшляхбуд“  розпочато капітальний ремонт  автомобільної дороги Київ – Харків – Довжанський  на ділянці від м. Бориспіль до м. Лубни. Ця автомобільна дорога є однією з найважливіших магістральних доріг України в рамках національного транспортного коридору Європа – Азія та входить до переліку об’єктів з підготовки до проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи 2012 року з футболу . З метою  покращення автомобільних доріг та безпеки руху в Україні Світовий банк виділив кредит у розмірі $ 400 млн., з них на будівельні роботи з реконструкції автодороги між м. Бориспіль та м. Лубни -$294,5 млн. В межах Пирятинської дільниці передбачені будівельні роботи з реконструкції наявних смуг, в тому числі заходи з підвищення безпеки для транспортних засобів (встановлення дорожніх знаків та огородження, забезпечення освітлення найбільш небезпечних ділянок, встановлення розділювальних бар’єрів тощо) і для місцевих мешканців (облаштування переходів для пішоходів, місць паркування, спеціальних закладів).  

       Протягом 9 місяців 2010 року, незважаючи на ріст кількості автотранспорту в районі (близько 12 тис. од.) працівникам  відділення ДАІ по обслуговуванню Пирятинського району УМВС України в Полтавській області вдалося забезпечити тенденцію до зменшення кількості порушень на автошляхах району.   За січень – серпень 2010 року на території району зареєстровано 48 ДТП (2009р. - 51) , де загинуло 2 особи (2009 р. - 4)  та травмовано 18 осіб (2009р. - 26). Співробітниками виявлено та припинено 1586 порушень Правил дорожнього руху (2009 р. - 1100), у тому числі 171  випадок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (2009 р. -217).

 

Основні проблемні питання:

     -   зменшення показників пасажироперевезень ( за січень – вересень 2010 року кількість перевезених пасажирів становить 347,0 тис. осіб, в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на  27,2 %, вантажооборот зменшився на  48,1 %, середня дальність пасажирських перевезень склала  11,7 км проти  16,3 км);

     - використання застарілого рухомого складу автопарку для перевезення пасажирів;

     -  невідповідність тарифів ВАТ „Пирятинське АТП –15343“ на перевезення пасажирів по селах району  економічно обґрунтованим витратам на їх здійснення;

 - невиконання договірних умов ВАТ „Пирятинське АТП –15343“ щодо забезпечення запланованих рейсів;

 -   високий рівень монополізації ринку пасажирських перевезень;

 -   незадовільний стан автомобільних доріг загального користування;

 - недостатнє матеріально – технічне забезпечення відділення ДАІ по обслуговуванню Пирятинського району УМВС України в Полтавській області.

 

Програмні завдання та заходи на 2011 рік:

 

 п/п

Програмні

завдання

Деталізовані заходи

Виконавці

            Обсяг коштів,  

         тис.грн.

Районний бюджет

Кошти приватних перевізників та підприємств

Міський сільський

Інші            (кошти  ЕБРРР)

1

Оновлення основних видів транспорту у сфері пасажирських перевезень

Придбання автобусу ПАЗ

ПП Реутенко І.Б.

-

 

80,0

-

-

2

Відповідність тарифів ВАТ „Пирятинське АТП – 15343“ економічно  обгрунтованим витратам

Проведення заходів із підівищення тарифів на перевезення пасажирів автобусами, які працюють в звичайному режимі руху в приміському сполученні

ВАТ „Пирятинське АТП – 15343“

-

 

-

-

-

3

Розвиток конкурентного середовища на ринку пасажирських перевезень

Проведення заходів по залученню приватних перевізників на приміські маршрути

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

-

 

-

-

-

4

Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльность з надання послуг щодо перевезення пасажирів і їх багажу у режимі таксі

 

Проведення спільних рейдів по перевірці суб’єктів підприємницької діяльності на наявность ліцензії та ліцензійної картки щодо здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і їх багажу на таксі

 Управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Полтавській області,

відділення  ДАІ по обслугову-ванню Пирятинського району, відділення ОДПІ в Пирятинському районі

-

-

-

-

5

Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування за рахунок реалізації „Проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху в Україні “

Продовження розпочатих робіт по проведенню капітального ремонту автомобільної дороги Київ – Харків - Довжанський від межі Київської і Полтавської областей до м. Пирятин (31,6 км), а також 6,4 км дороги за        м. Пирятин (до м. Лубни)

Європейський банк реконструкції та розвитку

 

ВАТ „Південьзахідшляхбуд“ 

-

 

-

-

558000,0

6

Покращення стану доріг у сільській місцевості (Б.Рудка – Мартиновичі (М-03), Гребінка – Кулаженці – Смотрики,  Пирятин – Замостище, Яцини(Р60), Вишневе – Білоцерківці, Пирятин – Каплинці – Усівка)

Проведення ремонтних робіт за рахунок поточного ремонту та експлуатаційного утримання

Філія „Пирятинський райавтодор“

-

 

-

2500,0

-

 

З метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів передбачається:

 

№ п/п

Програмні

завдання

Деталізовані заходи

Виконавці

Обсяг коштів, тис.грн.

в тому числі

всього

районний бюджет

міський, сільський

1

забезпечення належного контролю за станом дорожньо-транспортної  дисципліни

придбання патрульного автомобіля

районна рада

80,0

80,0

-

2

покращення надання послуг в оформленні документів учасникам дорожнього руху

добудова окремого приміщення відділення ДАІ

відділення  ДАІ по обслуговуванню Пирятинського району

60,0

-

60,0

Інструменти виконання:

фінансове забезпечення реалізації завдань транспортно – дорожнього комплексу  буде здійснюватися за рахунок коштів авто перевізників;

Районна Програма „Шкільний автобус“, яка затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.11.2003 № 390;

проектно-кошторисна документація на реконструкцію і ремонт дороги Київ – Харків – Довжанський;

Районна Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки у Пирятинському районі на 2011-2012 роки (готується проект розпорядження голови райдержадміністрації).

Очікувані результати:

-          обсяг пасажирських перевезень у 2011 році прогнозується на рівні очікуваного показника 2010 року;

-          зростання обсягів вантажних перевезень  на 5-7%;

-          покращення транспортного обслуговування у сільській місцевості (збільшення відсотку виїздів на приміських маршрутах до 95,% у загальній кількості запланованих рейсів за місяць);

-          збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, які  надають послуги з перевезення пасажирів і їх багажу в режимі таксі,  з наявністю ліцензії ;

-          завершення першого етапу  капітального ремонту автодороги Київ – Харків - Довжанський від межі Київської і Полтавської областей до м. Пирятин (31,6 км), а також 6,4 км дороги за   м. Пирятин (до м. Лубни);

-          проведення  ямкового  ремонту доріг у сільській місцевості (Б.Рудка – Мартиновичі (М-03), Гребінка – Кулаженці – Смотрики,  Пирятин – Замостище, Яцини(Р60), Вишневе – Білоцерківці, Пирятин – Каплинці – Усівка);

-          забезпечення належного контролю за станом дорожньо-транспортної  дисципліни.            

 

4.3.2.      Розвиток системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

 

Оцінка поточної ситуації

Пирятинський район знаходиться у північно-західній частині області, в лісостеповій зоні. Площа Пирятинського району – 863,5 км2, населення 35,5 тис.  У районі 42 населених пункти, підпорядковані міській і 14 сільським радам . Районний центр – м. Пирятин.

Через район пролягає залізниця Москва-Одеса, автомобільні шляхи: Київ-Харків, Київ-Суми, Полтава-Черкаси, Полтава-Чернігів. Протяжність автомобільних шляхів загального користування – 178 км., у тому числі з твердим покриттям 172 км.  Залізничні станції Пирятин та Грабарівка.

Пирятинський район знаходиться в помірному кліматичному поясі. Найбільший вплив на формування погодних умов і клімату району мають величина і характер сонячного випромінювання, віддаленість території від великих водних мас, належність області до зони дії переважно атлантичних помірних та арктичних холодних повітряних мас, рівнинність території.

Середньорічна кількість опадів на території району в межах 524 – 639 мм. Кліматичні умови сприятливі для життя людини.

Лісові ресурси у районі невеликі. Всі ліси віднесені до природоохоронних і рекреаційних. В них проводяться лише рубки догляду та вибіркові лісовідновлювальні рубки.

   Потенційна небезпека техногенних аварій в районі наростає під впливом збільшення рівня зношеності основних фондів. На території  району функціонує 24 потенційно-небезпечних об’єкти, які внесені до державного реєстру ПНО.

   Проведено уточнення розрахунків щодо пристосування об’єктів побутового обслуговування Пирятинського району, які можуть бути пристосовані для санітарної обробки людей і спеціальної обробки одягу, а також об’єктів (підприємств, установ), які можуть бути пристосовані для спеціальної обробки транспорту.

Щороку на території   Пирятинського району  в середньому виникає   95 -110 надзвичайних подій, 1-2  надзвичайних ситуації. Найбільш поширеними надзвичайними подіями на території району є пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, нещасні випадки з людьми на воді та випадки виявлення застарілих боєприпасів.  За рік внаслідок виникнення надзвичайних подій техногенного характеру (пожеж, ДТП), соціально-політичного характеру (виявлення застарілих боєприпасів, нещасних випадків на воді), природного характеру (отруєння грибами, отруєння чадним газом) - приводять до загибелі  в середньому 9 осіб та внаслідок них страждає  близько  50 чоловік.

 Порядком створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308, визначено номенклатуру, обсяги і норми запасів матеріальних засобів  місцевих і об'єктових рівнів. Накопичення запасів матеріальних засобів місцевих і об'єктових матеріальних резервів становить 15-20 % , затверджених номенклатурою.

   

Основні проблемні питання:

 

-          відсутність системи оперативного доведення до відома населення інформації про виникнення або можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі через загальнодержавну, територіальні і локальні автоматизовані системи централізованого оповіщення;

-          відсутність фонду захисних споруд шляхом;

-          відсутність фінансування для запровадження заходів щодо безаварійного функціонування потенційно небезпечних об'єктів;

-          недостатня кількість майна, меблів для розгортання в умовах надзвичайних ситуацій необхідних додаткових лікувальних закладів (пунктів);

-          недостатній рівень навчання окремих категорій населення способам надання першої медичної допомоги та дотримання правил відповідної санітарії;

-          відсутність в достатній кількості колективних та індивідуальних засобів захисту      для окремих категорій населення;

-          відсутність засобів знезаражування осередку біологічного зараження;

-          відсутність в достатній кількості засобів для дотримання протиепідемічного режиму суб'єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням;

-          відсутність в торговельних мережах можливості придбання населенням для  особистого користування засобів радіаційного та хімічного захисту;

-          відсутність в достатній кількості сучасної техніки і обладнання для проведення спеціальних аварійно-рятувальних робіт.

Також в районі не організовано належним чином роботу із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості, де щороку виникає майже половина  кількості усіх пожеж, а гасіння їх значно ускладнюється через затримку з прибуттям до місця пожежі державних пожежно-рятувальних підрозділів. На сьогодні в районі не  створено  жодного підрозділу місцевої пожежної охорони (за нормативною потребою повинно бути 3).

Програмні завдання та заходи :

 

Завдання

Загальний обсяг фінансу- вання заходів ,

тис. грн.

 

Джерела фінансування

 

У тому числі в

2011 р.

Місцеві бюджети (районний, міський, сільські)

Кошти підприємств

 

 

Технічне дооснащення підрозділів ОРС ЦЗ для надання допомоги населенню в нестандартних ситуаціях

 

147,0

Мотопомпа МР 12 В

- 30,0

 

 

30,0

 

Обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території  області

12,5

2,5

2,5

 

Виготовлення та розміщення на конструкціях зовнішньої соціальної реклами  з питань безпеки життєдіяльності

10,0

2,0

2,0

 

Виготовлення та розміщення в місцях з масовим перебуванням людей матеріалів щодо попередження виникнення НС та загибелі людей на них

15,0

3,0

3,0

 

Створення місцевих

матеріальних резервів для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків

 

60,0

12,0

12,0

 

Оновлення територіальних і локальних автоматизованих

систем централізованого оповіщення

20,0

5,0

5,0

 

Випуск методичних рекомендацій, пам'яток і плакатів щодо попередження загибелі для навчання населення діям при загрозі та виникненні НС техногенного та природного характеру

7,5

1,5

1,5

 

Створення підрозділів місцевої пожежної охорони

750,0

250,0

250,0

 

Заходи щодо позашкільної роботи з дітьми.

16,0

5,0

5,0

 

Створення: локальних систем виявлення загрози виникнення НС на об’єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварій

180,0

40,0

 

40,0

Розроблення документів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на ПНО

120,0

30,0

 

30,0

 

 

Інструменти виконання:

- Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Пирятинського району  на 2011 – 2015 роки (готується проект розпорядження).

 

Очікувані результати:

1.             Вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації.

2.             Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

3.             Підвищити ефективність здійснення  організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

4.             Підвищити рівень пожежної безпеки.

5.             Оснастити вузол зв'язку  районного відділу ГУ  МНС України в Полтавській області високоефективним кінцевим обладнанням, цифровими міні-АТС  з включенням до загального номерного поля МНС.

6.             Забезпечити районний відділ  ГУ МНС  України в Полтавській області спеціальною апаратурою, обладнанням і технічними засобами захисту.

 

 Виконання завдань та заходів  дасть  змогу створити:

районний,  міський та 14 сільських фондів матеріальних резервів для запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків;

підрозділи місцевої пожежної охорони;

технічно дооснастити оперативно-диспетчерську службу аварійно-рятувального підрозділу по наданню допомоги населенню;

організувати просвітницьку та пропагандистську роботу серед дітей та молоді;

здійснити технічне дооснащення підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту для надання допомоги населенню в нестандартних ситуаціях.

 

4.3.3. Інформаційний простір

 

            Розвиток   інформаційного суспільства  та  впровадження  новітніх інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя,  діяльність органів державної влади та  органів  місцевого  самоврядування  є  одним  із  пріоритетних
напрямів державної політики.

На виконання Указу Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» та з метою вдосконалення роботи з надання юридичним та фізичним особам адміністративних  послуг  на  основі використання електронної інформаційної системи "Електронний уряд» в районі реалізується «Програма інформатизації органів виконавчої влади Пирятинського району». Об’єктом процесу трансформації є діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації , пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації. Це складне завдання передбачає застосування новітніх інформаційних технологій та сучасних технічних засобів. Але результатом цієї роботи стане швидке та прозоре отримання інформації про роботу виконавчої влади усіма категоріями споживачів, оперативне прийняття владними структурами обґрунтованих рішень при розв’язанні важливих стратегічних проблем.

           Станом на 01.10.2010 з 34 працівників райдержадміністрації  комп’ютерами забезпечені 21 (з них  11 застарілих та зношених). Таким чином, рівень оснащеності комп’ютерною технікою працівників райдержадміністрації складає 55%. Враховуючи той факт, що документообіг та опрацювання документів апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації щорічно збільшується з динамікою у 18 – 20%,  наявний рівень комп’ютерного забезпечення не в змозі забезпечити на достатньому рівні зростаючі інформаційні потреби громадськості району, юридичних осіб про роботу цього органу. При цьому  знижується ефективність роботи усього центрального координуючого апарату виконавчої влади в районі.

Що одним важливим напрямом розвитку інформаційного простору є  одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядуванняв засобах масової інформації.

           Інформаційні потреби громадян, юридичних осіб  району  в цілому задоволені. Діяльність в цьому секторі економіки здійснюють  друковані засоби масової інформації – щотижнева районна газета „ Пирятинські вісті“ та приватне видання газета „О“ (2 випуски на місяць), тираж яких складає  відповідно 4400 та 1000 екземплярів за один випуск.  Послуги телебачення надає  - приватне підприємство  „ТРК “Пирятин“, рівень охоплення території району складає 90,0%, також частково охоплюються території Гребінківського, Лубенського, Оржицького та Драбівського районів.

           З метою формування суспільної свідомості у відповідності до напрямів державної інформаційної політики  забезпечено співпрацю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування із ЗМІ, яка здійснюється на договірній основі . Протягом 9 місяців 2010 року діяльність місцевої влади регулярно висвітлюється на сторінках газет та телебаченні, вартість послуг склала  близько 125 тис. грн.

                     

Основні проблемні питання :

-          недостатній рівень власних можливостей органів виконавчої влади для об’єктивного інформування населення про суспільне-економічне життя району;

-          не повною мірою забезпечується виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;

-          не достатній рівень оснащеності комп’ютерною технікою працівників райдержадміністрації;

-          52% наявного парку комп’ютерної техніки райдержадміністрації фізично та морально зношено;

-          рівень продуктивності праці працівників органів виконавчої влади не відповідає  сучасним вимогам.  

 

                             Програмні завдання та заходи :

 

№ п/п

Програмні

завдання

Деталізовані заходи

Виконавці

Строки виконання

Обсяг коштів, тис. грн

Усього

У т.ч. з районного бюджету

1

Вдосконалення  роботи з надання  юридичним  та  фізичним  особам адміністративних   послуг   на   основі  використання електронної інформаційної системи "Електронний уряд»

придбання комп’ютерної та оргтехніки в апарат,  відділи і управління рай-держадміністрації, зокрема :

- 14 комплектів комп’ю-терної техніки;

- 1 мультимедійний проектор з екраном.

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

2011 рік

87,6

87,6

2

Забезпечення оприлюднення відомостей про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

висвітлення діяльності органів виконавчої влади Пирятинського районною газетою „Пирятинські вісті“

 

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадьскими організаціями та ЗМІ

2011

83,0

83,0

висвітлення діяльності органів виконавчої влади Пирятинського району приватним підприємством „ТРК „Пирятин“

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадьскими організаціями та ЗМІ

2011

99,7

99,7

 

                                         Інструменти виконання:

-          Програма інформатизації органів виконавчої влади Пирятинського району на 2011 рік;

-          Програма висвітлення діяльності органів виконавчої влади Пирятинського району газетою „Пирятинські вісті“ на 2011 рік;

-          Програма висвітлення діяльності органів виконавчої влади Пирятинського  району “ приватним підприємством „ТРК „Пирятин“  на 2011 рік.

 

Критерії результативності досягнення цілей:

-          систематичне і об’єктивне оприлюднення інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, виконання державних та регіональних програм розвитку;

-          покращення якості послуг , підвищення ефективності роботи місцевих органів влади.

     

V. Розвиток сільського господарства та агропереробної промисловості

 

Оцінка поточної ситуації

            Протягом 2010 року діяльність агропромислового комплексу району була спрямована на виконання заходів щодо реалізації основних положень державної аграрної політики, метою якої є забезпечення динаміки економічного зростання та покращення рівня життя населення.

Останній час в галузі рослинництва спостерігаються значні як структурні так і організаційні зрушення, спрямовані на перехід до сучасних високотехнологічних методів  землеробства.Так, восени 2009 року було запроваджено ряд заходів, спрямованих на покращення врожаю 2010 року . Збільшено площу озимих культур на 2452 га або на 30,6 % . Для посіву були використані кращі високопродуктивні сорти апробованих селекцій. Протягом усього циклу догляду за посівами с/г культур дотримувались технологічні норми підживлення мінеральними добривами та внесення препаратів для боротьби із шкідниками та хворобами рослин. Загальна вартість комплексу весняно-польових робіт склала близько 30,0 млн. грн. власних коштів підприємств та банківських кредитів.

З метою поновлення парку сільськогосподарської техніки, запровадження ресурсозберігаючих технологій протягом 9 місяців 2010 року в галузь залучено понад 3,0 млн. грн. інвестицій, придбано 7 одиниць с/г техніки.

Разом з тим, рослинницька галузь все ще залишається досить вразливою від погодно-кліматичних умов. Затяжна сувора зима 2009-2010рр. , а також ґрунтова та повітряна посухи у період весняно-літної вегетації сільськогосподарських культур призвели до формування врожаю на рівні меншому ніж у минулому році. Станом на 1 жовтня 2010 року зернові та зернобобові зібрані на площі 18952 га, намолочено 36756,2 тонн, при урожайності 19,4 ц/га, що менше проти минулого року на 11,1 ц/га.

В галузі тваринництва відмічаються деякі позитивні тенденції. Поголів’я громадського стада зросло по всіх видах тварин. Станом на 01.10.2010 у сільгосппідприємствах району утримувалося великої рогатої худоби –  2664 голови (що на 123 голів більше  відповідного періоду минулого року, або на 4,8 %),  в т.ч. корів – 1075 голів ( більше на 125 голови, або 13,2 %), свиней – 4890 голів ( більше на 603 голови, або 12,3 %), овець – 353 голів ( більше на 268 голів, або у 3 рази), коней – 120 голів (менше на 4 голови або – 0,8 %).

            Покращуються показники продуктивності молочної підгалузі. За 9 місяців 2010 року валове виробництво молока зросло на 881,9 тонн  або на  31,7% і складає 3666,2 тонн. Надій молокавід однієї корови,  становить 3342 кг, що на 445 кг  або на 5,4 % більше  показника 2009 року.

            Середньодобові прирости великої рогатої худоби за січень-вересень 2010 року склали 425 грамів   , середньодобові прирости свиней – 232 грамів  , що відповідно на 38 грам та на 12 грами більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У м’ясній підгалузі на тлі значного скорочення обсягів вирощування м’яса худоби та птиці в живій вазі ( проти 9 місяців 2009 року спад на 3131,0 тонн або на 88,3%) зросли обсяги виробництва яловичини та свинини відповідно на 22,6% і 25,9% . Погіршення загально районного показника обумовлено неритмічною роботою  основного виробника м’яса птиці ТОВ «Яромир – Агро». Станом на 01.10.2010 виробничий цикл відновлено, на відгодівлю  посаджено 254 тис. голів птиці.

Завершується реконструкція приміщень в ТОВ “Леляківське”,  ТОВ “Смотриківське  з повною механізацією і електрифікацією всіх виробничих процесів. До кінця жовтня в ТОВ “Леляківське” планується закупити 50 гол. нетелів з племінного господарства.

Переробна промисловість в сільськогосподарських підприємствах представлена незначними обсягами і використовується лише для забезпечення діяльності підприємства та потреб працівників.

 

Основні проблемні питання, які потребують вирішення:

·          виробництво валової продукції сільського господарства за 9 місяців скоротилось на 55,1% і склало 39,2 млн. грн.;

·          зниження родючості земель внаслідок недостатніх природоохоронних та агротехнічних заходів у землекористуванні, порушення науково-обгрунтованих структур посівних площ;

·          наявні технології вирощування рослин не враховують глобальні зміни у кліматі, що позначається на занадто високої залежності врожаю від погодно-кліматичних умов;

·          обмеженість власних обігових коштів підприємств, низька інвестиційна привабливість аграрного сектора та у зв’язку з цим недостатні обсяги інвестицій;

·          фізичне і технологічне старіння основних фондів та техніки;

·          низька генетична якість основного поголів’я худоби і птиці;

·          відсутність державного фінансування по підтримці галузі сільського господарства;

·          нестача фінансових ресурсів для забезпечення регулярного циклу вирощування птиці.

Програмні завдання та заходи:

 

№ п/п

Програмні завдання

Деталізовані заходи

Виконавці

Строки виконання

Обсяг коштів, тис. грн.

всього

в тому числі

державний

районний

міський, сільський

інші

1.

Збереження родючості земель та енер гоощадження на виробниц-тві

забезпечити за рахунок запровадження орг заходів перехід на безвідвальний, мінімальний  та нульовий обробіток ґрунту 50% від загальної кількості господарств

 

Управління АПР, сіль-ськогосподарські  під-приємства

2011

 

 

 

 

 

забезпечити недопущення спалювання соломи і пожнивних решток  та заробка їх в грунт як органічних добрив;

 

Управління АПР,  відділ ДКЗ в Пирятин-ському рай-оні, Пиря-тинський сектор охо-рони навко-лишнього середовища,Пирятинський район-ний відділ ГУ МНС

 

 

 

 

 

 

Забезпечення максимального  викори-стання існуючих органічних добрив (відходів тваринництва)  шляхом застосування сучасних технологій їх внесення

 

Управління АПР, інспекція захисту рослин

 

 

 

 

 

 

збільшення обсягів внесення мінеральних добрив в перерахунку на діючу речовину  до 70 кг/га посівної площі

Управління АПР, сіль-ськогосподарські  під-приємства

 

 

 

 

 

 

2.

Покращення технічної та технологічної модернізації с/г виробництва

запровадження високопродуктивних сортів та гібридів сільського-сподарських культур  збільшення обсягів валового виробництва продукції рослинництва

сільськогосподарські підприємства

2011

 

 

 

 

 

технічне переоснащення машинно-тракторного парку

 

 

ТОВ “Руда”,

ТОВ “ПКЗ-Агро”

2011

 

 

 

 

4600,0

реконструкція та розширення тваринницьких приміщень

 

ТОВ «Леляківське»

 

 

 

 

 

300,0

запровадження у технологічний процес вирощування рослин сучасні наукові методи мінімізації впливу погодно-кліматичних умов

сільськогосподарські підприємства

 

 

 

 

 

 

3.

Забезпечення стабільного нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції

 вирішення проблем кормови-робництва – особливо забезпечення галузі тваринництва, високо про-теїновими та енергетичними за поживністю кормами

сільськогосподарські підприємства

2011

 

 

 

 

 

проведення селекційно-племінної роботи у молочному скотарстві і свинарстві спрямоване на покращення генетичного потенціалу худобу – підвищення продуктивних якостей худоби

налагодження партнерських відносин з банківським установами щодо створення сприятливих умов кредитування тваринницької галузі

 

 

4.

 

Підвищення життєвого рівня сільського населення

 

підвищення рівня реальної заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах

 

забезпечення зростання орендної плати за земельні паї

 

 

 

Керівники сільськогосподарських підприємств; управління агропромислового розвитку

2011

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати в 2011 р.:

·          виробництво валової продукції сільського господарства - 131,6 млн. гривень;

·          збільшення виробництва продукції рослинництва на 5,0 %;

·          підвищення продуктивності праці в сільському господарстві на 7-10 %;

·          оновлення технічної бази сільського господарства шляхом придбання 15 одиниць техніки;

·          збільшення виробництва продукції тваринництва на 1,1 %;

·          збільшення рівня доходів селян та середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства району на 6-8 %.

6. Регіональний економічний розвиток

 

6.1 Реформа житлово – комунального господарства

У сфері житлово-комунального господарства району працюють шість підприємств  комунальної форми власності та три підприємства приватної форми власності, які  надають юридичним особам та населенню послуги з водопостачання, водовідведення,  утримання житлових будинків та прибудинкових територій, виконують роботи по догляду за дорогами, тротуарами та іншими елементами благоустрою.  Комунальна інфраструктура району не достатньо розвинута та потребує вдосконалення: з 43 населених пунктів району , лише 35 мають водопостачання, в 4 функціонують системи водовідведення, в 5 – власні тепло генераторні установки. Крім того, в районі повністю відсутнє централізоване гаряче водопостачання житла.

Підприємства галузі знаходяться в скрутному фінансовому стані, це не дає можливості належно утримувати основні виробничі  фонди і засоби виробництва. Рівень збитковості значно вище ніж в середньому по району.

На виконання Закону України „Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків“ та з метою створення умов для  реформування галузі  в районі створено 5 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та 3 кооперативи, які володіють та управляють житлом. Загальна житлова площа по 5 будинках становить 2400,8 м2.

               Станом на 01.10.2010 року загальна сума заборгованості населення за житлово – комунальні послуги становить 4051,6 тис.грн. у тому числі:

         утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 952,7 тис.грн., централізоване водопостачання та водовідведення – 241,5 тис.грн., централізоване опалення – 1427,5 тис.грн., газопостачання - 1432,9 тис.грн.

За кошти місцевого бюджету комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“  проведено рекострукцію станції другого підйому (299,5 тис.грн.). За власні кошти    (79,0 тис.грн.) комунальним підприємством проведено капітальний ремонт екскаватора та автомобілів. На центральних лініях водогону міста встановлені люки та запірну арматуру. Для збільшення тиску води виконано перехід з вул. Урожайна на вул. Калініна. Встановлено пожежні гідранти.

Міською радою проведено вуличне освітлення протяжністю близько 7 км на суму 207,3 тис.грн. (заміна лічильників на двотарифні, світильників та провода на енергоефективні.)  Проведено капітального ремонту системи опалення дошкільний начальний заклад Червона шапочка (1 котел -20,0 тис.грн.), БДЮТ (2 котли , насос-40,0 тис.грн). Проведено ремонт ізоляції  зовнішніх теплових мереж по вул. Абаканська на загальну суму 20,0 тис.грн.

В листопаді 2010 року планується проведення ремонту літів 3 багатоповерхівок на загальну суму 170,0 за рахунок державного фінансування та коштів міської ради (13,5 тис.грн.).

Госпрозрахунковою дільницею облсількомунгоспу с. Нові Мартиновичі проведено ремонт котельні та ремонт тепломереж. Проведено переатестацію операторів та відповідального за газове господарство. Загальна сума коштів, виділених  на ці заходи, складає 3,1 тис.грн.

Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами встановлено перетворювач частоти -36,2 тис.грн., проведено аудит  -8,8 тис.грн.

ПП Хазар-2007 проведено ремонт покрівлі на суму 40,0 тис.грн. та вентиляційних установок на 25,0 тис.грн.

 

Основні проблемні питання:

-          недостатній розвиток системи комунальної інфраструктури в районі;

-          заборгованість споживачів за спожиті енергоносії;

-          невідповідність вартості житлово-комунальних послуг їх якості,

-          вкрай низьке  фінансування галузі,

-          фізичне старіння житлового фонду, комунікаційної інфраструктури.

-          модернізація існуючого полігону твердих побутових відходів.

 

Програмні завдання та заходи на 2011 рік:

 

Програмні

завдання

 

Деталізовані заходи

 

Виконавці

Обсяг коштів, тис.грн.

Всього

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші

Розвиток водопровід-ного господарства

Придбання нового екскаватора

КП „Пирятинський міський водоканал“

350,0

-

350,0

-

Будівництво нової свердловини

КП „Пирятинський міський водоканал“

250,0

225,0

25,0

-

Проведення герметизації резервуара води на 2000 м3

КП „Пирятинський міський водоканал“

300,0

270,0

30,0

-

Заміна ліній водопостачання

КП „Пирятинський міський водоканал“

250,0

100,0

100,0

50,0

Реконструкція водогону в с. Нові Мартиновичі

ГРД с. Нові Мартиновичі

70,0

63,0

-

7,0

Модернізація існуючого полігону твердих побутових відходів,

Проведення реконструкції полігону твердих побутових відходів

КП „Каштан“

4000,0

3600,0

400,0

-

Розвиток та реконструкція систем  водовідведення

Проведення реконструкції очисних споруд в  м. Пирятин

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди

2500,0

2000,0

450,0

50,0

Сприяння створенню  об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків

Створення консультаційного центру при міській раді по створенню ОСББ

Міська рада

5,0

-

5,0

-

З метою зменшення втрат енергоносіїв

Впровадження лічильників обліку води, теплової енергії

КП „Пирятинський міський водоканал“

ПП „Хазар-2007“

270,0

270,0

-

-

Підвищення рівня оплати за спожиті енергоносії

Проведення претензійної роботи по погашенню заборгованості за житлово – комунальні послуги 

Підприємства- надавачі послуг спільно з  відділом Державної виконавчої служби Пирятинського районного управління юстиції

-

-

-

-

Розвиток системи комунальної інфраструктури в районі

Створення комунальних підприємств з водопостачання в селах Пирятинського району: Дейманівка, Каплинці,  Харківці, Березова Рудка

Дейманівська сільська рада, Каплинцівська сільська рада, Харківецька сільська рада

Березоворудська сільська рада

10,0

-

10,0

-

Доведення до економічно обгрунтованих витрат тарифи підприємства

Перегляд діючих  тарифів

підприємства –надавачі житлово – комунальних послуг

-

-

-

-

Формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово – комунальних послуг

Проведення громадських слухань, круглих столів

підприємства –надавачі житлово – комунальних послуг, органи місцевого самоврядування, Управління МА та  ЖКГ райдержадміністрації

-

-

-

-

 

 

 

8005,0

6528,0

1370,0

107,0

Інструменти виконання:

-          Районна програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Пирятинського району на 2011-2015 роки  (готується проект розпорядження голови райдержадміністрації);

-          Районна програма Питна вода;

-          фінансове забезпечення реалізації завдань   буде здійснюватися за рахунок коштів: державного бюджету, місцевого бюджету, та коштів підприємств житлово – комунального господарства;

-          громадські слухання круглі столи.

Очікувані результати:

-          створення ринку більш якісних та доступних комунальних послуг;

-          зменшення втрат теплової енергії, води, економія енергоносіїв;

-          зростання рівня оплати населенням житлово – комунальних послуг.

 

                                                            ПЕРЕЛІК  територіальних цільових программ у сфері ЖКГ,

                                                                 реалізація яких передбачається у 2011 році

 

п/п

Назва цільової програми

На виконання якого документу (ініціативи) розроблена

Коли і яким

документом

затверджена

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів за джерелами

фінансування (тис.грн.)

Відповідальні за реалізацію програми

Всього

Державий

бюджет

Місцевий бюджет

Інші джере

ла фінансу

вання

обласний

бюджет

районний

бюджет

міський

бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

1

 

Програма реформування житлово-комунального господарства Пирятинського району на 2009-2014 р.

 

Державна програма

 

Рішенням 23 сесії Пирятинської районної ради 4-го скликання 15.07.2005

 

6500,0

 

5600,0

 

 

 

 

 

850,0

 

50,0

Райдержадміністрація , органи місцевого самоврядування

2

Районна програма “Питна вода”на 2006-2014р.

 

 

 

 

Державна програма

Рішенням 24 сесії Пирятинської районної ради 4-го скликання 21.10.2005

1220,0

 

 

 

 

 

 

 

658,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505,0

57,0

 

 

 

 

 

 

 

- « -

 

 

Разом:

 

 

 

7720,0

 

 

6258,0

 

 

 

 

 

1355,0

 

107,0

 

 

6.2 Розвиток будівництва

 

Протягом 2010 року проводилися планові будівельно –монтажні роботи, забудовниками усіх форм власності.  Введено в експлуатацію споруд громадського призначення :

        - проведено реконструкцію нежитлового приміщення під цех по виробництву напівфабрикатів в с. Дейманівка по вул. Наглого Марка,46 (кошторисна вартість будівництва 21469,0 тис.грн.);

               - введено в експлуатацію елеватор ТОВ „Васілко“ в с. Давидівка;

          - здано в експлуатацію приватним підприємцем Кучерявим А.А. – модульний автозаправний пункт потужністю 100 заправок на добу, по вул. Сумська 2б м. Пирятин;

               - приватним підприємцем Міщенком В.М. введено в експлуатацію магазин загальною площею 721 м2 за адресою Майдан Незалежності 5а, м. Пирятин.

  Нове житло споруджується в основному за рахунок коштів приватних забудовників – фізичних осіб. Протягом  поточного року введено в експлуатацію  дев’ять житлових будинків садибного типу площею 903 м2 кошторисна вартість будівництва 2308 тис.грн. в м. Пирятин ( у тому числі один в сільської місцевості).

  З метою державної підтримки молодих сімей у спорудженні житла  та сільських забудовників , продовжено виконання заходів в рамках програми “Власний дім”. З обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та коштів районного бюджету  надано кредит 7 чоловікам на загальну суму 127,0 тис. грн. На даний час очікують на кредит 4 чоловіки. Необхідною умовою участі забудовників в обласній регіональній програмі „Розвиток молодіжного житлового будівництва“  є забезпечення фінансування з боку районної ради  .

  У листопаді 2010 року планується завершення проведення реконструкції гуртожитку колишнього цегельного заводу під 16-ти квартирний житловий будинок площею 1,2 тис. м. кв. та завершення будівництва 40-квартирного житлового будинку площею 2,76 тис. м. кв.  по вул.Проїздна,14-а в м. Пирятин. Через державний іпотечний фонд буде придбано в цих будинках по 15 квартир. Зараз інтенсивними темпами проводиться добудова цих будинків.

  Також в районі проводиться будівництво дитячого кафетерію по вул. Леніна 42 приватним підприємцем Гусак О.М. та елеватору на замовлення ТОВ  „Баришівська зернова компанія“ по вул Південна м. Пирятин потужністю 50 тис. тон.

Основні проблемні питання:

-   відсутність фінансування на житлове будівництво в сільській місцевості поліпшення умов проживання сільських забудовників

-           недостатність  забезпечення житлом населення в тому числі соціально незахищених верств,

-          потреба у бюджетних асигнуваннях для розвиткуоб’єктів соціального призначення

-          закінчення терміну дії генерального плану міста у 2011 році

-          відсутність централізованого водовідведення у житлових масивах міста

 

Програмні завдання та заходи на 2011 рік:

 

Програмні

завдання

 

Деталізовані заходи

 

Виконавці

Обсяг коштів, тис.грн.

Всього

районний бюджет

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші

Районна програма „Власний дім“ на 2005-2011 роки

затверджена сесією районної ради від 21.10.2005

 

Обласна цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки

затверджена сесією обласної ради від 23.06.2010

Оновлення та уточнення списків громадян, які перебувають на квартирному обліку в  населених пунктах району для визначення черговиків, які претендують на участь у будівництві (придбанні) доступного житла з врахуванням необхідної оплати 70% його вартості власним коштом

Міська та сільські ради,

Управління МА та  ЖКГ райдержадміністрації

 

-

-

-

-

-

Визначення орієнтовної чисельності громадян, які братимуть участь у будівництві доступного житла за державної підтримки, обсяги коштів населення

-

-

-

-

-

Проведення розясновальної роботи стосовно прав і умов придбання та будівництва громадянами  доступного житла

Управління МА та  ЖКГ райдержадміністрації

 

-

-

-

-

-

Районна програма „Власний дім“ на 2005-2011 роки

затверджена сесією районної ради від 21.10.2005

 

Обласна цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки

затверджена сесією обласної ради від 23.06.2010

Провести резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла у конкретних населених пунктах  з обов’язковим зазначенням цих ділянок у генеральному плані.

 

 

 

 

 

 

Районна програма „Власний дім“ на 2005-2011 роки

затверджена сесією районної ради від 21.10.2005

Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників (4 чоловіки)

Районна рада,

Управління МА та  ЖКГ райдержадміністрації

 

50,0

50,0

-

-

-

Закон України „Про планування і забудову територій“

Поновлення  та затвердження генерального плану

Міська рада

100,0

-

-

100,0

-

Будівництво каналізаційної мережі для водовідведення 9-ти будинків та 120 квартир по вул. Мікромістечко, м. Пирятин

Виготовлення проектної документації

Міська рада

200,0

-

-

200,0

-

Підключення каналізаційного колектору, який будувався по санаторно – курортному комплексу „Удай“ до міської каналізаційної системи.

 Поновлення проектної документації

Міська рада

3000,0,

-

2700,0

300,0

-

Переведення дошкільного навчального закладу „Берізка“ на газ

Будівництво теплогенераторної дошкільного навчального закладу м. Пирятин „Берізка“

Міська рада

40,0

-

-

40,0

-

Збільшення обсягів житлового будівництва та забезпечення населення житлом

Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Цибаня 6а (площа 2500 м2)

ТОВ „Пирятинжитлобуд“

11200,0

-

-

-

11200,0

 

                                Очікувані результати:

-          підвищення рівня забезпечення населення житлом;

-          поліпшення умов проживання сільських забудовників за рахунок коштів обласного фонду підтримки індивідуального будівництва на селі;

-          надання допомоги громадянам в оформленні документів для пільгового кредитування по програмах молодіжного та сільського  індивідуального будівництва;

-          поновлення генерального плану;

-          забезпечення  централізованим водовідведенням житлових масивів міста;

-          поліпшення стану об’єктів соціального призначення;

-          загальний обсяг житлового будівництва в 2011 році прогнозується на рівні  3500 кв.м.08.08.2013
Урядом впроваджуються енергозберігаючі технології, здійснюється перехід на альтернативні види палива та зменшуються витрати на виробництво та транспортування тепла
джерело
08.08.2013
Відповідна Концепція створення та функціонування автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" була схвалена 7 серпня на засіданні Уряду
джерело
08.08.2013

Уряд збільшив грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів

Відповідну постанову Кабінет Міністрів прийняв 7 серпня 2013 року
джерело

06.08.2013
«На сьогодні із 91718 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, уже 75742 дитини виховуються в українських сім'ях», - йдеться у звіті Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка. Звіт представлено Главі державі.
джерело
06.08.2013
«На виконання доручень Глави держави і під його постійним контролем організовано системну роботу з ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати. Четвертий місяць поспіль вона скорочується», - сказав Радник Президента України-керівник Головного управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України Юрій Каракай.
джерело
Архів »
RSS 2.0

Полтавська облдержадміністрація 

 

 

Пирятинські вісті

Офіційний сайт міста

Відділ освіти