2.2013.Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту “Про внесення змін у Порядок державного регулювання цін (тарифів) на окремі види продук-ції, товарів і послуг, що реалізуються в області ”

Версія для друку

Звіт про базове

відстеження результативності регуляторного акту “Про внесення змін у Порядок державного регулювання цін (тарифів) на окремі види продукції, товарів і послуг, що реалізуються в області ”              

1. Вид та назва документа

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації “Про внесення змін у Порядок державного регулювання цін (тарифів) на окремі види продукції, товарів і послуг, що реалізуються в області розроблено відповідно до Постанови Кабінету    Міністрів України від  25 грудня 1996 р.   № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів.

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.02.2010 №57 «Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду торгових площ та устаткування», зареєстроване в Головному управлінні юстиції 27.02.2010 за №11/1509, встановлено граничний норматив  рентабельності у розмірі не вище 20% за надання в оренду торгових приміщень (площ) та устаткування.

Проведений аналіз формування орендної плати за надання в оренду   торгових приміщень (площ) на ринках, показав, що в більшості випадків підприємствами завищується собівартість утримання орендованих площ, і як наслідок, сформовано високий рівень орендної плати, про що свідчать скарги підприємців, які працюють на ринках. Виявляються негативні риси даного ме­тоду державного регулювання, котрі зумовлені пропорційною залежністю розміру прибут­ку від собівартості послуги. Тому підприємства зацікавлені не в зниженні, а навпаки, у збільшенні витрат на свої послуги, що за встановленого рівня рентабельності дає їм змогу отримати більший прибуток.

У зв’язку з цим, відповідно до пункту 12 додатку до урядової постанови від 25.12.1996 №1548 облдержадміністрація обирає інший метод державного регулювання - встановлення  граничних рівнів цін за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно - технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. 

4. Тип відстеження

Базове.

5. Строк виконання відстеження

23.01.2013 – 24.01.2013

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

         При здійсненні аналізу була використана статистична звітність підприємств.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про внесення змін у Порядок державного регулювання цін (тарифів) на окремі види продукції, товарів і послуг, що реалізуються в області» розроблено з метою  внесення змін до методу державного регулювання, запровадивши встановлення граничних розмірів плати за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно - технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття розпорядження дасть можливість змінити метод державного регулювання за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно - технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, з встановлення граничного нормативу рентабельності на встановлення граничних розмірів плати, що дасть можливість зменшити  плату за надання в оренду торгових площ.

  

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                   О. Є. Адамович                            

угору ↑