3.2013.Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту “Про встановлення торговельної надбавки на вугілля та вугільні брикети що відпускаються населенню для побутових потреб ”

Версія для друку

Звіт про базове

відстеження результативності регуляторного акту “Про встановлення торговельної надбавки на вугілля та вугільні брикети що відпускаються населенню для побутових потреб ”

 

1. Вид та назва документа

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації Про встановлення торговельної надбавки на вугілля та вугільні брикети що відпускаються населенню для побутових потреб ” розроблено відповідно до Постанови Кабінету    Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів).

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження

Розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про встановлення торговельної надбавки на вугілля та вугільні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб»  було розроблено з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на вугілля та вугільні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб, забезпечення його соціального захисту, придбання вказаної продукції за економічно обгрунтованими цінами та відшкодування витрат підприємства по доставці продукції.

З прийняттям розпорядження, відбудеться врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року № 1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

-  встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

- покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що надаються;

- збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

- збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

- отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

4. Тип відстеження

Базове.

5. Строк виконання відстеження

04.02.2013 – 05.02.2013

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

      При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності виробничо-комерційним підприємством «Полтавапаливо».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Необхідність прийняття регуляторного акту щодо встановлення торговельної надбавки на вугілля та вугільні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб, без урахування витрат по їх доставці  залізничним транспортом, виникла у зв’язку із збільшенням рівня тарифів на перевезення залізницею, які вираховуються для кожного постачання окремо. Вказане пояснюється  реформуванням Укрзалізниці, яка створила  ДП «УЛТЦ» та передала вагони шести товариствам, які самостійно встановлюють тарифи на транспортні послуги, виходячи з групи товарів, відстані транспортування та ін. факторів.

Затвердження даного тарифу  забезпечить якісні послуги, беззбиткове функціонування  підприємства, забезпечення своєчасної  виплати заробітної плати працівникам підприємства «Полтавапаливо»,  сплати податків та зборів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави та стабілізує цінову ситуацію на ринку вказаної продукції.

        

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                   О. Є. Адамович                            

угору ↑