4.2013.Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту “Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для комунального підпри-ємства „Архітектурно-планувальне бюро Чутівського району” Чутівської районної ради

Версія для друку

Звіт про базове

відстеження результативності регуляторного акту “Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для комунального підприємства „Архітектурно-планувальне бюро Чутівського району” Чутівської  районної ради

 

1. Вид та назва документа

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації “Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для комунального підприємства „Архітектурно-планувальне бюро Чутівського району” Чутівської районної ради розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів.

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження

Комунальне підприємство „Архітектурно-планувальне бюро Чутівського району” Чутівської районної ради створено згідно рішення п’ятої сесії шостого скликання Чутівської районної ради від 22 лютого 2011 року з метою виконання технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб на території Чутівського району, що, відповідно до Статуту, є основним напрямком діяльності підприємства.

Прийняття даного регуляторного акта та встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, які надає комунальне підприємство „Архітектурно-планувальне бюро Чутівського району” Чутівської районної ради, надасть можливість підприємству вчасно виплачувати заробітну плату, сплачувати податки до бюджету, поновлювати основні фонди.

З прийняттям розпорядження, відбудеться врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року № 1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

-  встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

- стабільна беззбиткова робота комунального підприємства „Архітектурно-планувальне бюро Чутівського району”;

- якісне надання послуг з технічної інвентаризації нерухомого майна;

- покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що надаються;

- збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

- збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів

- отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства

4. Тип відстеження

Базове.

5. Строк виконання відстеження

25.03.2013 – 26.03.2013

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства „Архітектурно-планувальне бюро Чутівського району”  Чутівської районної ради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Проектний тариф на інвентаризацію нерухомого майна, що надає комунальне підприємство „Архітектурно-планувальне бюро Чутівського району” Чутівської районної ради становить 35,00 грн. (з урахуванням ПДВ) за 1 нормо-годину послуг.

Затвердження даного тарифу  забезпечить якісні послуги, беззбиткове функціонування  підприємства, забезпечення своєчасної  виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати податків та зборів

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття  розпорядження «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав , для комунального підприємства „Архітектурно-планувальне бюро Чутівського району” Чутівської районної ради забезпечить  встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, які надає комунальне підприємство „Архітектурно-планувальне бюро Чутівського району”  та  забезпечить прибуткову фінансово-господарську діяльность підприємства.

 

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                   О. Є. Адамович                            

угору ↑