5.2013.Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 18.03.2010 № 90

Версія для друку

Звіт про періодичне

відстеження результативності регуляторного акту від 18.03.2010    № 90  « Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав для комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації».

 

1. Вид та назва документа

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 18.03.2010 № 90 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 19.03.2010 за   № 17/1515.

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку.

3. Цілі прийняття розпорядження

Метою цього акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

- виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

-  встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

-  стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації;

- якісне надання послуг з технічної інвентаризації та державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;

- збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

- отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

4. Тип відстеження

Періодичне.

5. Строк виконання відстеження

19.03.2010 – 20.03.2010

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації»

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації.

Результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації»

Найменування

2010 рік

      2011 рік

 2012 року

Обсяг наданих
послуг, тис. грн (без ПДВ)

5812,7

7184,0

7287,0

Кількість замовлень

31303

39487

42787

Надходження до
бюджету, тис. грн

1125,9

1316,6

1407,6

Фактична рентабельність, %

0,05

5,74

5,65

Чистий прибуток,

тис. грн

2,9

411

412

Середня вартість 1 замовлення, грн (без ПДВ)

186

181

170

Встановлені тарифи забезпечують якісні послуги, беззбиткове функціонування  підприємства, забезпечення своєчасної  виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати податків та зборів

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 18.03.2010 № 90 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, що здійснює комунальне підприємство «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації» маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги, що надаються БТІ, беззбиткова діяльність комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації»  за 2010 – 2012 роки.

Встановлені тарифи забезпечують якісне беззбиткове функціонування  підприємства, забезпечує своєчасну  виплату заробітної плати працівникам підприємства, сплату податків та зборів.

 

Заступник голови

облдержадміністрації                                                              О.Є.Адамович                            

угору ↑