Бланк заявки на проведення гастрольного заходу

Версія для друку

 

ЗАЯВКА

НА ПРОВЕДЕННЯ ГАСТРОЛЬНОГО ЗАХОДУ

 

1.     Організатор гастрольного заходу _________________________________

                                     (найменування юридичної особи – організатора гастрольного заходу)

 

2.    Адреса (місцезнаходження), телефон організатора гастрольного заходу ___________________________________________________________

3.     Назва гастрольного заходу ______________________________________

4.     Місце проведення гастрольного заходу ___________________________

                                                                                                              (область, район, населений пункт)

_________________________________________________________________

5.     Час проведення гастрольного заходу______________________________

6.     Очікувана кількість глядачів ____________________________________

                                                                                                                   (до 1000 чи понад 1000)

 

До заявки додаються:

 

–                   засвідчені в установленому порядку копії статутних документів та свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) для юридичних осіб;

 

–                   програма гастрольного заходу з визначенням:

 

§        його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо),

§        формату (фестиваль, концерт, вистава тощо),

§        мови (мов), якою (якими) буде супроводжуватися захід,

§        переліку виконавців і творів.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Засвідчую, що інформація у заявці та доданих до неї документах є точною і правильною.

 

 

Заявник

П.І.Б., підпис особи, яка подала заявку

Дата

Печатка

 

 

 

До заявки додаються:

– копії статутних документів та свідоцтва про державну реєстрацію, сплату єдиного податку, засвідчені в установленому порядку;

–       угода про оренду сценічного майданчика;

–       перелік виконавців та програма гастрольного заходу;

–       зразки рекламної продукції (афіші, буклети, листівки і т. ін.).

 

За результатами розгляду заявки приймається рішення про видачу (відмову від видачі) свідоцтва:

 

Україна

Управління  культури  і туризму  Полтавської

обласної  державної  адміністрації

 

Свідоцтво

про проведення гастрольного заходу

                                      серія     ПЛ            №

 

__________________________________________________________________________________,

(формат, статус і назва гастрольного заходу)

який проводиться

__________________________________________________________________________________

(час проведення гастрольного заходу)

на території

__________________________________________________________________________________

(область, район, населений пункт)

на сценічному майданчику

__________________________________________________________________________________

(назва та адреса сценічного майданчика - у разі наявності

відповідної угоди)

 

Видане ___________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи - організатора гастрольного заходу)

 

_________________________________________________________________________________,

(місцезнаходження, адреса, телефон)

 

який є організатором гастрольного заходу.

 

Свідоцтво видав:

 

Начальник управління культури і

туризму Полтавської обласної

державної адміністрації –                                         ____________________

                                                                                                                 (підпис)

 

 

"____" ______________ _______ р.                                                                  М.П.

угору ↑