Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації

Версія для друку

 

адреса 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1
тел./факс 0 (532) 56-95-08
е-mail   eko@adm-pl.gov.ua
www www.eco-poltava.gov.ua
директор Піддубний Ігор Анатолійович

 

Підрозділи Департаменту

 • Відділ фінансово-економічної роботи, юридичного та кадрового забезпечення;

 • Управління природокористування:

  • відділ водних ресурсів та атмосферного повітря;

  • відділ земельних ресурсів та екомережі;

 • Управління регулювання природоохоронної діяльності:

  • відділ біотичних ресурсів та техногенної безпеки;

  • відділ експертизи, моніторингу та зв’язків з громадськістю.

Основні завдання Департаменту

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації утворюється Полтавською обласною державною адміністрацією, входить до її складу та на території Полтавської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань з охорони навколишнього природного середовища.

Департамент підпорядкований голові Полтавської обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також Положенням про Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації.

 

Основним завданням Департаменту є забезпечувати реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі на території Полтавської області.

 

Офіційним документом, що регламентує діяльність Департаменту, є «Положення про Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації», яке затверджене розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації від 19.05.2015 №219.

 

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації надає наступні адміністративні послуги:

 •         Висновок державної екологічної експертизи;

 •         Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

 •         Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 •         Реєстрація декларації про відходи».

 

Актуальна інформація

На виконання ст.251 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» з метою систематичного інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища і характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей, у межах компетенції обласних державних адміністрацій, Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації може надавати щомісячні та щоквартальні огляди про стан довкілля Полтавської області, які готуються за даними суб’єктів обласної системи моніторингу довкілля.
 

угору ↑