Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації

Версія для друку

 

адреса 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1
тел./факс 0 (532) 56-95-08
е-mail   eko@adm-pl.gov.ua
www www.eco-poltava.gov.ua
директор  

 

«Структура Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, (затверджена Головою облдержадміністрації 05.12.2018р.)»

 

1

Керівництво

 

1.1

Директор Департаменту

1

2.

Відділ фінансово – економічної роботи, юридичного та кадрового забезпечення

7

3.

Управління природокористування 

 

3.1.

Заступник директора Департаменту - начальник управління природокористування

1

3.2.

Відділ нормування дозвільної діяльності

7

3.3.

Відділ земельних і біотичних ресурсів та екомережі

5

4.

Управління регулювання природоохоронної діяльності

 

4.1.

Заступник директора Департаменту - начальник управління регулювання природоохоронної діяльності

1

4.2.

Відділ організаційної роботи, моніторингу та зв’язків з громадськістю

5

4.3

Відділ оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки

5

 

 

Основні завдання Департаменту облдержадміністрації:

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється Полтавською обласною державною адміністрацією, входить до її складу і на території Полтавської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань з охорони навколишнього природного середовища Полтавської області.

Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству екології та природних ресурсів України.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також Положенням про Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації.

 

Основні завдання Департаменту:

  • забезпечення на території Полтавської області реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами), екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі.

Офіційним документом, що регламентує діяльність Департаменту, є Положення про Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, яке затверджене розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації від 22.01.2018 №49.

 

Послуги, які надає Департамент.

Станом на 01.01.2019 року Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації видає документи дозвільного характеру:

  • Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (Інформаційна та технологічна картки надаються у Додатку2 та Додатку3 відповідно);
  • Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (Інформаційна та технологічна картки надаються у Додатку4 та Додатку5 відповідно);

 

Крім того:

  • Форми заяви для звернення щодо надання адміністративної послуги (надається у Додатку6 та Додатку7);
  • Перелік необхідних документів для звернень щодо надання адміністративних послуг щодо видачі (переоформлення, анулювання) зазначеного документа дозвільного характеру (надається у Додатку8 та Додатку9);
  • Поштова адреса Центру надання адміністративних послуг, а також номери телефонів для довідок, електронна адреса, веб-сайт управління адміністративних послуг Полтавської міської ради наведені нижче:

 

Прийом суб'єктів звернення у Центрі надання адміністративних

послуг м. Полтава:

 

Поштова адреса: 36000, вул. Соборності, 36

Кабінети:   11,13,14

Контактні телефони: (05322)2-15-65, (0532)561556 ,(0532)606370, (05322)25610

Електронна адреса: upravlinnya@cnap-pl.gov.ua

Веб-сайт управління адміністративних послуг Полтавської міської ради:

http://www.cnap-pl.gov.ua/

 

Актуальна інформація яку за бажанням можна додатково розміщувати на офіційному веб-сайті Полтавської облдержадміністрації.

На виконання ст.251 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» з метою систематичного інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища і характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей, у межах компетенції обласних державних адміністрацій, Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації оприлюднює щомісячні та щоквартальні огляди про стан довкілля Полтавської області, які готуються за даними суб’єктів обласної системи моніторингу довкілля. Також щорічно готуються Екологічний паспорт області та Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища області.

Вищезгадані видання розміщуються на веб-ресурсі Інформаційно-моніторингового центу «Довкілля Полтавщини» за посиланням – http://eco-pntu.in.ua/iformatsiyno-monitoringoviy-tsentr-dovkillya-poltavshhini/

угору ↑