Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій

Версія для друку

адреса

36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45

тел./факс

(532) 60-93-38

е-пошта

gue@adm-pl.gov.ua

сторінка

на Facebook

 

Інвестиційний портал Полтавщини

директор

 

 

заступник директора

Михайло Іванович Бугрій

 

т.в.о. директора

Олена Миколаївна Онупко

 

 

Структура Департаменту

 

Графік особистого приймання громадян керівництвом Департаменту у 2017 році

П.І.Б.

Номер кімнати

Номер телефону

Посада

День прийому

Години приймання

 

         

Бугрій
Михайло Іванович

217

60-93-53

Заступник директора Департаменту – начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі та регуляторної

 

 

Онупко
Олена Миколаївна

210

60-93-42

Заступник директора Департаменту – начальник управління стратегічного планування та регіонального розвитку

 

 

 

Графіки «гарячих» телефонних ліній Департаменту

П.І.Б.

Посада

Години роботи «гарячої» телефонної лінії

Номер телефону

 

     

Онупко
Олена Миколаївна

Заступник директора Департаменту – начальник управління стратегічного планування та регіонального розвитку

щопонеділка
з 13:00 до 17:00

щоп’ятниці
з  10:00 до:12-00

60-93-42

 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 1. аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку області, розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку;
 2. розробляє проект регіональної стратегії розвитку та планів заходів щодо її реалізації, забезпечує координацію виконання стратегічних завдань економічного та соціального розвитку, здійснює моніторинг та аналіз ефективності реалізації державної регіональної політики;
 3. бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на коротко-, середньо- та довгостроковий період, забезпечує координацію виконання завдань на території області державних програм;
 4. розробляє програму економічного і соціального розвитку на короткостроковий період; співпрацюючи зі структурними підрозділами облдержадміністрації розробляє прогнози економічного та соціального розвитку на коротко- та середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку області, а також розглядає плани соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад щодо відповідності законодавству;
 5. розробляє проекти регіональних цільових програм з питань, що належать до повноважень Департаменту, а також бере участь у розробці проектів державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку області;
 6. забезпечує контроль за виконанням показників щорічної програми економічного і соціального розвитку області;
 7. здійснює моніторинг ходу реалізації реформ;
 8. реалізує державну та регіональну політику щодо ефективного функціонування провідних галузей економіки регіону та здійснює фінансово-економічний аналіз проблем, стану та перспективного розвитку;
 9. аналізує стан та тенденції розвитку промислового комплексу області в цілому та в розрізі пріоритетних галузей провідних підприємств регіону;
 10. сприяє кооперації промислового виробництва, налагодження взаємовигідних міжрегіональних економічних та виробничих відносин; здійснює моніторинг фактичних обсягів виробництва у провідних галузях промисловості; моніторинг діяльності основних бюджетоутворюючих підприємств області; проводить моніторинг збиткових суб’єктів господарювання області;
 11. аналізує фінансовий стан суб’єктів господарювання області в розрізі основних видів діяльності та по містах і районах області;
 12. проводить роботу з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області, місцевими органами виконавчої влади, Міністерством оборони України щодо можливості передачі окремих об’єктів соціальної сфери та військової інфраструктури, що підлягають відчуженню, у комунальну власність територіальних громад та готує інформацію керівництву облдержадміністрації для погодження такої передачі;
 13. проводить роботу по формуванню переліку об’єктів, які можуть бути надані у концесію та здійснює супровід даної передачі і надає інформацію Кабінету Міністрів України щодо здійснення концесійної діяльності в області;
 14. забезпечує виконання облдержадміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України ,,Про управління об’єктами державної власності” та подає Мінекономрозвитку інформацію щодо: фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління облдержадміністрації; стану об’єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління облдержадміністрації;
 15. забезпечує упорядкування обліку юридичних осіб - об’єктів державної власності, що перебувають в сфері управління облдержадміністрації та райдержадміністрацій;
 16. забезпечує на території області проведення інвентаризації державного майна, яке знаходиться в управлінні облдержадміністрації та райдержадміністрацій та вносить відомості до Єдиного реєстру об'єктів державної власності;
 17. здійснює контроль за повнотою даних Реєстру об’єктів державної власності та їх відповідністю встановленим вимогам;
 18. формує за пропозицією суб’єктів управління перелік об’єктів, які не використовуються та можуть бути запропоновані до оренди або приватизації; здійснює моніторинг підприємств, установ, організацій, майно яких є спільною власністю сіл, селищ і міст області, та знаходиться в управлінні структурних підрозділів облдержадміністрації; забезпечує ведення реєстру нерухомого майна та договорів оренди майна спільної власності сіл, селищ і міст області, яке знаходиться в управлінні облдержадміністрації; готує пропозиції щодо погодження передачі в комунальну власність відповідних територіальних громад об’єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансах державних підприємств, установ, організацій та господарських товариств; надає висновки та пропозиції регіональному відділення Фонду державного майна України щодо оренди державного майна, яке знаходиться на балансах структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій;
 19. розробляє програму підтримки малого та середнього підприємництва; проводить моніторинг виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва та щоквартально звітує на Мінекономіки України;
 20. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого підприємництва;
 21. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 22. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
 23. забезпечує реалізацію державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності зокрема, складає та затверджує план діяльності облдержадміністрації на рік, план-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на рік. Про проведені заходи щокварталу звітує Державній регуляторній службі України.
 24. здійснює державне регулювання цін і тарифів відповідно до наданих законодавством повноважень на регіональному ринку, забезпечує реалізацію державної цінової політики, готує пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань ціноутворення;
 25. аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону; бере участь у складанні регіональних балансів попиту і пропозицій основних видів продовольчих ресурсів; разом з відповідними органами сприяє забезпеченню державного захисту прав споживачів щодо якості та безпеки товарів, продукції і послуг;
 26. бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;
 27. здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну підтримку добровільного об’єднання територіальних громад;
 28. бере участь в розробці і внесенні змін до Перспективного плану формування територій громад Полтавської області;
 29. здійснює організацію роботи з оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;
 30. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 31. забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів вітчизняних та іноземних інвесторів на території області;
 32. розробляє і супроводжує регіональні інформаційні ресурси щодо конкурентоспроможності регіону; розробляє та розповсюджує інформаційні матеріали, які спрямовані на презентацію інвестиційного потенціалу регіону, його конкурентних переваг;
 33. співпрацює з іноземними та вітчизняними інвесторами з питань реалізації інвестиційних проектів;
 34. сприяє організації проведення заходів презентаційно-комунікаційного характеру;
 35. готує пропозиції щодо: погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки; створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
 36. проводить державну реєстрацію договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора;
 37. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 38. готує програми перебування в області представників дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, а також делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав та інформує про результати Міністерство закордонних справ України;
 39. надає протокольне забезпечення зустрічей керівництва обласної державної адміністрації з представниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, а також з делегаціями адміністративно-територіальних утворень іноземних держав та інформує про результати Міністерство закордонних справ України; взаємодіє зі структурними підрозділами МЗС України та закордонними дипломатичними установами України, дипломатичними установами, акредитованими в Україні, а також представництвами міжнародних організацій, консульськими установами іноземних держав, до округу яких входить область, а також представництвами міжнародних організацій; вживає заходів з питань забезпечення візитів офіційних делегацій області до іноземних держав;
 40. надає Мінекономрозвитку допомогу у проведенні антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань щодо імпорту в Україну товарів походженням з інших країн, митних союзів або економічних союзів;
 41. проводить моніторинг реалізації на території області програм і проектів, які підтримуються міжнародними організаціями, країнами–донорами та ЄС;
 42. забезпечує координацію реалізації на території області проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
 43. опрацьовує проектні пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку області, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;
 44. бере участь в підготовці та аналізі текстів договорів з питань співробітництва між донорами та обласною державною адміністрацією;
 45. бере участь у заходах, пов’язаних з залученням міжнародної технічної допомоги (МТД) країн-донорів, міжнародних організацій та ЄС;
 46. бере участь разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС, подає Мінекономрозвитку відповідні пропозиції;
 47. сприяє виконанню зобов’язань за міжнародними договорами України; сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, торгівлі, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та інших сфер суспільного життя;
 48. координує та контролює в межах своїх повноважень діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій у сфері зовнішніх зносин;
 49. сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;
 50. забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації участь підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових заходах;узагальнює практику застосування законодавства з питань, що їх віднесено до компетенції Департаменту та вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення цього законодавства України;
 51. здійснює моніторинг: обсягів видобутку корисних копалин, у першу чергу – обсягів видобутку вуглеводнів; обсягів виробництва енергоносіїв (електроенергії, природного газу, альтернативних видів палива, у тому числі вугільної продукції, скрапленого газу) та їх постачання для побутових потреб населення і бюджетної сфери; стану виконання державних, галузевих та регіональних цільових програм у галузях промисловості, зокрема; стану виконання регіональних та державних цільових програм енергозбереження та енергоефективності; виконання показників інвестиційних програм енергопостачальних підприємств;
 52. вживає заходів до: забезпечення потреб суспільно-господарського комплексу держави і області, зокрема – населення, в енергоносіях та енергоресурсах; підвищення рівня енергетичної безпеки держави за рахунок збільшення обсягів власного видобутку і виробництва енергоресурсів; забезпечення своєчасних і повних розрахунків за енергоносії; зменшення обсягів споживання енергоносіїв в усіх галузях суспільно-господарського комплексу області і населенням за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів і підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;
 53. в межах чинного законодавства координує діяльність підприємств, установ та організацій всіх форм власності промислового та паливно-енергетичного комплексу області;
 54. аналізує ефективність використання енергетичних ресурсів, структуру їх використання, складає регіональний баланс виробництва і споживання енергоресурсів та місцевих будівельних матеріалів, готує облдержадміністрації пропозиції щодо створення умов для раціонального споживання і збереження паливно-енергетичних ресурсів;
 55. здійснює інші передбачені законом повноваження.
угору ↑