Державний фінансовий аудит Державного підприємства „Український науково-дослідний інститут вагонобудування”: проблеми та недоліки

Версія для друку

Державне підприємство „Український науково-дослідний інститут вагонобудування” протягом 01.10.2013 по 31.05.2015 працювало прибутково. Показники фінансово-господарської діяльності підприємства свідчать про задовільний його фінансовий стан – такі загальні висновки зробили фахівці Державної фінансової інспекції в Полтавській області за результатами проведеного державного фінансового аудиту.
Здійснення наукових досліджень у галузі рейкового рухомого складу: вагони вантажні та пасажирські, дизельні та електропоїзди, вагони метрополітенів, трамваї, тепловози, електровози та відомчий транспорт -  основна мета діяльності ДП „УкрНДІВ”
Однак, незважаючи на прибуткову діяльність ДП „УкрНДІВ”, аудит виявив ряд факторів та недоліків, які мали негативний вплив на господарську діяльність підприємства.
Так, у 2013 році Підприємство отримало чистого прибутку понад 6,9 млн грн тоді, як  у 2014  вже 4,1 млн грн.
Аудитори дослідили, що одним із найвагоміших факторів значного зниження розміру чистого прибутку є зменшення обсягів замовлень на виготовлення науково-технічної продукції, як вітчизняних, так і іноземних.    Загальна оцінка ефективності управління Підприємства також знизилась з високого рівня у 2013 році до низького у 2014 році.
Насамперед в результаті аудиторського дослідження встановлено, що внаслідок затримки обробки та погодження технічних рішень, в акти приймання-здачі наданих послуг не включені обсяги фактично виконаних робіт з видачі технічних рішень за січень-травень 2015 року. Це, в свою чергу, призвело до заниження доходу ДП „УкрНДІВ”, на загальну суму  843,4 тис. грн.
Крім цього, Підприємство не реалізувало право нарахування та стягнення штрафних санкцій у разі несвоєчасного виконання умов укладених договорів, що також призвело до недоотримання коштів та втрат доходів, на загальну суму 81,3 тис. грн.
За досліджуваний період резервний капітал Підприємства є незмінним і на дату аудиту складав 400 тис. грн.
Слід відмітити, що резервний капітал формувався протягом 2002-2011 років за рахунок нерозподіленого прибутку отриманого підприємством в результаті своєї діяльності, що обумовлено Статутом і наказами про облікову політику Підприємства.
Водночас, враховуючи зростання інфляційних процесів у економіці держави, накопичення резервного капіталу протягом майже 10 років без подальшого використання є неефективним, а кошти, в сумі 400 тис. грн економічного чи соціального ефекту не дали.
Внаслідок надлишкового накопичення неліквідних матеріальних цінностей Підприємство допустило неефективне використання майна у загальній сумі 10,3 тис. грн.
Під час проведення аудиту виявлено факт списання основного засобу – Давильника випробувального стенду 2СО вартістю 11,1 тис. грн без погодження органу управління – Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чим порушено вимоги Порядку списання об’єктів державної власності.
Одночасно недостатній контроль з боку відповідальних посадових осіб ДП „УкрНДІВ” за дотриманням Правил використання мобільного зв’язку призвів до перевищення ліміту телефонних розмов та неефективного використання коштів, на суму 5,4 тис. грн.
          Аудитори довели, що Підприємство має можливість отримання додаткових щорічних надходжень, за умови надання в оренду вільних площ, в сумі 8,9 тис. грн.
Підсумовуючи загальні результати проведеного державного фінансового аудиту, Підприємству рекомендовано перелік заходів, вирішення яких дасть можливість значно підвищити ефективність управління державним майном та покращити результати своєї діяльності. 

                                                                        Прес-служба Держфінінспекції

                                                                           в Полтавській області

угору ↑