Держфінінспекція про результати державного фінансового аудиту діяльності ВАТ „Полтавський завод газорозрядних ламп” за 2011-2013 роки та І квартал 2014 року

Версія для друку

Державна фінансова інспекція в Полтавській області провела державний фінансовий аудит діяльності Відкритого акціонерного товариства „Полтавський завод газорозрядних ламп” за 2011-2013 роки та І квартал 2014 року.

Аудиторське дослідження проведено з метою надання оцінки ефективності і законності використання грошових коштів і державного майна, інших активів підприємства, правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності та функціонування системи внутрішнього контролю.

ВАТ „Полтавський завод газорозрядних ламп” створювалося як унікальний комбінат, який об’єднував в рамках одного підприємства повний замкнутий цикл виробництва газорозрядних джерел світла, стартерів  та інших світлотехнічних виробів.

 Полтавський завод газорозрядних ламп успішно функціонував з 1963 року. З липня 2001 року, у зв’язку з втратою конкурентоспроможності продукції та величезними боргами перед кредиторами, підприємство, відоме в минулому, як в межах держави, так і за кордоном, перебуває в процедурі санації.

 При тому, що згідно чинного законодавства термін проведення санації підприємства обмежений 18-ю місяцями, санація заводу триває вже майже 13 років.

           Аудитори дослідили, що виконання Плану заходів санації не дало можливості підприємству  розрахуватися з боргами. Залишок незадоволених вимог кредиторів, окрім заборгованості по заробітній платі, станом на 31 березня поточного року, складає майже 18 млн грн.

 Реалізація заходів передбачених Планом санації не тільки не сприяла відновленню платоспроможності підприємства, а навпаки, призвела до знецінення корпоративних прав держави. Майже все майно заводу відчужено, окрім майна мобілізаційного резерву, що належить державі і знаходиться у підприємства на зберіганні та будівлі колишнього адміністративного корпусу.

За експертною оцінкою Центральної універсальної біржі, станом на квітень 2011 року, вартість будівлі колишнього адміністративного корпусу  становила 1,7 тис. грн. Наразі приміщення відключено від тепло- та електропостачання і не придатне для використання за цільовим призначенням, що підтверджено і екологічним аудитом Міжвідомчого екологічного центру Національної академії наук та Мінекобезпеки України.

Впродовж 2011-2013 років Фондом державного майна України неодноразово проводився продаж пакета акцій, що належить державі але через відсутність попиту приватизація підприємства не відбулася. На 2014 рік ВАТ „ПЗГРЛ” взагалі не включено в перелік запланованих до продажу об’єктів.

 Також, аудитори виявили наявність товарно-матеріальних цінностей придбаних заводом ще у 1997-1999 роках, шляхом проведення бартерних розрахунків, використання яких взагалі не передбачалось у виробничому процесі підприємства. Прийняття керівництвом невиважених управлінських рішень щодо зазначених вище операцій призвело до неефективного використання коштів в сумі майже 630 тис. грн.  

 Не проведення претензійно-позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості також призвело до втрати фінансових ресурсів в сумі майже 25 тис. грн.

 Крім того, аудит встановив розбіжність кредиторської заборгованості на суму майже 7 млн грн., що стало по причині не проведення підприємством щорічної повної інвентаризації активів і зобов’язань.

Незважаючи на те, що основні засоби які були раніше дооцінені вибули з виробництва: ліквідовані, реалізовані, списані, сума їх дооцінки продовжує рахуватися у бухгалтерському обліку підприємства.

 В результаті проведення інвентаризації визнаних необоротних активів виявлено завищення суми дооцінки активів та суми непокритих збитків на суму понад 52 млн. грн.

На сьогоднішній день будь-які економічні, трудові та виробничі можливості для здійснення господарської діяльності у підприємства відсутні. Жоден з показників ліквідності та фінансової стійкості не відповідає нормативу. Мета санації - відновлення платоспроможності - не досягнута: завод  не в змозі оплатити борги й фінансові зобов’язання. На підприємстві відбулась повна зупинка виробництва. Отже, подальша виробнича діяльності ВАТ „ПЗГРЛ” неможлива.

  За результатами аудиту Держфінінспекцією в Полтавській області надано арбітражному керуючому  ряд рекомендацій, виконання яких виправить всі зафіксовані недоліки та порушення чинного законодавства, також Фонду державного майна України запропоновано розглянути питання доцільності подальшого існування підприємства та можливості розпочати його ліквідаційну процедуру.

 

                                                                          Прес-служба Держфінінспекції

                                                                           в Полтавській області

 

угору ↑