Держфінінспекція в Полтавській області про аудит виконання зведеного бюджету Козельщинського району

Версія для друку

Результати проведеного контрольного заходу – державного фінансового аудиту можуть стати у нагоді передусім керівникам та фахівцям районних державних адміністрацій і рад, головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів місцевих бюджетів. Та й не тільки їм. Бо заходи, втілені на пропозиції державних аудиторів, сприятимуть врахуванню всіх можливих резервів для зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів і, безперечно, підвищать ефективність використання бюджетних коштів.

 Фахівці Держфінінспекції в Полтавській області провели державний фінансовий аудит виконання зведеного бюджету Козельщинського району Полтавської області за 2011-2013 роки та І квартал 2014 року.

Під час аудиту проаналізовано доходну та видаткову частини бюджету району, визначено проблеми і недоліки при його формуванні та виконанні, здійснено пошук додаткових резервів збільшення ресурсної бази районного бюджету.

Як з’ясували державні аудитори, виконання зведеного бюджету Козельщинського району, у досліджуваному періоді, було недостатньо ефективним.

Безконтрольність – відсутність результату

Однією із причин цього стала безконтрольність з боку органів місцевого самоврядування за залученням замовників об’єктів будівництва до сплати пайових внесків.

Зокрема, зафіксовано факт введення в експлуатацію збудованого об’єкту без укладання договору про пайову участь між замовником будівництва та органом місцевого самоврядування. Козельщинською селищною радою не укладено договір про пайову участь з ТОВ „Сканмікс-Україна” на будівництво складу наземного зберігання будівельних матеріалів, кошторисною вартістю 2,7 млн. грн. А відтак бюджет селищної ради втратив щонайменше  274,5 тис. грн.

Недостатньо контролюється в районі і використання земель територіальних громад. Розпорядники бюджетних коштів діють за відсутності системного внутрішнього фінансового контролю, а це спонукає до порушень та зловживань. Невикористання всіх реальних можливостей по операціях із земельними ресурсами призвело до втрат доходів, як до місцевих бюджетів району, так і до бюджету району загалом.

Досліджено, по шести сільським радам, що внаслідок встановлення орендної плати за господарські двори за межами населених пунктів у розмірах нижчих ніж передбачено законодавством, зведений бюджет Козельщинського району розрахунково втратив фінансових ресурсів в сумі 28,5 тис. грн.    Одночасно, через не застосування орендарями семи сільських рад коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки землі та відсутність належного контролю з боку місцевих рад за виконанням договорів оренди землі бюджетом втрачено  333,2 тис. грн.

Неефективне управління комунальним майном, як недолік в роботі місцевих органів влади і самоврядування, також залишається причиною малих доходів місцевих бюджетів.

 Територіальні громади району через відсутність контролю з боку органів місцевого самоврядування за операціями з комунальним майном не отримали додаткові доходи для задоволення власних потреб. Зокрема, при передачі майна в оренду не в усіх випадках дотримувались чинного законодавства, внаслідок чого зведеним бюджетом району розрахунково втрачено 1,2 тис. грн.

Планували погано, виконали ще гірше

Державний фінансовий аудит ефективності виконання бюджетних програм в районі також розкрив недоліки і проблеми, що впливають на повноту реалізації визначених завдань.

Низка невиважених управлінських рішень, що були прийняті під час реалізації районних Програм, не дали змогу виконати більшості запланованих заходів, досягти поставлених цілей реформування та розвитку соціально-культурної галузі в районі, а також спричинили неефективне використання бюджетних коштів на суму, понад 30 тис. грн.

Так, під час дослідження виконання Програми розвитку культури Козельщинського району на 2011-2015 роки, головною метою якої є недопущення занепаду та збереження існуючої мережі закладів культури в районі,  виявлено неефективне витрачання 32,7 тис. грн бюджетних коштів. Причиною цього стало те, що замість запланованої закупівлі необхідних меблів, музичних інструментів та проведення ремонтних робіт, кошти спрямовано на придбання канцелярських та господарчих товарів, паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплату відрядних, тобто на все, що не стосується виконання заходів зазначеної Програми.

Також, у 2013 році на придбання комп’ютерної техніки в рамках Програми покращення умов обслуговування платників податків Козельщинського району та збільшення надходжень до Державного та місцевого бюджету на 2012-2015 роки, допущено зайвих витрат на 7 тис. грн. При цьому, кількісні показники у Програмі відсутні, а за виділені кошти, в сумі 37 тис. грн, придбано 9 одиниць комп’ютерної техніки. Найцікавіше те, що у штаті сервісного обслуговування платників податків рахується лише 3 працівника, відповідно необхідно облаштувати 3 робочих місця...

„Це ж громадське – а не моє”

Результати фінансового контролю довели випадки незаконного та неефективного використання коштів та майна територіальних громад. Водночас  результати аудиту показали недостатню ефективність системи внутрішнього фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, що негативно впливає на стан фінансово-бюджетної дисципліни в районі. Хто сьогодні не хоче повернення боргів? Особливо коли йдеться про фінансову кризу у державі.

Державні аудитори встановили факт списання заборгованості за наданою позичкою з місцевого бюджету. Так, юридичну особу – ВАТ „Агротехніка” визнано банкрутом, але фінансове управління Козельщинської райдержадміністрації не зверталося до боржника щодо визнання та включення в реєстр вимог кредиторів заборгованості в сумі 70 тис. грн

 Таким чином, через відсутність дієвого контролю за поверненням позичок, зволіканням у прийнятті відповідних рішень, низький рівень претензійно-позовної роботи, районний бюджет втратив фінансових ресурсів в сумі 70 тис. грн.

Загалом, під час дослідження, встановлено неефективного використання та втрат бюджетних коштів на суму  747,1 тис. грн.

Як побажання

Наведені факти свідчать передовсім про недостатню організаційну роботу органів влади Козельщинського району та координацію роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо посилення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів, упередження порушень фінансової дисципліни. Утім, якими б складними не давалися ці проблеми, їх потрібно розв’язувати.   

Держфінінспекція вкотре наголошує на дотриманні порядку нормативної грошової оцінки земель, перегляді договорів оренди земельних ділянок, укладенні договорів оренди земель під дорогами та лісосмугам. Все це дасть змогу ефективніше використовувати наявні земельні ресурси.

За результатами державного фінансового аудиту розроблено ряд пропозицій щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів Козельщинського району, ефективного використання наявних бюджетних коштів та якісного надання соціальних гарантій населенню району. Втім, просто визначити їх слушність і взяти до відома замало, потрібно сприйняти їх як керівництво до дії, тоді позитивні результати не забаряться.

 

                                                                                Прес-служба Держфінінспекції

                                                                                              в Полтавській області

угору ↑