Держфінінспекція в Полтавській області про результати державного фінансового аудиту

Версія для друку

Державною фінансовою інспекцією в Полтавській області на виконання Плану контрольно-ревізійної роботи на ІV квартал 2015 року проведено державний фінансовий аудит ефективності виконання Регіональної програми розвитку профтехосвіти Полтавської області на 2012-2015 роки (надалі – Регіональна програма, Програма). Відповідальний виконавець – Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.
Регіональна програма затверджена рішенням X сесії Полтавської обласної ради VI скликання від 29.02.2012 з метою підвищення якості робочої сили, створення сприятливих умов для якісної підготовки трудового потенціалу, забезпечення рівного доступу до профтехосвіти, соціального захисту учнівської молоді, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників. На виконання Програми, враховуючи зміни, фактично спрямовано 4665,2 тис. грн, або 16,4% від затвердженого. Слід зауважити, що у 2015 році, при річній потребі у сумі 13303,5 тис. грн, фінансування заходів не здійснювалось.
Результати аудиторського дослідження засвідчили, що виконання Регіональної програми розвитку профтехосвіти Полтавської області було недостатньо ефективним, на що вплинув ряд факторів. 
Насамперед, недосконалість планування та неврахування Департаментом освіти і науки пріоритетності відбору об’єктів для проведення ремонтно-будівельних робіт призвело до збільшення кількості незавершених об’єктів та не сприяло ефективному використанню бюджетних коштів.
Також встановлено, що Департаментом освіти і науки внесено до пояснювальної записки до проекту рішення сесії Полтавської обласної ради неповну інформацію, яка не дала змоги достовірно оцінити обґрунтування об’єкта заходу.
Так, рішенням другого засідання ХХ сесії шостого скликання від 23.01.2014 було внесено зміни до Регіональної програми щодо виділення у    2014 році коштів у сумі 350 тис. грн на проведення капітального ремонту фасаду нежитлового будинку Державного навчального закладу «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави» за адресою вул. Котляревського, 20/8 м. Полтава. Потребу у проведенні капітального ремонту фасаду вищевказаної будівлі Департаментом освіти і науки було передбачено у Пояснювальній записці від 30.12.2013 до проекту рішення обласної ради. Фактично на проведення ремонту виділено та використано 221,6 тис. гривень.
Однак, у пояснювальній записці Департаментом освіти і науки не вказано інформацію про фактичне використання будівлі, а саме те, що відповідно укладених договорів оренди частина будівлі за адресою м. Полтава,               вул. Котляревського, 20/8 передана в оренду Департаменту освіти і науки, інша частина – Комунальній установі «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів».
При цьому, враховуючи повноваження, визначені в Положеннях вищевказаних установ, останні не здійснюють процес організації навчання учнів ПТНЗ, тобто не є навчальними закладами, яким на виконання напрямку діяльності «Проведення ремонтно-будівельних робіт у професійно-технічних навчальних закладах» досліджуваної Програми виділяються кошти.
Водночас, з метою попередження виникнення аварійної ситуації та створення сприятливих умов для навчання та проживання учнів ряд інших ПТНЗ області потребував здійснення негайних капітальних ремонтів. Однак, враховуючи фактичне фінансування, Департаментом освіти і науки,                  не визначалась доцільність та першочерговість проведення ремонтних робіт на об’єктах, передбачених Програмою, що в свою чергу не дало змоги забезпечити задекларовані Регіональною програмою належні умови для навчання учнів.
Також, слід вказати на недосконалість планування заходу щодо забезпечення комп’ютерною технікою закладів професійно-технічної освіти з боку відповідального виконавця Регіональної програми.
Так, відповідальним виконавцем заходу Програми щодо придбання мобільних навчально-комп’ютерних та інтерактивних комплексів у 2013 році було визначено Департамент освіти і науки. Отже, право визначати перелік і кількість ПТНЗ - отримувачів комп’ютерної техніки та необхідну конфігурацію повністю надано Департаменту. Однак відповідальним виконавцем на етапі планування заходів Програми не проводився відповідний моніторинг ринкових цін на комп’ютерну техніку.
Крім цього, Департаментом освіти і науки під час відбору закладів для забезпечення навчально-комп’ютерними комплексами не були враховані вагомі критерії, а саме: кількісне і якісне забезпечення закладів сучасною комп’ютерною технікою.
Наказом Департаменту освіти і науки від 06.03.2013 №81 було обрано лише п’ять професійно-технічних навчальних закладів, якими у 2013 році придбано вищевказані комплекси. Навчальні заклади обирались за такими критеріями: наявний контингент учнів, динаміка виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, високий якісний склад педагогічних працівників, значні досягнення у організації навчально-виробничого процесу.
Однак, зазначені управлінські рішення Департаменту освіти і науки        не сприяли максимальному досягненню мети Програми, яка полягала у необхідності забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти та створенні сприятливих умов для якісної підготовки трудового потенціалу.
Підсумовуючи вищевикладене, Департаментом освіти і науки, як відповідальним виконавцем та головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на виконання Програми, здійснювався неефективний контроль за ходом планування заходів Програми та витрачанням бюджетних коштів на їх  виконання.
За результатами аудиту розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на Регіональну програму, а також підвищення результативності виконуваних заходів.

 

                                                                                              Прес-служба Держфінінспекції
                                                                                               в Полтавській області
 

угору ↑