Діяльність із внутрішнього аудиту облдержадміністрації

Версія для друку

Внутрішній аудит — це незалежна, об’єктивна діяльність з надання впевненості та консультаційних послуг, що має приносити користь облдержадміністрації та покращувати її діяльність. Внутрішній аудит допомагає облдержадміністрації досягати поставлених цілей за допомогою системного, упорядкованого підходу до оцінювання та підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління.

Місія внутрішнього аудиту — збільшувати та зберігати вартість облдержадміністрації шляхом надання ризик-орієнтованих й об’єктивних аудиторських послуг, консультацій та професійної думки.

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України 04.10.2011 № 1247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1219/19957.

Розпорядчі

 

 

 

 
 

2020 рік

 

 

 

Стратегічний план

 

Операційний план

 

 

 

 

 

 
 

2019 рік

План на І півріччя

 

 

Стратегічний план

 

Операційний план

 

 

 

 

 

 
 

2018 рік

 

 

 

 

 

План на І півріччя

 

План на ІІ півріччя

 

 

 

 
 

 

 
 

2017 рік

 

 

 

 

 

План на І півріччя

 

План на ІІ півріччя

 

 

 

 

 

угору ↑

10.01.2020