Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Версія для друку

 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має один з батьків дитини, усиновитель, опікун, дідусь, бабуся або інший родич,  який фактично здійснює догляд за дитиною.
        Зазначена допомога виплачується щомісяця з дня звернення до органів праці та соціального захисту населення, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами для непрацюючих осіб, а для працюючих  – не раніше ніж з дня надання відпустки по догляду за дитиною.
        Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути призначена в розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008 року 50 відсотками, з 1 січня 2009 – 75 відсотками, з 1 січня 2010 – 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість календарних місяців, але не менш як 130 грн.      
 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими надається допомога.   

угору ↑