Доступ до публічної інформації

Версія для друку

З метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечення організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) та відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях (далі – Відділення НСПП), затверджено Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях (наказ НСПП від 10.10.2012 року №118).

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»,  наказом НСПП від 10.10.2012 року № 119 затверджено Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях.
 
Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та з метою встановлення єдиних підходів НСПП та Відділень НСПП щодо відшкодування витрат по забезпеченню запитувачів публічною інформацією наказом НСПП від 10.10.2012 року №120 затверджено Інструкцію про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна служба посередництва і примирення, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях.

 

Надання публічної інформації Відділенням НСПП в Полтавській області здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання публічної інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

 2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

 3) підпис і дату.

 

Для оформлення інформаційного запиту можна скористатися:
 
Телефоном (0532) 50-27-37,  7-37-24
Поштою 36003 м. Полтава, провул. Шкільний, 4;  к.109, 110 (на конверті вказувати "Публічна інформація")
Eлектронною поштою poltava.nspp.ua@meta.ua

 

Форми для подання інформаційного запиту:

від фізичної особи   Додаток 4

від юридичної особи    Додаток 5

від об'єднання громадян    Додаток 6

форма електронного запиту    Додаток 3

угору ↑