Функціональні повноваження заступника голови облдержадміністрації з питань будівництва, житлово-комунального господарства, соціальних питань, освіти і науки, та охорони здоров’я

Версія для друку

Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань будівництва, житлово-комунального господарства, соціального забезпечення, соціального захисту населення, освіти і науки, охорони здоров’я.

Вживає заходів щодо реалізації державної політики в галузях соціального захисту, охорони здоров’я, освіти і науки.

Вносить пропозиції до проектів програм стосовно обов’язкової повної загальної середньої освіти, забезпечення мережі закладів освіти, науки та забезпечує їх виконання.

Здійснює контроль за роботою навчальних закладів усіх форм власності

Забезпечує державний контроль за додержанням правил благоустрою.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за вирішенням питань щодо:

 • затвердження обласних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, забезпечення проведення їх експертизи;
 • визначення території, вибору і надання землі для містобудівних потреб;
 • організації будівництва і ремонту житлових об’єктів, об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення;
 • розвитку будівельної індустрії і виробництва будівельних матеріалів;
 • проведення робіт, пов’язаних з прийняттям в експлуатацію збудованих об’єктів;
 • організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, паркових комплексів та історико-культурних ландшафтів, збереження житлового фонду;
 • затвердження правил забудови селищ і сільських населених пунктів на території області;
 • додержання архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;
 • діяльності закладів охорони здоров’я, соціального захисту, їх матеріально-фінансового забезпечення;
 • підтримки належного санітарного та епідемічного стану;
 • виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби;
 • організації правильного і своєчасного призначення і виплати державних пенсій, цільової грошової допомоги, санаторно-курортного лікування ветеранів війни, праці та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду, інших заходів соціального захисту;
 • організації соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісного проведення атестації робочих місць;
 • працевлаштування інвалідів, сприяння здобуття ними освіти, набуття необхідної кваліфікації, матеріально-побутового обслуговування, санаторно-курортного лікування, надання протезно-ортопедичної допомоги і забезпечення засобами пересування і реабілітації;
 • розроблення та здійснення заходів розміщення, працевлаштування, соціально-побутового та медичного обслуговування біженців, переселенців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
 • розроблення та організації виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та використання трудових ресурсів;
 • підготовки та відзначення професійних свят (за профілем);
 • організації пропаганди наукових медичних і гігієнічних знань серед населення області.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Координує підготовку пропозицій облдержадміністрації власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб щодо його відчуження у власність держави.

Координує роботу з:

 • управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації;
 • створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;
 • організації збирання та утилізації побутових відходів;
 • реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення та захист соціально незахищених громадян-пенсіонерів, інвалідів;
 • призову громадян на дійсну військову службу та контролює діяльність обласної, районних, міських призовних комісій.

Вирішує в установленому порядку питання забезпечення службовими приміщеннями державних установ та організацій.

Контролює здійснення делегованих обласною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад.

Координує діяльність щодо управління майном інших суб’єктів права власності у разі передачі його в установленому порядку.

Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням та їх ліквідації, оптимізації аптечної мережі, закладів охорони здоров’я, освіти і науки, вносить пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних територій.

Організовує роботу медичних закладів з надання допомоги населенню.

Сприяє діяльності на території області:

 • підприємств Українського товариства глухих (УТОГ), Українського товариства сліпих (УТОС) та Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства;
 • Ради Полтавської обласної організації ветеранів;
 • Полтавського обласного громадського об’єднання «Союз Чорнобиль»;
 • Полтавського обласного громадського об’єднання «Фонд інвалідів Чорнобиля»;
 • Полтавської обласної громадської організації «Діти Чорнобиля»;
 • Полтавського обласного осередку інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»;
 • Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України;
 • Полтавського обласного комітету Товариства сприяння обороні України.

Контролює реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.

Забезпечує в області:

 • проведення цінової політики, визначеної чинним законодавством, зокрема на житлово-комунальні послуги.

За дорученням голови облдержадміністрації, у межах своїх повноважень, організовує роботу обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат.

Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Президента України та Прем’єр-міністра України.

При умові надання головою облдержадміністрації права першого підпису повноважний підписувати фінансові документи та господарські угоди.

У межах повноважень затверджує фінансові документи підпорядкованих структурних підрозділів облдержадміністрації, візує розпорядження голови облдержадміністрацій.

У межах повноважень сприяє залученню інвестицій підприємствами, установами та організаціями відповідних галузей.

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;
 • Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
 • Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
 • управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації;
 • Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації;
 • управління капітального будівництва облдержадміністрації;
 • Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області;
 • філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області;
 • обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;
 • Полтавського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;
 • Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області;
 • Головного управління Пенсійного фонду України у Полтавській області;
 • Полтавського обласного центру зайнятості;
 • управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Полтавській області;
 • Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм»;
 • Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Полтавській області;
 • Полтавського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів;
 • Управління Держпраці у Полтавській області в частині, що стосується повноважень соціального захисту;
 • відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області;
 • Регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Полтавській області;
 • обласної фармацевтичної ради;
 • Полтавського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
 • сектору у Полтавській області Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Здійснює керівництво:

 • комісією з питань нагородження при облдержадміністрації;
 • обласною конкурсною комісією з проведення в області щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»;
 • обласною спостережною комісією;
 • обласною комісією з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві;
 • обласною постійно діючою комісією з організації та проведення розрахунків за житлово-комунальні послуги;
 • робочою групою з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту суспільства на регіональному рівні;
 • Ліцензійною комісією з питань виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими тепловими мережами, постачання теплової енергії крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоцентралях, когенераційних установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
 • Експертною комісією з визначення спроможності суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого водопостачання та водовідведення;
 • міжвідомчою комісією з питань розробки та реалізації обласної програми «Питна вода Полтавщини на 2006–2020 роки»;
 • комісією з розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло;
 • комітетом забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп при Полтавській облдержадміністрації;
 • обласною комісією у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичних операцій, жертв війни та політичних репресій;
 • Регіональною радою з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • обласною призовною комісією;
 • Комісією з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;
 • комісією для розгляду питань, пов’язаних з встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • Комісією з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету;
 • обласною тристоронньою соціально-економічною радою (від виконавчої влади);
 • обласною міжвідомчою робочою групою з питань сприяння соціальному захисту людей з особливими потребами;
 • Координаційною радою з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією;
 • обласним координаційний комітетом сприяння зайнятості населення;
 • обласною Координаційною радою з питань покращення репродуктивного здоров’я населення області;
 • Радою з питань соціального захисту бездомних осіб;
 • спеціальною комісією для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників при Полтавській обласній державній адміністрації;
 • робочою групою з питань розроблення та реалізації проекту світового банку у галузі «Охорона здоров’я при облдержадміністрації»;
 • робочою групою з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації;
 • обласною Координаційною радою з питань проведення реформування системи надання соціальних послуг, розвитку та підтримки волонтерського руху;
 • Наглядовою радою з питань діяльності інтернат них установ та розвитку волонтерської допомоги і шефської підтримки установ та закладів системи соціального захисту населення;
 • комісією у справах альтернативної (невійськової) служби обласної державної адміністрації;
 • комісією по вирішенню спірних питань встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, військових навчань із застосуванням ядерної зброї та у ядерних випробуваннях;
 • комісією з узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах;
 • Групою управління субпроектом «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області»;
 • обласною міжвідомчою робочою групою проекту «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров`я в Україні»;
 • Комітетом з оцінки цінових пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг в рамках Проекту ЄС «Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб»;
 • Координаційною радою з питань організації шефства над військовими частинами;
 • Спостережною радою з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;
 • комісією з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та доцільності надання фінансової допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів;
 • консультативною радою з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни при облдержадміністрації;
 • обласною комісією з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу у зоні відчуження в 1986–1990 роках;
 • обласною Радою ректорів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівня акредитації;
 • обласною Радою директорів вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації;
 • обласною Радою ректорів недержавних вищих навчальних закладів.

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, творчих спілок і комісій, створених при облдержадміністрації за профілем.

угору ↑