Функціональні повноваження заступника голови облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, екології та використання природних ресурсів, цивільного захисту, юридичних питань

Версія для друку

Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань агропромислового розвитку, екології та інших природних ресурсів, цивільного захисту, юридичних питань.

Реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, відтворення і охорони природних ресурсів, галузях нафтогазовидобування, нафтопереробки, геологорозвідки.

Здійснює державний контроль за використанням природних ресурсів, за збиранням, утилізацією і захороненням промислових та безхазяйних відходів, за дотриманням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог.

Організовує державний контроль за діяльністю відповідних підрозділів щодо організації роботи з раціонального використання та відтворення рослинного і тваринного світу; роботи з раціонального використання та охорони земель, лісів, води, додержання ветеринарних правил.

Здійснює контроль щодо забезпечення виконання законодавства з державного управління охорони праці в області.

Вирішує в установленому законодавством порядку питання приватизації земель, їх вилучення для державних та інших потреб.

 

Координує організацію роботи щодо:

виробництва продукції рослинництва та тваринництва, її реалізації та подальшої переробки підприємствами різних форм власності, а саме: сільськогосподарськими, фермерськими та особистими господарствами населення, цукровими заводами, комбінатами хлібопродуктів, молоко - та м’ясопереробними підприємствами, олійно-екстракційними комбінатами тощо;

врегулювання відносин власності земельних часток (паїв) та майна;

розвитку різних форм власності в сільськогосподарському виробництві;

розвитку дорадництва та кооперації у сфері агропромислового виробництва;

складання планів і розрахунків до програм соціального та економічного розвитку області у підвідомчій галузі;

здійснення заходів до запобігання епізоотій, пов’язаних з тваринним світом, та їх ліквідації;

організації соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісного проведення атестації робочих місць;

зупинення в установленому порядку діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

складання та виконання планів раціонального використання природних ресурсів.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Координує підготовку пропозицій облдержадміністрації власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб щодо його відчуження у власність держави.

 

Координує роботу:

управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації;

створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

призову громадян на строкову військову службу та контролює діяльність обласної, районних, міських призовних комісій;

організації відбору громадян області на військову службу за контрактом.

Координує діяльність щодо управління майном інших суб’єктів права власності у разі передачі його в установленому порядку.

Контролює здійснення делегованих обласною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад.

Організовує роботу з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихій.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема в наданні їм транспортних та матеріальних засобів і послуг.

Здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням в оголошених зонах надзвичайної ситуації громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

За умови надання головою облдержадміністрації права першого підпису повноважний підписувати фінансові документи та господарські угоди.

У межах повноважень затверджує фінансові документи підпорядкованих структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій.

Візує розпорядження голови обласної державної адміністрації.

У межах повноважень сприяє залученню інвестицій підприємствами, установами та організаціями відповідних галузей.

 

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації;

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації;

Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

Державного архіву Полтавської області;

Юридичного департаменту облдержадміністрації;

Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми);

Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області;

Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області;

Державної екологічної інспекції Центрального округу (головний офіс у м.Черкаси);

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області;

Управління Держпраці у Полтавській області;

Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області;

Сектору у Полтавській області Держводагентства України;

Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській області;

Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства;

Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М.І. Вавилова інституту свинарства і АПВ НААН;

Державного підприємства „Полтавського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою”;

підприємств різних форм власності, які здійснюють заготівлю та збереження продукції сільськогосподарського виробництва з метою її подальшої переробки та реалізації, забезпечують сільгосптоваровиробників матеріально- технічними ресурсами, є одержувачами бюджетних коштів та працюють за державними програмами;

ПАТ „Аграрний фонд” (Полтавське представництво);

Рада сільгоспвиробників Полтавської області;

Полтавська філія ДУ „Інститут охорони грунтів України”;

ДУ „Полтавська обласна фітосанітарна лабораторія”;

Полтавської філії ПАТ НАК „Украгролізинг”;

територіального представництва ДП „Держаний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції в Полтавській області”;

Громадське об’єднання „Асоціація фермерів та приватних землевласників „Відродження Полтавщини”;

Громадська спілка „Полтавське товариство сільського господарства”;

Громадська організація „Асоціація розвитку інтенсивного садівництва Полтавщини”;

Полтавська обласна організація „Спілка пасічників”;

Полтавська обласна організація „Профспілка працівників АПК”;

Полтавська філія Українського інституту експертизи сортів рослин;

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН;

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у Полтавській та Кіровоградській областях;

Регіональних центр з надання безоплатної правової допомоги у Полтавській області;

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Полтавській області;

Територіальне управління служба Судової охорони у Полтавській області; підприємств усіх форм власності у галузях видобування корисних копалин, нафтопереробки та геологічного вивчення надр.

 

Здійснює керівництво:

Радою з питань безпечної життєдіяльності населення при облдержадміністрації;

конкурсною комісією обласної державної адміністрації на зайняття вакантних посад державної служби категорії „Б” керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, призначення на які здійснюється головою облдержадміністрації;

комітетом з відбору представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії для відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії „Б” та „В” апарату облдержадміністрації та категорії „Б” керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, призначення на які здійснюється головою облдержадміністрації;

постійної комісії з перегляду нормативно-правових актів Полтавської обласної державної адміністрації;

Координаційною радою з питань організації шефства над військовими частинами;

обласною призовною комісією;

Координаційною радою по боротьбі з порушенням прав інтелектуальної власності при Полтавській обласній державній адміністрації;

робочою групою облдержадміністрації з питань формування, ведення та використання обласного страхового фонду документації; обласною комісією з питань евакуації;

координаційною радою з питань формування національної екологічної мережі в Полтавській області;

обласною Міжвідомчою комісією з питань моніторингу довкілля; обласною комісією з організації заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при обласній державній адміністрації;

обласною комісією з питань державної фінансової підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства;

обласною комісією з визначення сільськогосподарських та лісогосподарських підприємств, яким надаватимуться кошти обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

комісією з визначення спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;

обласною конкурсною комісією з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів;

комісією з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря;

тимчасовою Робочою групою з підготовки пропозицій до проекту Національного плану управління відходами.

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, утворених облдержадміністрацією.

угору ↑