Функціональні повноваження заступника голови облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, екології та природних ресурсів, цивільного захисту, дітей, сім’ї, молоді та спорту

Версія для друку

Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань агропромислового розвитку, екології, надзвичайних ситуацій, дітей, сім’ї, молоді та спорту.

Реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, відтворення і охорони природних ресурсів.

Здійснює державний контроль за використанням природних ресурсів та енергозбереженням, за збиранням, утилізацією і захороненням промислових та безхазяйних відходів, за дотриманням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією.

Організовує державний контроль за діяльністю відповідних підрозділів щодо організації роботи з раціонального використання та відтворення рослинного і тваринного світу; роботи з раціонального використання та охорони земель, лісів, води, додержання ветеринарних правил.

Контролює виконання законодавства з питань забезпечення рівних прав дітей, жінок і чоловіків, поліпшення умов життя багатодітних сімей.

Координує організацію роботи щодо:

 • виробництва продукції рослинництва та тваринництва, її реалізації та подальшої переробки підприємствами різних форм власності, а саме: сільськогосподарськими, фермерськими та особистими господарствами населення, цукровими заводами, комбінатами хлібопродуктів, молоко- та м’ясопереробними підприємствами, олійно-екстракційними комбінатами тощо;
 • врегулювання відносин власності земельних часток (паїв) та майна;
 • розвитку різних форм власності в сільськогосподарському виробництві;
 • розвитку дорадництва та кооперації у сфері агропромислового виробництва;
 • складання планів і розрахунків до програм соціального та економічного розвитку області у підвідомчій галузі;
 • здійснення заходів до запобігання епізоотій, пов’язаних з тваринним світом, та їх ліквідації;
 • зупинення в установленому порядку діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
 • складання та виконання планів раціонального використання природних ресурсів;
 • реалізації на території області державної політики з питань дітей, сім’ї, молоді та спорту;
 • виконання програм розвитку спорту. Збереженню мережі закладів зазначеної галузі.

Організовує роботу з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихій.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема, у наданні їм транспортних та матеріальних засобів і послуг.

Здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням в оголошених зонах надзвичайної ситуації громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

При умові надання головою облдержадміністрації права першого підпису повноважний підписувати фінансові документи та господарські угоди.

У межах повноважень затверджує фінансові документи підпорядкованих структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, візує розпорядження голови обласної державної адміністрації.

Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Президента України та Прем’єр-міністра України.

У межах повноважень сприяє залученню інвестицій підприємствами, установами та організаціями відповідних галузей.

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації;
 • Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації;
 • Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації;
 • служби у справах дітей облдержадміністрації;
 • управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації;
 • Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області;
 • Державної екологічної інспекції по Полтавській області;
 • Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області;
 • Управління Держпраці у Полтавській області в частині, що стосується повноважень безпечної життєдіяльності населення та охорони праці
 • Державної інспекції сільського господарства в Полтавській області;
 • Полтавського обласного управління водних ресурсів;
 • Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства;
 • Державної фітосанітарної інспекції Полтавської області;
 • Полтавського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Полтавській області;
 • Полтавського регіонального відділення Аграрного фонду;
 • Науково-дослідних організацій, а саме:
 • Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН;
 • Державного підприємства «Полтавського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою»;
 • ДП «Полтавадіпром’ясомолпром»;
 • підприємств різних форм власності, які здійснюють заготівлю та збереження продукції сільськогосподарського виробництва з метою її подальшої переробки та реалізації, забезпечують сільгосптоваровиробників матеріально-технічними ресурсами, є одержувачами бюджетних коштів та працюють за державними програмами;
 • асоціацій «Полтавацукор», «Полтавамолоко», «Насіння Полтавщини», «Розвитку сільської місцевості Полтавщини», «Розвитку інтенсивного садівництва Полтавщини»;
 • ВАТ «Полтавасортнасіннєовоч»,
 • ПрАТ «Полтавазооветпромпостач»;
 • ПАТ «Полтавський Облагропостач», «Полтаваплемсервіс», «Полтаварибгосп»;
 • обласної ради сільгоспвиробників обласної спілки фермерів;
 • Державного підприємства АПФ «Полтавасадвинмаркет»;
 • Полтавського обласного державного проектно-технологічного центра охорони родючості ґрунтів і якості продукції;
 • Полтавської філії ВАТ НАК «Украгролізинг»;
 • Полтавського регіонального відділення Аграрної біржі;
 • Полтавської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР).
 • кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу.

Здійснює керівництво:

 • Радою з питань безпечної життєдіяльності населення при облдержадміністрації;
 • робочою групою облдержадміністрації з питань формування, ведення та використання обласного страхового фонду документації;
 • обласною евакуаційною комісією;
 • координаційною радою з питань формування національної екологічної мережі в Полтавській області;
 • обласною Міжвідомчою комісією з питань моніторингу довкілля;
 • обласною постійно діючою комісією з питань поводження з безхазяйними відходами;
 • обласною комісією з організації заходів, пов`язаних проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту);
 • Координаційною радою з питань реалізації основних напрямків соціальної політики при облдержадміністрації;
 • конкурсною комісією з відбору виконавця земельних торгів;
 • державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при обласній державній адміністрації;
 • ліцензійною комісією облдержадміністрації з ліцензування господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та отрутохімікатами;
 • обласною комісією з питань державної фінансової підтримки розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства;
 • обласною комісією з визначення сільськогосподарських та лісогосподарських підприємств, яким надаватимуться кошти обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
 • комісією з визначення спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;
 • обласною конкурсною комісією з визначення суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів;
 • обласною комісією з питань координації міжгалузевих відносин на ринку сільськогосподарської продукції;
 • обласною комісією з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів;
 • Координаційною радою у справах дітей при Полтавській обласній державній адміністрації;
 • Організаційним комітетом з підготовки та участі спортсменів області в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи;
 • обласним штабом з організації оздоровлення та відпочинку дітей;
 • Міжвідомчою координаційною радою з гендерних питань та проблем сім’ї при обласній державній адміністрації;
 • обласною молодіжною радою при обласній державній адміністрації.

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, комісій, створених при облдержадміністрації за профілем.

угору ↑