Функціональні повноваження першого заступника голови облдержадміністрації з питань економічного розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, інфраструктури та земельних ресурсів

Версія для друку

Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань економіки, споживчого ринку, промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку, інфраструктури, туризму та земельних ресурсів.

Реалізує державну політику в промисловості, галузях нафтогазовидобування, нафтопереробки, геологорозвідки та енергозбереження, у сфері надання послуг транспорту, зв’язку, дорожнього господарства та туризму і курортів.

Реалізує в області процеси децентралізації, впровадження реформи місцевого самоврядування.

Забезпечує виконання заходів щодо стабільної роботи паливно-енергетичного комплексу області, дотримання встановлених лімітів використання всіх видів енергоносіїв та своєчасних розрахунків за них.

Координує діяльність та здійснює контроль у межах повноважень за роботою суб’єктів господарювання в промисловості, наукових установ і організацій відповідних галузей, дорожнього господарства, транспорту та зв’язку, туризму і курортів.

Координує роботу з:

 • підготовки для розгляду та затвердження обласною радою проектів програм соціально-економічного розвитку області, організації контролю за їх виконанням;
 • підготовки регіональних програм енергозбереження, інвестиційних планів розвитку відповідних галузей енергетики;
 • сприяння формуванню та насиченню товарами споживчого ринку;
 • реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
 • реалізації державної політики щодо впровадження економічних реформ;
 • здійснення державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, дозвільної системи та державної політики у сфері торгівлі і побутових послуг;
 • реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин та єдиної державної зовнішньоекономічної політики;
 • вирішення в установленому законодавством порядку питань приватизації земель, їх вилучення для державних та інших потреб;
 • визначення доцільності розміщення на території області нових підприємств незалежно від форм власності та призначення;
 • складання планів використання природних ресурсів при функціонуванні підприємств туристичної галузі.

Контролює виконання підприємствами області забезпечення населення, військових частин і установ енергетичними ресурсами.

Сприяє створенню належних організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, провадження екскурсійної діяльності на території області.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за вирішенням питань експлуатації, ремонту та будівництва доріг.

Забезпечує в області:

 • організацію обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями зв’язку, радіомовлення незалежно від форм власності;
 • реалізацію державної політики у сфері державно-приватного партнерства, розвитку та підтримки підприємництва, формування ринкової інфраструктури підтримки бізнесу в області та створення сприятливих умов для його функціонування.

Контролює роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій побутового, торговельного обслуговування населення.

Організовує та контролює роботу з питань виставкової та ярмаркової діяльності.

За дорученням голови облдержадміністрації забезпечує здійснення в області заходів щодо реалізації законності, правопорядку, прав і свобод громадян, державної політики у сфері міжнародних відносин, європейської та євроатлантичної інтеграції України.

У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, сприяючи здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

За дорученням голови облдержадміністрації, у межах своїх повноважень, координує та контролює діяльність:

Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Полтавській обласній державній адміністрації, обласної робочої групи з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств. У зв’язку з цим спрямовує роботу Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

Має право першого підпису на фінансових документах та господарських угодах.

У межах повноважень затверджує фінансові документи підпорядкованих структурних підрозділів облдержадміністрації, візує розпорядження голови облдержадміністрацій.

За дорученням голови облдержадміністрації затверджує (погоджує) фінансові документи головного розпорядника коштів.

У межах повноважень сприяє залученню інвестицій підприємствами, установами та організаціями відповідних галузей.

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації;
 • управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації;
 • Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області;
 • Управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області;
 • Регіонального відділення Фонду державного майна у Полтавській області;
 • Інспекції з питань захисту прав споживачів у Полтавській області;
 • Головного управління Державної фіскальної служби України в Полтавській області;
 • Полтавської митниці;
 • Державної фінансової інспекції у Полтавській області;
 • Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області;
 • управління Державної міграційної служби України у Полтавській області;
 • Головного управління статистики у Полтавській області;
 • Полтавського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • Полтавської обласної спілки споживчих товариств;
 • Полтавської торгово-промислової палати;
 • Полтавського регіонального центру з інвестицій та розвитку;
 • Полтавського регіонального фонду підтримки підприємництва;
 • Державного підприємства «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» ДП «Полтавастандартметрологія»;
 • Сектору представництва Держпідприємництва України у Полтавській області;
 • Полтавського обласного виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо»;
 • Служби автомобільних доріг у Полтавській області;
 • дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» ПАТ Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України»;
 • відокремленого підрозділу «Полтавської дирекції залізничних перевезень» Державного підприємства «Південної залізниці»;
 • Полтавської філії ПАТ «Укртелеком»;
 • Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
 • підприємств усіх форм власності, що постачають і транспортують електричну енергію та природній газ;
 • підприємств усіх форм власності у галузях видобування корисних копалин, нафтопереробки та геологічного вивчення надр.

Здійснює керівництво:

 • територіальною комісією з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу області;
 • Радою з питань виставкової діяльності при обласній державній адміністрації;
 • обласною міжвідомчою робочою групою з перевірки додержання законодавства у сфері державних закупівель;
 • обласною Координаційною радою з реалізації Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
 • обласною координаційною радою з питань безпеки дорожнього руху;
 • Науково-технічною радою з питань інформатизації регіону;
 • регіональною обласною робочою групою з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель в області;
 • регіональною комісією з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 • робочою групою з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в українське суспільство при Полтавській обласній державній адміністрації;
 • конкурсною комісією по заміщенню вакантних посад в облдержадміністрації;
 • конкурсним комітетом при облдержадміністрації по визначенню пасажирських перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області;
 • обласною дегустаційною комісією по розгляду і затвердженню нових видів харчової продукції;
 • Координаційною радою по боротьбі з порушенням прав інтелектуальної власності при Полтавській обласній державній адміністрації;
 • обласною (регіональною) конкурсною комісією Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) — «100 кращих товарів України»;
 • обласною комісією з питань розрахунків за спожиті енергоносії;
 • регіональною робочою групою Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;
 • обласною міжвідомчою робочою комісією з питань залучення промислового потенціалу виправно-трудових установ в економіку регіону.

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, творчих спілок і комісій, створених при облдержадміністрації за профілем.

угору ↑