Функціональні повноваження заступника голови облдержадміністрації з питань культури та зв’язків з громадськістю

Версія для друку

Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань інформаційної та внутрішньої політики, комунікацій з громадськістю, культури, національностей та релігій та роботи архівних установ.

Очолює апарат обласної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про апарат Полтавської обласної державної адміністрації, регламенту Полтавської обласної державної адміністрації, Правил внутрішнього трудового розпорядку апарату обласної державної адміністрації.

Здійснює керівництво та організовує роботу апарату облдержадміністрації з організаційного, аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності облдержадміністрації, його взаємодію з виконавчим апаратом обласної ради, райдержадміністраціями, органами самоврядування, співпраці з місцевими структурами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, організаціями різних форм власності.

Забезпечує:

 • підготовку матеріалів на розгляд голови облдержадміністрації, доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою облдержадміністрації. З цих питань видає накази;
 • розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан роботи зі зверненнями в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах області;
 • дотримання відповідно до законодавства секретності і службової таємниці при роботі з документами, які містять інформацію, що належить до таємної;
 • виконання програм розвитку культури. Збереженню мережі закладів зазначеної галузі;
 • оперативне інформування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України з найбільш актуальних питань життя області;
 • підготовку та відзначення державних і професійних свят;
 • залучення наукових, дослідницьких організацій, центрів, окремих фахівців до вивчення та формування громадської думки, проведення соціологічних досліджень;
 • розроблення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, дотримання вимог законодавства під час їх підготовки. Організовує підготовку відповідних проектів розпоряджень згідно з розподілом функціональних повноважень.

Затверджує плани-графіки підготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій.

Організовує підготовку та має право підпису відповідних документів у судових органах, в справах, де однією із сторін виступає облдержадміністрація, фінансових документів.

Контролює виконання законодавства з питань свободи світогляду і віросповідання.

Координує роботу щодо проведення виборів та референдумів відповідно до повноважень виконавчої влади, встановлених чинним законодавством.

Організовує роботу щодо взаємодії департаментів, управлінь, відділів і служб облдержадміністрації з обласною радою та органами місцевого самоврядування, контролює виконання ними повноважень, делегованих обласною радою.

Розглядає питання і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Президента України та Прем’єр-міністра України.

Організовує складання планів роботи облдержадміністрації, підготовку та проведення засідань колегії облдержадміністрації і нарад у голови облдержадміністрації.

Вживає заходів щодо забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурних цінностей.

Здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності облдержадміністрації, використанням кошторису на утримання апарату облдержадміністрації, організацією діловодства в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, використанням службових приміщень.

Спрямовує роботу в облдержадміністрації щодо дотримання державної кадрової політики.

Візує розпорядження голови обласної державної адміністрації та підписує додатки до них.

Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації документи щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату облдержадміністрації.

Вносить голові облдержадміністрації за погодженням з відповідними заступниками голови облдержадміністрації подання щодо призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників департаментів, управлінь, відділів та служб облдержадміністрації.

Сприяє роботі архівних установ області.

Затверджує штатні розписи апаратів райдержадміністрацій.

Відповідає за забезпечення оперативно-технічної взаємодії та контролю за процесами, пов’язаними із діяльністю складових спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі (СІТМ), впровадження комплексної системи технічного захисту інформації та заходів щодо введення в постійну експлуатацію СІТМ.

За дорученням голови обласної державної адміністрації забезпечує роботу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації, комісії з питань сприяння розвитку книговидання та книгорозповсюдження в Полтавській області та експертної ради з випуску соціально значущих книг авторів області.

Відповідає за організацію контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, актами, дорученнями та протокольними рішеннями Кабінету Міністрів України, актами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

Координує взаємодію із комунальним автотранспортним підприємством (КАТП) обласної ради та забезпечення автотранспортними послугами апарату облдержадміністрації.

Має право першого підпису на фінансових документах та господарських угодах.

У межах повноважень затверджує фінансові документи підпорядкованих структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій.

Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Президента України та Прем’єр-міністра України.

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • апарату облдержадміністрації;
 • Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;
 • Управління культури облдержадміністрації;
 • Державного архіву Полтавської області;
 • Головного територіального управління юстиції у Полтавській області;
 • Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Полтавській та Кіровоградській областях;
 • комунальної бюджетної установи «Обласний контактний центр» Полтавської обласної ради;
 • Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
 • редколегії серії книг «Реабілітовані історією»;
 • представництва Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Полтавській області;
 • видавництв області.

Здійснює керівництво:

 • комітетом з конкурсних торгів апарату облдержадміністрації;
 • регіональною радою по роботі з кадрами;
 • Радою представників громадських організацій національних меншин при обласної державної адміністрації;
 • комісією з розгляду питань стосовно списання майна державної власності;
 • комісією для розгляду пропозицій щодо кадрового резерву для державної служби;
 • постійною комісією з перегляду нормативно-правових актів Полтавської обласної державної адміністрації;
 • комісією з питань сприяння розвитку книговидання та книгорозповсюдження в Полтавській області;
 • Міжвідомчою координаційно-методичною радою з правої освіти населення при обласній державній адміністрації.

Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, комісій, створених при облдержадміністрації за профілем.

угору ↑