Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

Версія для друку

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації – Полтавської обласної державної адміністрації

Оприлюднення: http://www.adm-pl.gov.ua/page/informaciya-pro-mehanizmi-chi-proceduri-za-dopomogoyu-yakih-gromadskist-mozhe-predstavlyati

Відповідно до статті 37 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, економічних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав таких об’єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій, мають право брати участь у розгляді внесених ними пропозицій шляхом надання необхідних пояснень та обгрунтувань.

Місцеві державні адміністрації є стороною соціального діалогу на територіальному рівні, сприяють розвитку соціального діалогу, відповідно до закону проводять консультації з іншими сторонами соціального діалогу.

Громадяни також мають право звертатись до місцевих державних адміністрацій, відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.

Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений Законом України "Про звернення громадян" термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному Законом.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень управління також шляхом:

подання запиту на інформацію (з порядком подання запиту можна ознайомитись на сайті облдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації»);

подання пропозицій, зауважень при проведенні електронних консультацій структурними підрозділами облдержадміністрації на офіційному веб-сайті органу та його структурних підрозділів, а також під час проведення публічних консультацій з громадськістю, відповідно до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю структурними підрозділами облдержадміністрації;

участі в роботі Громадської ради при облдержадміністрації, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (зі змінами), інших дорадчих органів;

отримання інформації з повідомлень засобів масової інформації, на інформаційних стендах, сайтах органів виконавчої влади;

подання пропозицій, зауважень на особистому прийомі у керівництва органу влади та його структурних підрозділів;

подання пропозицій, зауважень засобами «прямої телефонної лінії»;

ініціювання проведення консультацій з громадськістю через Громадську раду при органі влади або безпосередньо до структурних підрозділів облдержадміністрації;

проведення громадської експертизи діяльності органу.

Функціонують такі консультативно-дорадчі органи, організаційно-технічне забезпечення та координацію діяльності яких забезпечує Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації:

Громадська рада при обласній державній адміністрації;

Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Полтавській обласній державній адміністрації.

З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності облдржадміністарції проводяться консультації з громадськістю. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та інтересів широких верств населення. Ознайомитися з орієнтовним планом проведення консультацій на 2020 рік можна за посиланням: 

http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/upload/plans/op_2020.pdf

В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг, переваг окремим категоріям суб’єктів господарювання, делегування повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, регуляторних актів, державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання.

Ознайомитись з проектами розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень сесій Полтавьскої обласної ради, а також висловити свої пропозиції та зауваження, які будуть спрямовані розробникам нормативного акту, можна за посиланням: http://www.adm-pl.gov.ua/doclist/all

Законодавча база:

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 №976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи   діяльності органів виконавчої влади”

Регламент Полтавської обласної державної адміністрації

Дата оприлюднення : 01 листопада 2019 року.

Дата оновлення :27 січня 2020 року.

угору ↑