Інформація про Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2015 року в Полтавській області

Версія для друку

 

Відповідно до покладених завдань, відділення НСПП в Полтавській області (далі – Відділення) підготувало короткостроковий Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, ймовірності виникнення колективних трудових  спорів (конфліктів) у другому півріччі 2015 року. 

Системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в трудових колективах, здійснений  працівниками Відділення упродовж січня-травня 2015 року, свідчить, що ступінь соціального напруження в колективах коливався в залежності від фінансово-економічного стану конкретних галузей, підприємств а також оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, власників підприємств (установ, організацій) на ускладнення стану соціально-трудових відносин.

Основними чинниками, які уповільнюють економічний розвиток підприємств промисловості залишаються:

- втрата позицій на ринках збуту, в тому числі внутрішніх;

- брак обігових коштів у підприємств;

- застаріле енерговитратне виробництво з орієнтацією на виготовлення продукції з низькою доданою вартістю;

- несприятливий інвестиційний клімат, неприваблива кредитна політика банків;

- постійне зростання цін на сировину, матеріали, енергоносії та комплектуючі для виробництва продукції, що призводить до здорожчання готової продукції та знижує її конкурентоздатність на ринках збуту.

Незбалансованість можливостей окремих підприємств з потребами ринків збуту, інші проблеми виробничого та соціального характеру залишають трудові відносини в цих колективах нестабільними, а іноді й напруженими. 60,4% підприємств області працює збитково.

Спостерігається зменшення обсягів експорту промислової продукції і товарів до країн Митного союзу та прогнозується збереження такої тенденції і на ІІ півріччя поточного року. Тому очікується скорочення виробництва промислової продукції, скорочення чисельності працюючих, часткова або повна зупинка низки підприємств, несвоєчасна виплата заробітної плати та накопичення зарплатних боргів. Враховуючи, що значна частина товаровиробників області (особливо машинобудівної галузі) орієнтовані на ринки Російської Федерації та інших країн СНД, прогнозується зростання соціального напруження в цих трудових колективах.

Відділення прогнозує, що зниження обсягів виробництва на окремих підприємствах у другому півріччі 2015 року змусить їх власників вдатися до ще більшої оптимізації своїх витрат, що в черговий раз призведе до запровадження скорочення робочого часу й персоналу. Криза зайнятості й надалі маскуватиметься під часткову зайнятість (неповний робочий день, тиждень та відпустки без збереження зарплати), що відобразиться на доходах працівників. Проте, розуміючи вплив зовнішніх факторів (звуження ринків збуту, обмеженість кількості робочих місць), наймані працівники цих підприємств колективних протестних намірів швидше за все не виявлятимуть.

Ситуативними факторами впливу, що можуть прискорити накопичення протестного потенціалу, підштовхнути найманих працівників до проявів протестної поведінки можуть стати:

-   рішення  роботодавця про масове звільнення працівників;

 – використання роботодавцем заробітної плати як обігових коштів;

 – свідоме невиконання роботодавцем колективних договорів, угод, зобов'язань, узгоджених графіків погашення заборгованості із заробітної плати, рішень примирних органів тощо;

– ігнорування законних вимог найманих працівників;

– формальне ставлення до обов’язків по вирішенню вимог;

– підміна повного вирішення колективного трудового спору (конфлікту) частковим задоволенням вимог та ін.

Агропромисловий комплекс – один із небагатьох секторів економіки області, який утримує стабільність. Основним фактором, що може спричинити загострення соціального напруження в наступному півріччі може стати несвоєчасна виплата заробітної плати в окремих господарствах. Проте основними факторами стримуючого плану стануть: наявність у найманих працівників підсобного господарства та земельних паїв; їх недостатня правова обізнаність; відсутність досвіду колективного захисту своїх прав; пасивність профспілок на багатьох підприємствах галузі або взагалі відсутність профспілкових організацій. Тому Відділення не прогнозує виникнення колективних трудових спорів на підприємствах АПК у другому півріччі 2015 року.

Основними причинами збереження осередків соціального напруження в галузі будівництва залишаються низька платоспроможність замовників та несвоєчасність розрахунків розпорядників бюджетних коштів за виконані роботи. Найбільш вірогідним фактором, що може спричинити зростання протестної активності в окремих колективах, стане порушення колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати.

Через незадовільну фінансово-господарську діяльність філій ДП «Полтавський облавтодор» можливе утворення заборгованості із виплати заробітної плати та порушення умов колективного договору, що не виключає можливість виникнення КТС(к) в окремих філіях облавтодору в другому півріччі 2015 року.

З огляду на стан місцевих бюджетів, що дедалі погіршується та істотне підвищення цін і тарифів на комунальні послуги для закладів бюджетної сфери, Відділення прогнозує зростання протестного потенціалу в колективах підприємств комунальної власності, закладів освіти, охорони здоров’я та культури, здебільшого через зниження рівня реальної заробітної плати і затримки з її виплати у ІV кварталі 2015 року.

Відділення, діючи в межах повноважень і спираючись на взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, сприятиме поліпшенню соціально-трудових відносин насамперед в тих колективах, стосовно яких в цьому Прогнозі зроблені відповідні застереження, та збереженню атмосфери соціальної рівноваги в цілому на Полтавщині.

 

/Повний варіант Прогнозу наданий Голові НСПП, голові облдержадміністрації, керівникам обласних об’єднань профспілок і роботодавців/.

 

03.06.2015р.

угору ↑