Інформація про Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2016 року в Полтавській області

Версія для друку

Відповідно до покладених завдань, відділення НСПП в Полтавській області (далі – Відділення) підготувало короткостроковий Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2016 року.

Він ґрунтується на системному моніторингу стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в трудових колективах, та усвідомленні того, що ступінь соціального напруження в колективах заложитиме від їх фінансово-економічного стану, а також від оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, власників підприємств (установ, організацій) на ускладнення стану соціально-трудових відносин.

Основними чинниками, які гальмують економічний розвиток підприємств промисловості залишаються:

 • втрата позицій на ринках збуту, в тому числі внутрішніх;
 • брак обігових коштів у підприємств;
 • застаріле енерговитратне виробництво;
 • недостатня державна підтримка національного товаровиробника;
 • несприятливий інвестиційний клімат, неприваблива кредитна політика банків;
 • постійне зростання цін на сировину, матеріали, енергоносії та комплектуючі для виробництва продукції, що призводить до здорожчання готової продукції та знижує її конкурентоздатність на ринках збуту.

Незбалансованість можливостей окремих підприємств з потребами ринків збуту, інші проблеми виробничого та соціального характеру залишають трудові відносини в цих колективах нестабільними, а іноді й напруженими. Скорочення обсягів виробництва спостерігається на більшості великих промислових підприємствах області. 42,4% підприємств працює збитково. Відділення прогнозує, що зниження обсягів виробництва на окремих підприємствах у другому півріччі 2016 року підштовхне їх власників оптимізувати свої витрати в першу чергу за рахунок скорочення робочого часу й персоналу. Роботодавці будуть змушені запроваджувати неповний робочий день, тиждень та відпустки без збереження зарплати, що відобразиться на доходах працівників.

Ситуативними факторами впливу, що можуть прискорити накопичення протестного потенціалу, підштовхнути найманих працівників до проявів протестної поведінки можуть стати:

 • рішення роботодавця про масове звільнення працівників;
 • використання роботодавцем заробітної плати, як обігових коштів;
 • свідоме невиконання роботодавцем колективних договорів, угод, зобов'язань, узгоджених графіків погашення заборгованості із заробітної плати, рішень примирних органів тощо;
 • ігнорування законних вимог найманих працівників;
 • підміна повного вирішення колективного трудового спору (конфлікту) частковим задоволенням вимог та ін.

Агропромисловий комплекс триматиме стабільність в складних економічних умовах. Однім із факторів, який може спричинити загострення соціального напруження в наступному півріччі може стати несвоєчасна виплата заробітної плати в окремих господарствах. Проте стримуючими факторами імовірно стануть: наявність у найманих працівників підсобного господарства та земельних паїв; їх недостатня правова обізнаність; відсутність досвіду колективного захисту своїх прав; пасивність профспілок на багатьох підприємствах галузі або взагалі відсутність профспілкових організацій. Тому Відділення не прогнозує виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах АПК у другому півріччі 2016 року.

Основними причинами збереження осередків соціального напруження в галузі будівництва залишаються низька платоспроможність замовників та несвоєчасність розрахунків розпорядників бюджетних коштів за виконані роботи. Найбільш вірогідним фактором, що може спричинити зростання протестної активності в окремих колективах стане порушення колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати. В центрі уваги Відділення залишаються філії ДП «Полтавський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України». В разі несвоєчасних розрахунків за виконані роботи у філіях та утворення заборгованості із виплати заробітної плати, Відділення не виключає виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в окремих з них в другому півріччі 2016 року.

Відділення прогнозує в другому півріччі 2016 року збереження прихованого соціального напруження в колективах бюджетної сфери через недостатність фінансового забезпечення галузі, невизначеність з фінансуванням окремих закладів, незадовільний рівень заробітної плати на фоні істотного збільшення рівня комунальних тарифів, скасування бюджетних призначень на індексацію заробітної плати та ін.

Факторами, що можуть стримувати найманих працівників від вступу в колективний трудовий спір (конфлікт) імовірно стануть:

 • побоювання найманих працівників втратити робочі місця за наявності безробіття та обмеженого вибору місць працевлаштування;
 • рішуча позиція та досвід представницьких органів найманих працівників вирішувати проблемні питання на більш високому державному рівні.

Відділення, діючи в межах повноважень і спираючись на взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, сприятиме поліпшенню соціально-трудових відносин насамперед в тих колективах, стосовно яких в цьому Прогнозі зроблені відповідні застереження, та збереженню атмосфери соціальної рівноваги на Полтавщині.

/Повний варіант Прогнозу наданий Голові НСПП, голові облдержадміністрації, керівникам обласних об’єднань профспілок і роботодавців/

угору ↑