Інформація про Прогноз розвитку соціально – трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2018 року в Полтавській області

Версія для друку

Інформація про Прогноз розвитку соціально – трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2018 року в Полтавській області

 

Відповідно до покладених завдань, відділення НСПП в Полтавській області (далі – Відділення) підготувало короткостроковий Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин (далі - СТВ), ймовірності виникнення колективних трудових  спорів (конфліктів) (далі - КТС(к)) у другому півріччі 2018 року. 

Він ґрунтується на системному моніторингу стану і динаміки СТВ у ряді галузей економіки та в трудових колективах, та усвідомленні того, що ступінь соціального напруження в колективах залежитиме від їх фінансово-економічного стану, а також від оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, власників підприємств (установ, організацій) на ускладнення стану СТВ.

Основними чинниками ускладнень СТВ у трудових колективах області у ІІ півріччі 2018 року ймовірно будуть:

- заборгованість із виплати заробітної плати;

- несвоєчасна виплата поточної заробітної плати;

- практика поділу виплати заробітної плати на дрібні частини;

- впровадження скороченого робочого часу, що негативно відображатиметься на рівні заробітної плати та ін. 

Основними чинниками, які гальмують економічний розвиток підприємств промисловості залишаються:

- невідповідність виробничих можливостей підприємств ємності ринків збуту;

- постійне зростання цін на сировину, матеріали, енергоносії та комплектуючі для виробництва продукції, що призводить до здорожчання готової продукції та знижує її конкурентоздатність на ринках збуту;

- несприятливий інвестиційний клімат, неприваблива кредитна політика банків та ін. 

Зокрема, Відділення прогнозує виникнення КТС(к) на виробничому рівні у державному підприємстві «Полтавський комбінат хлібопродуктів», м.Полтава. Основним чинником дестабілізації стану СТВ на підприємстві є заборгованість із виплати заробітної плати, яка має тенденцію до зростання. Основною причиною нестабільного фінансового становища підприємства є несвоєчасне забезпечення сировиною, що призвело до відсутності оборотних коштів та виникнення дестабілізаційного чинника. Підприємство працює не повний робочий тиждень. Ці фактори змусили найманих працівників вдатися до протестних дій.

Крім того виникнення дестабілізаційних чинників прогнозується Відділенням на територіальному рівні у місті Гадяч на підприємствах харчової промисловості (ТОВ «Техмолпром», ТОВ «Річен-Груп», ТОВ «Полтавамолпрод», ТОВ «Торговий дім  «Гадячсир Україна») через заборгованість з виплати заробітної плати в трудових колективах.

Основними причинами збереження осередків соціального напруження в галузі будівництва залишаються низька платоспроможність замовників та несвоєчасність розрахунків розпорядників бюджетних коштів за виконані роботи. Найбільш вірогідним фактором, що може спричинити зростання протестної активності в окремих колективах стане порушення колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати. В центрі уваги Відділення залишаються філії ДП «Полтавський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України». В разі несвоєчасних розрахунків за виконані роботи у філіях та утворення заборгованості із виплати заробітної плати,  Відділення не виключає виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в окремих з них в другому півріччі 2018року.

Фінансово-економічний стан підприємств житлово-комунального господарства у другому півріччі 2018 року ускладнюватимиться через несвоєчасні й неповні розрахунки з ними за виконані роботи по благоустрою, виконанню капітального та поточного ремонтів в організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів; тривала кредиторська та дебіторська заборгованість; несвоєчасне надходження коштів від споживачів послуг – юридичних осіб, зростання заборгованості населення. Вагомою причиною загострень ситуації на підприємствах комунальної власності також є неефективна господарська діяльність, що спричиняє невиконання умов колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати та порушення законодавства про оплату праці, що призводить до погіршення стану СТВ. Відділення прогнозує виникнення чинників дестабілізації з цих питань упродовж другого півріччя 2018 року та приділятиме постійну увагу по їх усуненню.

Відділення прогнозує в другому півріччі 2018 року збереження прихованого соціального напруження в колективах бюджетної сфери. Ситуація в закладах галузі освіти і науки, охорони здоров’я та культури буде погіршуватися через недостатність фінансового забезпечення. Невдоволення працівників цих закладів викликає також рівень заробітної плати та диспропорції в оплаті праці. Додатковим фактором, що ускладнюватиме стан СТВ може бути брак коштів на фінансування закладів та установ наприкінці року, а відтак можлива несвоєчасна виплата заробітної плати, або виплата частинами, виникнення заборгованості тощо.

Факторами, що можуть стримувати найманих працівників від вступу в колективний трудовий спір (конфлікт) ймовірно стануть:

-  побоювання найманих працівників втратити робочі місця за наявності безробіття та обмеженого вибору місць працевлаштування;

- рішуча позиція та досвід представницьких органів найманих працівників вирішувати проблемні питання на більш високому державному рівні.

Відділення, діючи в межах повноважень і спираючись на взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, сприятиме поліпшенню СТВ насамперед в тих колективах, стосовно яких в цьому Прогнозі зроблені відповідні застереження та збереженню атмосфери соціальної рівноваги  на Полтавщині.

/Повний варіант Прогнозу наданий Голові НСПП, голові облдержадміністрації, керівникам обласних об’єднань профспілок і роботодавців/

 

угору ↑