Інформація про Прогноз розвитку соціально – трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2014 року в Полтавській області

Версія для друку

Відповідно до покладених завдань, відділення НСПП в Полтавській області (далі – Відділення) підготувало короткостроковий Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, ймовірності виникнення колективних трудових  спорів (конфліктів) у другому півріччі 2014 року. 

Системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в трудових колективах, здійснений  працівниками Відділення упродовж січня-травня 2014 року, свідчить, що ступінь соціального напруження в колективах коливався в залежності від фінансово-економічного стану конкретних галузей, підприємств та залежав від оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, власників підприємств (установ, організацій) на ускладнення стану соціально-трудових відносин.

Основними чинниками, які гальмують економічний розвиток підприємств промисловості залишаються:

- недостатність (а в окремих підприємств відсутність) ринків збуту;

- звуження ринків збуту, зокрема до країн Митного союзу;

- недостатній обсяг замовлень на продукцію з боку українських споживачів;

- недостатність обігових коштів у підприємств;

- застаріле енерговитратне виробництво з орієнтацією на виготовлення продукції з низькою доданою вартістю;

- відсутність державної підтримки національного товаровиробника;

- несвоєчасне повернення ПДВ, що призводить до вимивання обігових коштів підприємств та погіршує їх фінансовий стан;

- постійне зростання цін на енергоносії та комплектуючі для виробництва продукції.

Незбалансованість можливостей окремих підприємств з потребами ринків збуту, інші проблеми виробничого та соціального характеру залишають трудові відносини в цих колективах нестабільними, а іноді й напруженими. 41,2% підприємств області працює збитково.

Спостерігається зменшення обсягів експорту промислової продукції і товарів до країн Митного союзу та прогнозується збереження такої тенденції і на ІІ півріччя поточного року. Тому очікується скорочення виробництва промислової продукції, скорочення чисельності працюючих, часткова або повна зупинка низки підприємств, несвоєчасна виплата заробітної плати та накопичення зарплатних боргів. Враховуючи, що значна частина товаровиробників області (особливо машинобудівної галузі) орієнтовані на ринки Російської Федерації та інших країн СНД, прогнозується зростання соціального напруження в цих трудових колективах.

Відділення прогнозує, що зниження обсягів виробництва на окремих підприємствах у другому півріччі 2014 року  змусить їх власників оптимізувати свої витрати в першу чергу за рахунок скорочення робочого часу й персоналу. Криза зайнятості й надалі маскуватиметься під часткову зайнятість  (неповний робочий день, тиждень та відпустки без збереження зарплати), що відобразиться на доходах працівників. Проте, розуміючи вплив зовнішніх факторів (звуження ринків збуту, обмеженість кількості робочих місць), наймані працівники цих підприємств колективних протестних намірів швидше за все не виявлятимуть.

Ситуативними факторами впливу, що можуть прискорити накопичення протестного потенціалу, підштовхнути найманих працівників до проявів протестної поведінки можуть стати:

 – використання заробітної плати як обігових коштів;

 – свідоме невиконання роботодавцем колективних договорів, угод, зобов'язань, узгоджених графіків погашення заборгованості із заробітної плати, рішень примирних органів тощо;

– ігнорування законних вимог найманих працівників;

– формальне ставлення до обов’язків по вирішенню вимог;

– підміна повного вирішення колективного трудового спору (конфлікту) частковим задоволенням вимог та ін.

Агропромисловий комплекс – один із небагатьох секторів економіки області, який утримує стабільність. Основним фактором, який може спричинити загострення соціального напруження в наступному півріччі може стати несвоєчасна виплата заробітної плати в окремих господарствах. Проте основними факторами стримуючого плану стануть: пасивна позиція, а здебільшого відсутність представницького органу найманих працівників; побоювання втратити робоче місце в умовах відсутності іншої роботи; наявність, крім основного, інших способів заробітку та джерел доходу. Тому Відділення не прогнозує виникнення колективних трудових спорів на підприємствах АПК у другому півріччі 2014 року.

Основними причинами збереження осередків соціального напруження в галузі будівництва залишаються низька платоспроможність замовників та несвоєчасність розрахунків розпорядників бюджетних коштів за виконані роботи. Найбільш вірогідним фактором, що може спричинити зростання протестної активності в окремих колективах, стане порушення колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати.

Структурні підрозділи ДП «Полтавський облавтодор» завершують І півріччя 2014 року з двомісячною заборгованістю із виплати заробітної плати та соціальними проблемами, що накопичуються. Натомість керівництво центральних органів оголосило про оптимізацію робочих місць (їх скорочення на чверть) та відсутність замовлень на роботи за бюджетні кошти на наступне півріччя.

Відділення неодноразово стримувало протестну поведінку найманих працівників, привертало їх увагу до вирішення розбіжностей з дотриманням Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та сприяло прийняттю на пленумі ЦК профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 15 травня поточного року рішення про започаткування процедури колективного трудового спору на національному рівні.

З огляду на стан місцевих бюджетів, що дедалі погіршується та істотне підвищення тарифу на послуги теплопостачання для закладів бюджетної сфери, Відділення прогнозує зростання протестного потенціалу в колективах підприємств комунальної власності, закладів освіти, охорони здоров’я й культури, здебільшого через зниження рівня реальної заробітної плати та затримки з її виплатами у ІV кварталі 2014 року.

Відділення, діючи в межах повноважень і спираючись на взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, сприятиме поліпшенню соціально-трудових відносин насамперед в тих колективах, стосовно яких в цьому Прогнозі зроблені відповідні застереження, та збереженню атмосфери соціальної рівноваги в цілому на Полтавщині.

 

/Повний варіант Прогнозу наданий Голові НСПП, голові облдержадміністрації, керівникам обласних об’єднань профспілок і роботодавців/.

24.06.2014

угору ↑

25.06.2014