Інформація про результати державного фінансового аудиту виконання зведеного бюджету Хорольського району Полтавської області за 2009-2012 роки та І квартал 2013 року

Версія для друку

Президент України Віктор Янукович поставив конкретні завдання і вимоги перед Державною фінансовою інспекцією: забезпечити не лише контроль за збереженням бюджетних коштів, а і за їх ефективним використанням.
Так, за результатом аудиторського дослідження фахівці Держфінінспекції в Полтавській області дійшли до висновку, що  виконання зведеного бюджету Хорольського району за 2009-2012 роки та І квартал 2013 року було недостатньо ефективним.
Основними причинами такої ситуації стало те, що органами місцевого самоврядування не забезпечено залучення коштів забудовників від об’єктів містобудування, що призвело до втрат фінансових ресурсів зведеним бюджетом району розрахунково в сумі 337,2 тис. грн  та позбавило можливості подальшого інвестування цих коштів у розвиток інфраструктури населеного пункту.
Крім того, існуюча практика встановлення орендної плати місцевими органами та невикористання всіх реальних можливостей по операціях із земельними ресурсами, не сприяла збільшенню ресурсної бази сільських бюджетів, а відповідно і бюджету району в цілому.
Так, в п’яти досліджених сільських радах, орендна плата за господарські двори визначалась у вартісному виразі незалежно від нормативно-грошової оцінки землі ріллі по області, як наслідок, розрахунково втрачено фінансових ресурсів в сумі 291,8 тис. гривень. Через не застосування орендарями коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки землі та неналежний контроль за виконанням договорів оренди землі, з боку місцевих рад, зведеним бюджетом району розрахунково втрачено коштів в сумі 22 тис. гривень.
Також, недостатньо ефективне управління з боку органів місцевого самоврядування за операціями з комунальним майном не дало можливості отримати додаткові кошти для задоволення потреб територіальної громади району. Не в усіх випадках при передачі майна в оренду дотримувались вимоги чинного законодавства, внаслідок чого за досліджуваний період зведеним бюджетом району розрахунково втрачено 3,1 тис. гривень.
Не завжди при передачі комунального майна в оренду дотримувались вимоги Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду нерухомого майна в частині встановлення ставки та розрахунку орендної плати, внаслідок чого зведений бюджет району розрахунково недоотримав  фінансових ресурсів в сумі  2,1 тис. гривень.
Під час аудиторського дослідження встановлено факт безоплатної передачі комунального майна в оренду, що суперечить чинному законодавству. Так, в результаті надання суб’єкту господарювання Ялосовецькою сільською радою в безоплатну оренду приміщення площею понад 100 м², сільським бюджетом за 2009-2012 роки втрачено фінансових ресурсів на суму майже 7 тис. гривень.
Окрім цього, кошти в сумі 42,5 тис. грн які виділялись на виконання заходів районних програм, використано неефективно, оскільки поставленої мети по досліджених програмах не досягнуто. Адже, частина цих програм є узагальненими, вони не містять результативних показників, що перешкоджає цілеспрямованому використанню бюджетних коштів, призводить до їх розпорошення. 
Недостатність внутрішнього контролю за використанням коштів бюджету  району з боку розпорядників також не сприяло їх ефективному використанню.
Досліджено факти неодноразового списання податкового боргу до місцевого бюджету за ухвалами суду, що також призвело до втрат зведеного бюджету району.
Крім того, надання податкових пільг місцевому суб’єкту господарювання  спричинило недофінансування окремих галузей та призвело до втрат бюджетом міста Хорол коштів в сумі 36,9 тис. гривень.
За результатами державного фінансового аудиту розроблено ряд пропозицій щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів Хорольського району, ефективного планування, використання наявних бюджетних коштів та надання соціальних гарантій населенню району.

                                                                                 Прес-служба Держфінінспекції
                                                                                               в Полтавській області
 

угору ↑