Інформація про результати діяльності відділення НСПП в Полтавській області за 2015 рік

Версія для друку

Здійснюючи повноваження у відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та Положення про НСПП, Відділення НСПП в Полтавській області (далі–Відділення), систематично досліджує динаміку економічного розвитку регіону та стану соціально-трудових відносин у трудових колективах, де прогнозувалося зростання соціального напруження, а також з метою своєчасного виявлення ускладнень на доконфліктних етапах та їх усунення.

Упродовж року Відділення сприяло вирішенню 18 вимог найманих працівників у 9 колективних трудових спорах на виробничому рівні, участь в яких брали 384 працівники (67% від загальної чисельності) 9 підприємств області. З цією метою  проведено 15 засідань примирних комісій та 68 узгоджувальних зустрічей, у ході яких надавалися консультації та роз’яснення послідовності розгляду вимог найманих працівників та подальшого їх вирішення.

 За сприяння Відділення вирішено 8 колективних трудових спорів (на ПАТ «Галещинський машзавод»; ПАТ «Полтавська птахофабрика»; КП «Полтавський м’ясокомбінат»; КП «Полтавська шляхово-експлуатаційна дільниця»; в ДЮСШ з веслування на байдарках і каное; ДЮСШ «Юність-1»; ДЮСШ «Молодь»; ДЮСШ «Авангард»). На стадії вирішення перебуває колективний трудовий спір в управлінні Національного банку України в Полтавський області.

Основними причинами виникнення колективних трудових спорів були порушення (недотримання) роботодавцями законодавства України, а саме: ст. 45 Конституції України, статей 40, 42, 43, 49/2, 49/4, 74, 79, 95, 113, 115, 247 Кодексу законів про працю України, статей 12, 15, 24, 33 Закону України «Про оплату праці», статей 2, 6, 10, 21 Закону України «Про відпустки», Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», Постанови Кабінету міністрів України №1078, статей 22, 38, 39, 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», норм галузевих і територіальної угод та виконання окремих положень колективних договорів.

З метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та стабілізації стану соціально-трудових відносин здійснювались заходи щодо усунення 48 чинників, які призвели до загострення стану СТВ на 38 підприємствах у 44 випадках ускладнення стану СТВ на виробничому рівні.

За сприяння Відділення попереджено виникнення 35 колективних трудових спорів (конфліктів) на 30 підприємствах, тобто 80% із загальної кількості випадків, що перебували на обліку Відділення упродовж  року. З цією метою Відділенням було проведено 89 запобіжних примирних процедур (узгоджувальних зустрічей).

Відділення взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців та профспілок, залучає до співпраці трудових арбітрів і експертів. Укладені угоди про співпрацю з усіма суб’єктами, причетними до врегулювання соціально-трудових відносин.

Особливе значення Відділення приділяє інформаційному забезпеченню своєї діяльності. При цьому чільне місце в публікаціях, виступах і повідомленнях працівників Відділення займають теми, спрямовані на підвищення рівня правової культури громадян. Упродовж року Відділення готувало інформації для розміщення: в Бюлетені НСПП та в обласній газеті, на сайті НСПП та на власній WEB-сторінці.

Керівники Відділення брали участь у офіційних телевізійних програмах обласної державної телерадіокомпанії «Лтава», де надавали інтерв’ю з питань що відносяться до компетенції НСПП.

Відділення, в межах наданих повноважень, постійно проводить прийом громадян та систематично веде консультаційно-роз’яснювальну роботу. Проведено два сеанси «гарячої» телефонної лінії.

Відділення взаємодіє з 29 інформаційно-консультаційними центрами НСПП, 15 арбітрами та 6 незалежними посередниками НСПП, які надають консультації на місцях (представникам сторін соціально-трудових відносин, профспілок, роботодавців, окремим найманим працівникам) з питань застосування законодавства про колективні трудові спори (конфлікти) та інформують Відділення про випадки загострення стану соціально-трудових відносин, що виникають.

Відділення, діючи відповідно до повноважень, визначених законодавством України та Положенням про Національну службу посередництва і примирення й надалі сприятиме поліпшенню соціально-трудових відносин у колективах підприємств та установ області на основі конструктивного соціального діалогу, поглиблення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації.  

 

 

 

Олена Погуляй, завідувач сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Полтавській області

 

20.01.2016 року

угору ↑