Інформація про роботу обласної спостережної комісії за перше півріччя 2019 року

Версія для друку

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ОБЛАСНОЇ СПОСТЕРЕЖНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

Інформація про роботу обласної спостережної комісії за перше півріччя 2019 року.

 

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 25.05.2017р. № 290 «Про створення обласної спостережної комісії» та Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1042) при Полтавській обласній адміністрації діє обласна спостережна комісія.

В області проводять свою діяльність 32 спостережні комісії, що утворені райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад.

  Організаційною формою роботи районних спостережних комісій є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. Протягом звітного періоду спостережними комісіями проведено 204 засідань.

  Засідання спостережних комісій проводяться безпосередньо в установах виконання покарань не рідше ніж один раз на квартал. Для забезпечення дотримання прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб протягом першого півріччя 2019 року здійснено 32 виїзди районних спостережних комісій до установ виконання покарань Полтавської області в ході яких вивчався стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, проведено 17 особистих прийомів засуджених осіб.

 До обласної спостережної комісії не надходило звернень та скарг від засуджених осіб та  звільнених з установ виконання покарань.

 Районними спостережними комісіями відповідно до покладених завдань ведеться облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовується громадський контроль за поведінкою таких осіб та проводяться виховні заходи за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання, надається допомога у соціальній адаптації особам звільненим від відбування покарання; здійснюється соціальний патронаж стосовно звільнених осіб, які звернулися до суб’єктів соціального патронажу, протягом шести місяців після звільнення з установ виконання покарань.

 

Облік осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарання ведеться спостережними комісіями на підставі інформації установ виконання покарань. Станом на 01.07.2019 в області перебувало на обліку 139 умовно-достроково звільнених осіб, з них 14 особам надано допомогу в працевлаштуванні.

Після відбуття терміну покарання (до 6 місяців після звільнення) в область прибуло 152 особи, з яких 149 осіб працездатного віку. За сприяння служби зайнятості Полтавської області протягом першого півріччя 2019 року працевлаштовано 12 осіб звільнених з місць позбавлення волі.

Спостережними комісіями особам, звільненим з місць позбавлення волі надано допомогу: в отриманні матеріальної допомоги, направленні на лікування,  у забезпеченні супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

У Ліщинівському психоневрологічному будинку-інтернаті створено спеціальне відділення розраховане на 35 ліжко-місць для осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк - громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового, медичного обслуговування та реабілітаційних послуг. Станом на 01.07.2019 року у спеціальному відділенні будинку-інтернату перебуває на повному державному утриманні 28 осіб. Всі мешканці забезпечені відповідними побутовими умовами проживання, соціальним та медичним обслуговуванням, 4 - разовим харчуванням.

         За звітний період розглянуто та погоджено 219 постанов чи подання установ виконання покарань, що вносилися на розгляд районних спостережних комісій, з них:

          - щодо зміни умов тримання засуджених у межах однієї кримінально-виконавчої установи закритого типу або у зв’язку з переведенням їх до виправної колонії іншого рівня безпеки – 22;

          - суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни не відбутої частини покарання більш м’яким – 197.

Обласною спостережною комісією здійснювався контроль за  діяльністю спостережних комісій, що утворені райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських та районних у містах рад.

Щоквартально проводився аналіз роботи районних спостережних комісій  за формою звіту, затвердженою обласною спостережною комісією.

  В області забезпечено здійснення профілактичної та виховної роботи з особами звільненими умовно-достроково щодо попередження скоєння злочинів та сприяння цим особам у соціальній адаптації.

Протягом першого півріччя 2019 року через засоби масової інформації здійснено 74 інформувань громадськості про результати діяльності спостережних комісій.

угору ↑