Інформаційні матеріали

Версія для друку

Інститут адміністративних послуг запроваджено Концепцією адміністративної реформи, яку затверджено Указом Президента України від 22 липня 1998 р.

15 лютого 2006 р. схвалено Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, яка дала сучасне визначення адміністративних послуг як важливої складової державних і муніципальних послуг.

Спроби створити Реєстр адміністративних послуг робилися протягом 2009–2011 років.

6 вересня 2012 року прийнятий Закон України «Про адміністративні послуги». Згідно з Законом, адміністративна послуга — це результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи.

Закон увів такі поняття як «інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги», «центр надання адміністративних послуг», «Єдиний державний портал адміністративних послуг», «Реєстр адміністративних послуг».

30 січня 2013 р. затверджено Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг (що замінив собою постанову про Реєстр адміністративних послуг 2011 року).

12 березня 2013 р. Указом Президента України затверджено Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». План передбачає широкий комплекс заходів з реформування надання адміністративних послуг (п.п. 81-84).

1 серпня 2013 р. Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Примірний регламент центру надання адміністративних послуг. Документ регулює такі питання: вимоги до приміщення, в якому розміщується центр; інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг; робота інформаційного підрозділу центру; керування чергою; прийняття заяви та інших документів; опрацювання справи; передача вихідного пакета документів суб'єктові звернення.

Майбутнє правового регулювання адміністративних послуг пов'язується з допрацюванням і прийняттям Адміністративно-процедурного кодексу України — масштабного зводу «належного врядування», необхідність якого задекларована Концепцією 1998 року.

Примірна форма інформаційної картки адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається безпосередньо суб'єктом надання адміністративної послуги)

Примірна форма інформаційної картки адміністративної послуги
(у разі, якщо послуга надається через центр надання адміністративних послуг)

угору ↑