Інформаційний бюлетень з підсумками роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області у І півріччі 2016 року

Версія для друку

Про підсумки економічного розвитку Полтавської області у  І півріччі  2016року

Працівники відділення НСПП в Полтавській області (далі Відділення) здійснюють системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в окремих трудових колективах, де за результатами прогнозування передбачалося виникнення розбіжностей, а також з метою своєчасного виявлення ускладнень на доконфліктних етапах та їх усунення.

Стабільність стану соціально-трудових відносин та його динаміка значною мірою залежать від соціально-економічного становища виробничого потенціалу області, результатів фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання та оперативності реагування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та адміністрацій підприємств, установ і організацій на випадки зростання  рівня соціальної  напруженості в трудових колективах.

Аналізуючи соціально-економічну ситуацію області за підсумками І півріччя 2016 року, можна зазначити незначне пожвавлення, яке в свою чергу, вплинуло на поліпшення стану соціально-трудових відносин  в окремих трудових колективах. В порівнянні з відповідним періодом минулого року індекс промислового виробництва становить 100,2%. Збільшення обсягів виробництва зафіксовано у металургійному виробництві на 24,5%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу на 22,4%, текстильному виробництві на 15,5% та машинобудуванні на 8,2%. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за цей період становив 101,2 %. Разом з цим кризові тенденції зберігаються. Результати проведеного Відділенням аналізу  свідчать, що фінансово-економічний стан значної частини підприємств залишається складним, що негативно впливає на соціально-трудові відносини. 42,4% підприємств області є збитковими. Обсяг будівельних робіт зменшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 22,6%, вантажооборот підприємств транспорту впав на 7,3%. Зросли ціни і на тарифи. Проте індекс реальної заробітної плати у січні-червні 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року становив лише 102,1%.

На фоні негативних явищ загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах зросла в порівнянні з початком року на 2,9%, в тому числі на економічно-активних на 8,2% і станом на 01.07.2016 року становить відповідно 32,3 млн. грн. та 14,7 млн. грн.

Середньомісячна заробітна плата, нарахована штатному працівнику за січень - червень 2016 року становила 4240,5 грн. і зросла на 22,3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Проте, враховуючі  інфляційні процеси, трудівники цього практично не відчули.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 липня 2016р. становила 21,1 тис. осіб, що на 15,6 % менше ніж на відповідну дату минулого року.

Аналіз стану та динаміки соціально-трудових відносин

Проведений Відділенням аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин доводить, що на ряді підприємств продовжували діяти негативні чинники економічного і соціального характеру, які створювали умови для виникнення соціального напруження.  Такими чинниками є:

- несвоєчасна виплата та наявність заборгованості із заробітної плати;

- збитковість підприємств, обмеженість обігових коштів;

- невиконання власниками вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів;

- застосування на підприємствах режиму неповного робочого дня (тижня);

- несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи;

- невизначеність з фінансуванням (заклади бюджетної сфери) в ході її реформування;

- ухилення сторін від соціального діалогу.

Аналіз причин виникнення випадків дестабілізації, які перебували на обліку Відділення свідчить, що основним чинником виникнення розбіжностей між працівниками та роботодавцями залишається наявність заборгованості із виплати заробітної плати, незадовільні темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної зарплати. 85% чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин (22 із 26), які перебували на обліку Відділення упродовж  І півріччя 2016 року були спричинені саме заборгованістю із виплати заробітної плати та несвоєчасною виплатою поточної зарплати.

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Відділення, відповідно до наданих повноважень, упродовж І півріччя 2016 року з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяло врегулюванню 26 дестабілізаційних чинників між сторонами соціально-трудових відносин  на 25 підприємствах та в установах на виробничому рівні (в тому числі у 10 структурних підрозділах). Один випадок переріс в колективний трудовий спір (конфлікт).

Випадки дестабілізації за територіальними ознаками розподілені наступним чином: у м. Полтаві - 7 випадків, у містах: Кременчук – 5, Гадяч – 3, Миргород – 2, Лубни – 1, у Полтавському та Лубенському районах – по 2, Глобинському, Котелевському, Решетилівському та Кобеляцькому районах – по 1 випадку. 

За видами економічної діяльності випадки дестабілізації, що перебували на обліку Відділення, розподіляються так: промисловість – 5 одиниць (19,2% від загальної кількості);  водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 3 (11,5%); будівництво – 10 (38,5%); транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1 (3,8%); освіта – 4 (15,5%); діяльність у сфері адміністративних послуг та допоміжного обслуговування – 2 (7,7%); операції з нерухомим майном – 1 (3,8%).

Основною причиною виникнення соціального напруження в колективах була заборгованість з виплати заробітної плати або несвоєчасна її виплата. 22 чинника дестабілізації, усуненню дії яких сприяло Відділення упродовж півріччя спричинені  невиконанням вимог законодавства про працю та 4 з питань порушення окремих положень колективних договорів.

За сприяння Відділення та у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок, сторонами соціально-трудових відносин упродовж січня-червня 2016 року попереджено виникнення 21 колективного трудового спору (конфлікту) на 21 підприємстві.

Працівники Відділення в періоди ускладнення стану соціально-трудових відносин проводили зустрічі з представниками трудових колективів, надавали консультації відповідно до норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та з питань законодавства про працю. Загалом упродовж січня-червня 2016 року проведено 59 запобіжних примирних процедур (узгоджувальних зустрічей).

Хід вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Упродовж січня-червня 2016 року Відділення сприяло вирішенню 2-х колективних трудових спорів (конфліктів), один з яких виник в минулому році та один в поточному, обидва на виробничому рівні.

Учасниками колективних трудових спорів (конфліктів) стали 74 працівники (81,3% від загальної чисельності).

Колективні трудові спори були спричинені порушенням (недотриманням) роботодавцями законодавства України, а саме: статей: 24, 40, 42, 43, 49/2, 49/4, 115  Кодексу законів про працю України, статей 13, 19, 22, 23 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

У січні 2016 року Відділення сприяло вирішенню другої вимоги у колективному трудовому спорі (конфлікті) Управління Національного банку України в Полтавській області, а саме: «2. Забезпечити виконання вимог частини другої статті 40, статті 42 та статті 49/2 КЗпП України». З метою сприяння  вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) за участі Відділення відбулося засідання примирної комісії та проведено ряд узгоджувальних зустрічей із представниками сторін конфлікту. Ці заходи позитивно вплинули на вирішення вимоги і колективний трудовий спір (конфлікт) був знятий з реєстрації НСПП, як врегульований.

У травні 2016 року Національною службою посередництва і примирення  зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками, задіяними на роботах по виготовленню асфальтобетонної маси та обслуговуванню асфальтобетонного заводу комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради та комунальним  підприємством «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради з вимогою: «1.Виплатити заборговану заробітну плату за березень-квітень …2016 року».

Факт реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) Національною службою посередництва і примирення та взаємодія Відділення зі сторонами конфлікту спонукали роботодавця розпочати погашення заборгованої заробітної плати. Таким чином вимога найманих працівників була виконаною, а в утворенні примирної комісії відпала потреба. Відповідно до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нормативних документів НСПП та з метою сприяння вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) за участі працівників Відділення проведено 5 узгоджувальних зустрічей з представниками сторін конфлікту. Відтак у червні даний спір був вирішений та знятий з реєстрації НСПП.

З найманими працівниками – учасниками двох колективних трудових спорів (конфліктів) упродовж 1 півріччя 2016 року проведено 7 узгоджувальних зустрічей.

Підвищення рівня правової культури сторін соціально - трудових відносин та інформування громадськості про діяльність відділення НСПП

Упродовж І півріччя Відділення тісно співпрацювало з позаштатним активом НСПП. Всього з Відділенням взаємодіє 14 арбітрів, 6 незалежних посередників  та 29 інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення, де надаються консультаційні послуги з питань соціально-трудових відносин.

Позаштатні фахівці за дорученнями  Відділення проводили вивчення стану соціально-трудових відносин та здійснювали роз’яснювально-консультаційну роботу в колективах підприємств Глобинського, Кобеляцького, Котелевського, Лубенського, Полтавського, Решетилівського районів, міст Гадяч, Кременчук Лубни, Миргород, Полтава  та інших.

З метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та підвищення правової культури працівники Відділення брали участь у роботі семінарів, нарад, виступали з лекціями, про що розміщувалися інформації на сайті НСПП та WEB-сторінці Відділення. Загалом упродовж півріччя на сайті НСПП розміщено 13 інформаційних повідомлень на WEB-сторінці – 6 інформацій. З метою здійснення повноважень, окреслених Положенням про Національну службу посередництва і примирення, підвищення рівня взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та їх правової обізнаності, згідно планів роботи Відділенням за традицією було оголошено проведення «гарячої» телефонної  лінії.

Упродовж січня-червня 2016 року Відділенням отримано 83 звернення громадян. На особистому прийомі побувало 43 особи. Громадини здебільшого зверталися за роз’ясненнями та консультаціями норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»  та можливої участі в соціальному діалозі, а також  порушували питання норм трудового законодавства. Всі звернення розглянуті, надані роз’яснення та консультації в межах повноважень.

Аналітична діяльність відділення НСПП

В першому півріччі 2016 року Відділенням разом із завідуючими інформаційно-консультаційними центрами, арбітрами, незалежними посередниками НСПП постійно проводився моніторинг стану соціально-трудових відносин на підприємствах промисловості, транспорту, будівництва, в закладах і установах бюджетної сфери  та комунальних підприємствах. Особлива увага приділялася тим підприємствам, організаціям, установам де за результатами прогнозування у колективах передбачалося загострення виробничих стосунків.. Відтак, у взаємодії з керівництвом області, відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації попереджено декілька акцій соціального протесту, збережено соціальну рівновагу в 16 філіях ДП «Полтавський облавтодор» та 37 закладах профтехосвіти. Вони  перебували на обліку в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а їх працівники отримали від Відділення необхідну правову допомогу. Відділення і надалі продовжує здійснювати моніторинг стану соціально-трудових відносин у цих колективах.

З метою організації своєчасного реагування всіх зацікавлених органів, установ, організацій на вірогідні ускладнення чи загострення стосунків між сторонами соціально – трудових відносин  Відділенням у  травні підготовлено Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2016 року, який надіслано Голові НСПП, а також надано голові облдержадміністрації, голові обласної ради, керівництву об’єднань роботодавців і профспілок.

 

 

Відділення НСПП в Полтавській області
серпень  2016 року

 

угору ↑