Капітальні інвестиції, освоєні підприємствами та організаціями Полтавської області

Версія для друку

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ОСВОЄНІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

У І кварталі 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2872,8 млн.грн капітальних інвестицій, що на 26,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017 року.

Протягом 2017 року підприємствами та організаціями області було освоєно 15125,2 млн.грн. капітальних інвестицій (3,8% від загального обсягу по Україні) , що в порівнянних цінах на 33,6% більше від обсягів за 2016 рік.

За обсягами освоєних капітальних інвестицій Полтавщина займає 7 місце серед областей України (3,66 % питома вага). Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу населення склав 10613,8 грн.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,0% загального обсягу.

Більшу частину капіталовкладень спрямовано на розвиток промислових підприємств (38,5% від їх загального обсягу) та підприємств сільського, лісового та рибного господарства (29,1 %).

 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій
за видами економічної діяльності, млн. грн.

(2017рік)

Описание: Карта районы капитвльные инвестиции с городами1

 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, а саме в машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 51%, у будівлі та споруди – 42,1%, у тому числі житлові будівлі – 12,7%. На капітальний ремонт активів спрямовано 1229,6 млн.грн. капітальних інвестицій (8,1% загального обсягу).

Серед районів області лідером в освоєнні капітальних інвестицій став Глобинський район, з обсягами 592 млн.грн., серед міст – Полтава з показником 3805 млн.грн. освоєних капітальних інвестицій.

 

Обсяги освоєних капітальних інвестицій
у розрізі районів та міст області, млн. грн.

 

(2017рік)

 

угору ↑