Капітальні інвестиції, освоєні підприємствами та організаціями Полтавської області

Версія для друку

Завдяки потужному промисловому та аграрному комплексам за 9 місяців поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року спостерігається зростання залучення та освоєння інвестиційних ресурсів. Так, протягом 9 місяців 2017 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 9828,7 млн. грн. капітальних інвестицій (3,8% від загального обсягу по Україні), що в порівнянних цінах на 22,9% більше від обсягів відповідного періоду попереднього року. За цим показником Полтавщина займає 7 місце серед областей України. Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу населення склав 6897,1 грн.

Серед районів області лідером в освоєнні капітальних інвестицій став Лохвицький район, з обсягами 361,6 млн.грн., серед міст – Полтава з показником 2258,3 млн.грн. освоєних капітальних інвестицій.

 

Обсяги освоєних капітальних інвестицій

у розрзі районів та міст області, млн. грн.

(січень вересень 2017р.)

Описание: Карта районы капитвльные инвестиции с городами1

Найбільшу питому вагу в обсязі капітальних інвестицій мають інвестиції в матеріальні активи –  97,8% загального обсягу.

Більшу частину капіталовкладень спрямовано на розвиток промислових підприємств (38,6% від їх загального обсягу) та підприємств сільського, лісового та рибного господарства (32,7%).

 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій

 за видами економічної діяльності, млн. грн.

 

(січень вересень 2017р.)

 

 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,7% загального обсягу.

угору ↑