Недержавне пенсійне забезпечення

Версія для друку

 

Деякі питання недержавного пенсійного забезпечення
Що таке недержавне пенсійне забезпечення?

1 січня 2004 року набули чинності реформаторські закони «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», згідно з якими в Україні формується трирівнева пенсійна система. На сьогодні основним видом пенсійного забезпечення є солідарне загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (1 рівень), розпочато роботу над впровадженням накопичувальної системи в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні (2 рівень) та активно функціонують близько ста недержавних пенсійних фондів (3рівень), участь  у яких дає можливість забезпечити себе або своїх близьких додатковою пенсією.
Механізм доволі простий: пенсійні внески в НПФ на користь учасника (майбутнього пенсіонера ) може сплачувати роботодавець цього учасника, професійне об’єднання, членом якого є учасник, безпосередньо сам учасник, а також його дружина (чоловік), діти, батьки, і при цьому такі пенсійні внески є власністю учасника. Усі пенсійні внески, які надходять до НПФ, інвестуються у різні фінансові інструменти (акції, облігації, цінні папери, банківські депозити, банківські метали, тощо) для отримання додаткового прибутку. Таким чином у майбутньому, за настання підстав, передбачених законодавством (наприклад настання пенсійного віку), громадянин – учасник НПФ отримує додаткову пенсію, яка складається з пенсійних внесків, сплачених ним особисто або іншим вкладником на його користь, та прибутку, отриманого внаслідок інвестування цих коштів.
Таким чином учасник НПФ зможе примножити суму вкладених коштів у декілька разів та гарантовано отримає накопичені ним  кошти, оскільки НПФ не може бути визнаний банкрутом. У випадку ліквідації НПФ пенсійні виплати учасників переводяться в інший НПФ, страхову компанію або в банківську установу-організацію, які згідно законодавства, мають право здійснювати недержавне пенсійне забезпечення.
Вкладники НПФ - юридичні особи, які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників у розмірі, що не перевищує 15% від ФОП, нарахованому у відповідному місяці,  відносяться на валові витрати підприємства. Таким чином, економія з податку на прибуток може становити близько 25 %. Також на суму внесків до НПФ не нараховуються платежі до фондів соціального страхування (ПФУ, безробіття, соцстрах, нещасний випадок), що дозволяє зекономити до 40 % коштів.
Згідно Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» лише учасник фонду є власником пенсійних коштів з моменту їх надходження на індивідуальний пенсійний рахунок.
  За бажанням недержавну пенсію можна отримувати на 10 років раніше чи пізніше, ніж державну (чоловіки з 50/70 років, жінки з 45/65 років). Учасник фонду сам визначає строк отримання додаткової пенсії. Недержавна пенсія не залежить від трудового стажу і не позбавляє учасника НПФ права на отримання державної пенсії. Ви можете обрати один з наступних видів пенсійних виплат; пенсія на визначений строк (не менше 10 років), або одноразова пенсійна виплата, яка здійснюється у разі: — медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду; — виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України; — коли сума пенсійних накопичень не досягає мінімального розміру суми, встановленої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на час настання пенсійного віку. Довічна пенсія виплачується за умови досягнення пенсійного віку, заяви учасника фонду і копії договору, укладеного зі страховою компанією.
 У випадку смерті учасника фонду як в період накопичення, так і в період виплати пенсії на визначений строк, спадкоємці мають право отримати всю суму пенсійних коштів, яка обліковується на пенсійному рахунку учасника, одноразово. Активи НПФ чітко відділені від активів Компанії-адміністратора, Компанії з управління активами та Банка-зберігача. У випадку банкрутства будь-якої з компаній або банку, які обслуговують НПФ, кошти НПФ не включаються до їх ліквідаційних балансів. НПФ за законом зобов’язаний безкоштовно раз на рік інформувати всіх учасників фонду про стан їх пенсійних рахунків. Крім того, учасник фонду має право у будь-який час контролювати свої пенсійні накопичення. За законом, НПФ зобов’язаний регулярно подавати звітність в усі контролюючі органи і забезпечувати її подальшу публікацію в засобах масової інформації. Ця звітність дозволяє забезпечити прозорість діяльності НПФ та проконтролювати рух пенсійних накопичень з моменту надходження пенсійних внесків до завершення строку виплати. Державний контроль професійного рівня Компанії адміністратора, Компанії з управління активами іа Банка-зберігача здійснюється шляхом їх ліцензування.
Різниця між банківськими депозитами та внесками до НПФ
 Перша відмінність полягає в доходах від інвестицій. Розміри майбутньої недержавної додаткової пенсії в НПФ розраховуються за формулою: сплачені внески до НПФ + інвестиційний дохід. Порівняймо з банківським депозитом: встановлюючи ставку за депозитним договором, банк віддає клієнту лише частину власного доходу, а НПФ розподіляє між учасниками всю суму інвестиційного доходу. Отже, доходність коштів, накопичених у НПФ, може бути вищою.  Банк може стати банкрутом, а НПФ, внаслідок специфіки своєї діяльності, не може бути визнаний банкрутом. Законодавством передбачена заборона щодо конфіскації пенсійних активів (майбутніх пенсій). У разі ліквідації НПФ усі пенсійні накопичення, які належать учаснику, мають бути переведені до іншого НПФ, банківської установи чи страхової компанії. Крім того, на банківські вклади не розповсюджуються податкові пільги, які передбачені податковим законодавством для НПФ. Інвестуючи пенсійні гроші в різні фінансові інструменти, які передбачено законодавством, НПФ знижує ризики. І це є другою перевагою сплати пенсійних внесків до НПФ перед банківськими депозитами. Важливою перевагою НПФ є прозорість, тобто НПФ (адміністратор НПФ), на вимогу учасника, повинен подавати інформацію про його пенсійні накопичення (в тому числі і про отриманий інвестиційний дохід станом на будь-яку дату). Доходи більшості громадян, на жаль, не є достатніми для того, щоб знайти достатньо велику суму грошей, необхідну для відкриття депозиту в банку, тоді як в системі недержавного пенсійного забезпечення можна передбачити у пенсійному контракті невеликі періодичні (щомісячні, щоквартальні, тощо) розміри пенсійних внесків до НПФ.

Як стати учасником недержавного пенсійного фонду?
 Участь фізичних осіб у недержавному пенсійному фонді є добровільною. Можна бути учасником і декількох пенсійних фондів. Сплачувати пенсійні внески на користь своїх працівників можуть юридичні особи-роботодавці, а фізичні особи — на свою користь та на користь своїх родичів. Ви самостійно визначаєте: розмір пенсійного внеску; періодичність та строки сплати внесків. Для підписання пенсійного контракту необхідні паспортні дані та ідентифікаційний код.

угору ↑