Неринкові цивільно-правові операції із землею: відведення земельної ділянки

Версія для друку

 

Неринкові цивільно-правові операції із землею:

Відведення земельної ділянки
1. Вивчення і аналіз матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкта, документів та графічних матеріалів, що обґрунтовують розмір запроектованої до відведення ділянки.
2. Вивчення і аналіз проектно-кошторисної  документації, у тому числі проекту організації будівництва, матеріалів про її затвердження або документів, що посвідчують передачу прав на нерухоме майно.
3. Вивчення та аналіз висновків погоджувальних організацій.
4. Проведення обстежень земельної ділянки, що передбачається до відведення.
5. Уточнення на місцевості проектних меж земельної ділянки, їх узгодженість з черговим кадастровим планом, генеральним планом будівництва.
6. Виготовлення плану відведення земельної ділянки з нанесенням границь обмежень і сервітутів.
7. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню у зв’язку з вилученням земельної ділянки. Визначення збитків для їх відшкодування власникам землі та землекористувачам.
8. Складання пояснювальної записки з обґрунтуванням прийнятого проектного рішення.
9. Передача замовником проекту відведення земельної ділянки на державну землевпорядну експертизу.
     10.Нанесення проектних меж земельних ділянок на черговий кадастровий план.
      11.Подання проекту відведення до сільської, селищної, міської рад для розгляду та прийняття в межах своєї компетенції рішення про надання земельної ділянки.
      12.Реєстрація земельної ділянки.

угору ↑