Основні показники роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області за 2016 рік

Версія для друку

Основні показники роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області за 2016 рік

 

У 2016 році відділення НСПП в Полтавській області (далі Відділення) здійснювало повноваження у відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та Положення про НСПП.

Упродовж року з метою своєчасного виявлення ускладнень на доконфліктних етапах та їх усунення Відділення систематично досліджувало стан та динаміку соціально-трудових відносин у трудових колективах, де спостерігалося зростання соціального напруження, здійснювало заходи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). З початку 2016 року вдалося попередити виникнення 34 таких спорів. Загалом кількість конфліктних ситуацій, врегулюванню яких сприяло Відділення становила 44.  Упродовж року Відділенням проведено 108 узгоджувальних зустрічей з адміністрацією підприємств, найманими працівниками та головами профспілок, в результаті яких надавалися консультації та роз’яснення норм законодавства, а також здійснювалися дії, спрямовані на усунення соціального напруження.

Виконуючи свої функції, Відділення сприяло вирішенню трьох колективних трудових спорів (конфліктів) : в Управлінні Національного банку України в Полтавській області та два спори були зареєстровані на комунальному підприємстві «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради.

Основними причинами виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)  були порушення (недотримання) роботодавцями окремих статей Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», норм галузевих і територіальної угод та виконання окремих положень колективних договорів. Учасниками колективних трудових спорів (конфліктів) стали 127 працівників. Упродовж року Відділенням було проведено 2 засідання примирної комісії та 19 узгоджувальних зустрічей з представниками трудових колективів, у ході яких надавалися консультації та роз’яснення послідовності розгляду вимог найманих працівників та подальшого їх вирішення. В результаті заходів, проведених Відділенням два колективних трудових спори (конфлікти) були вирішені та зняті з реєстрації.

Відділення тісно взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців та профспілок, залучає до співпраці трудових арбітрів і експертів. Укладені угоди про співпрацю з усіма суб’єктами, причетними до врегулювання соціально-трудових відносин.

Особливе значення приділяє Відділення інформаційному забезпеченню своєї діяльності. При цьому чільне місце в публікаціях, виступах і повідомленнях працівників Відділення займають теми, спрямовані на підвищення рівня правової культури громадян. Упродовж року Відділення готувало інформації для розміщення на сайті НСПП, WEB-сторінці Відділення. Всього упродовж  року Відділенням розміщено 46 публікацій.

У 2016 році Відділенням розглянуто 164 звернення громадян. Традиційно  двічі на рік  на сторінках газети «Полтавський вісник» Відділення  розміщувало оголошення про проведення «гарячої» телефонної лінії.

Така зосередженість Відділення на профілактиці трудових конфліктів та своєчасному їх вирішенні, а також на роботі з підвищення правової культури учасників соціально-трудових відносин сприяла тому, що у 2016 році на підприємствах області не зафіксовано жодного страйку чи іншої акції протесту з економічних мотивів.

У 2016 році продовжувалася робота по реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», зокрема для 7 суб’єктів профспілок та роботодавців проведена оцінка визнання та підтвердження репрезентативності, що дозволило укласти територіальну угоду між сторонами профспілок, роботодавців, обласною державною адміністрацією та обласною радою.

 

 

 

 

 

 

 

угору ↑