Основні показники роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області за 2013 рік

Версія для друку

Відділення НСПП в Полтавській області (далі–Відділення), здійснюючи повноваження у відповідності до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та Положення про НСПП, систематично досліджує динаміку економічного розвитку регіону та стану соціально-трудових відносин у трудових колективах, де прогнозувалося зростання соціальної напруги, а також з метою своєчасного виявлення ускладнень на доконфліктних етапах та їх усунення.

Упродовж року Відділення сприяло вирішенню 7 колективних трудових спорів на виробничому рівні, участь в яких брали 446 працівників (64,8% від загальної чисельності) 4 підприємств області: ДП ВО «Знамя», м. Полтава; ТОВ «Завод газорозрядних ламп», м. Полтава, у чотирьох структурних підрозділах ПАТ «Полтавська птахофабрика», с. Стасі Диканського району (відділення № 3 забійного цеху; яйцесклад № 3; бригади слюсарів-операторів відділення № 3; тарний склад відділення № 3) та КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради.

 Всього у зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 9 вимог, із них: щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень – 6 вимог (66,7% від загальної кількості) та щодо невиконання вимог законодавства про працю – 3 вимоги (33,3%).

За сприяння Відділення упродовж січня-грудня поточного року вирішено та знято з реєстрації 5 колективних трудових спорів (71,4% їх загальної кількості) та 7 вимог (77,8%).

Основними причинами виникнення колективних трудових спорів були порушення (недотримання) роботодавцями діючого законодавства України з питань оплати праці та невиконання умов окремих положень колективних договорів. Упродовж року Відділенням було проведено 5 примирних комісій та 23 узгоджувальні зустрічі з представниками трудових колективів, у ході яких надавалися консультації та роз’яснення послідовності розгляду вимог найманих працівників та подальшого їх вирішення.

З метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та стабілізації стану соціально-трудових відносин здійснювались заходи щодо усунення 48 чинників, які призвели до загострення стану СТВ на 39 підприємствах у 48 випадках ускладнення стану СТВ на виробничому рівні.

Основними причинами виникнення дестабілізації стану соціально-трудових відносин у колективах була заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасність її виплати. Найбільша кількість чинників припадає на невиконання вимог законодавства про працю (31 із 48 чинників, або 64,6%), в частині наявності заборгованості із виплати заробітної плати; виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень (17 чинників – 35,4%), а саме щодо: заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної її виплати (16 чинників) та один чинник в частині забезпечення продуктивної зайнятості (або 2,1% від загальної їх чисельності).

 За сприяння Відділення знято з обліку 42 випадки та усунено 42 чинники (87,5% загальної їх кількості) на 37 підприємствах.

Упродовж минулого року з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)  Відділенням проведено 87 узгоджувальних зустрічей з адміністрацією підприємств, найманими працівниками та головами профспілок, в результаті яких надавалися консультації та роз’яснення норм законодавства, а також здійснювалися дії, спрямовані на усунення соціального напруження.

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» Комісією Відділення з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців упродовж 2013 року проведено 5 засідань. За результатами роботи Комісії були визнані такими, що відповідають критеріям репрезентативності 6 суб'єктів сторін, про що видано відповідні свідоцтва. Одна організація роботодавців не визнана репрезентативною, про що видано довідку.

Відділення тісно взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями роботодавців та профспілок, залучає до співпраці трудових арбітрів і експертів. Укладені угоди про співпрацю з усіма суб’єктами, причетними до врегулювання соціально-трудових відносин.

Особливе значення приділяє Відділення інформаційному забезпеченню своєї діяльності. При цьому чільне місце в публікаціях, виступах і повідомленнях працівників Відділення займають теми, спрямовані на підвищення рівня правової культури громадян. Упродовж року Відділення готувало інформації для розміщення: в Бюлетені НСПП та в обласній газеті, на сайті НСПП, на власній WEB-сторінці та сайті обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини». Підготовлено та надіслано позаштатному активу 3 інформаційні бюлетені Відділення. Всього упродовж  року Відділенням розміщено 61 публікація. Проведено два сеанси «гарячої» телефонної лінії.

Керівники Відділення брали участь у офіційних телевізійних програмах на обласному та міському каналах, де надали інтерв’ю з питань що відносяться до компетенції НСПП. Представники Відділення брали участь у роботі 35 навчально-практичних семінарів, «круглих столів», нарад, конференцій.

Упродовж 2013 року фахівцями Відділення отримано 212 звернень громадян, на особистому прийомі побувало 51 особа, на «гарячу» телефонну лінію звернулося 50 осіб. Більшість звернень – 154 (або 72,6%) пов’язані з роз’ясненнями положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», з них 34 звернення щодо визначення порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності згідно норм Закону України «Про соціальний діалог в Україні»; 45 осіб (21,3%) звернулися за допомогою з питань порушення та роз’яснення норм законодавства України про працю, 13 осіб (6,1%) з інших питань. Всі звернення розглянуті, надані консультації та роз’яснення у межах повноважень Національної служби посередництва і примирення.

Відділення взаємодіє з 29 інформаційно-консультаційними центрами НСПП, 16 арбітрами та 5 незалежними посередниками НСПП, які надають консультації на місцях (представникам сторін соціально-трудових відносин, профспілок, роботодавців, окремим найманим працівникам) з питань застосування законодавства про колективні трудові спори (конфлікти) та інформують Відділення про випадки загострення стану соціально-трудових відносин, що виникають.

Відділення, діючи відповідно до повноважень, визначених законодавством України та Положенням про Національну службу посередництва і примирення й надалі сприятиме поліпшенню соціально-трудових відносин у колективах підприємств та установ області на основі конструктивного соціального діалогу, поглиблення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації.  

 

20.01.2014

Валентина Новицька,

завідувач сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Полтавській області 

угору ↑