Перелік адміністративних послуг, що надаються головним управлінням юстиції у Полтавській області

Версія для друку

 

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ

ГОЛОВНИМ  УПРАВЛІННЯМ ЮСТИЦІЇ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ п/п

Найменування послуги

Нормативний акт, згідно з яким надається послуга

Сума реєстраційного збору

Нормативний акт, згідно з яким визначено суму реєстраційного збору

Структурний підрозділ (уповноважений суб’єкт), який надає послугу, його керівник, контактний телефон

1.    

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження

- ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

-ПКМУ „Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів” від17.11.1997 № 1287;

-Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затв. наказом МЮ від21.02.2006 № 12/5

Свідоцтва про державну реєстрацію ДЗМІ в межах області, обласного центру – 24 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

Свідоцтва про державну реєстрацію ДЗМІ  в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, підприємств, установ, організацій – 14 н.м.д.г.;

Свідоцтва про державну реєстрацію ДЗМІ, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру – 100 н.м.д.г;

За видачу свідоцтва у разі перереєстрації – 50 % встановленого реєстраційного збору;

За видачу дубліката свідоцтва – 20 % установленого реєстраційного збору.

ПКМУ „Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів” від17.11.1997 № 1287

Відділ легалізації об’єднань громадян, систематизації законодавства, правової допомоги та експертного забезпечення правосуддя

 

Начальник відділу – Борисенко Ольга Володимирівна,

тел. 56-99-02

 

 

Заступник начальника відділу – Єресько Людмила Олександрівна,

тел. 56-92-91

 

Провідний спеціаліст відділу (реєстрація друкованих засобів масової інформації) – Павленко Людмила Сергіївна, тел. 56-99-02

 

Головні спеціалісти відділу (легалізація об’єднань громадян та інших юридичних осіб) –

Довгопол Марія Володимирівна, Семенова Оксана Григорівна, тел. 56-92-91

2.

Державна реєстрація місцевих об’єднань громадян, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, організацій роботодавців та їх об’єднань

-ЗУ „Про об’єднання громадян” від16.06.1992;

-ЗУ „Про молодіжні та дитячі громадські організації” від01.12.1998;

-ЗУ „Про організації роботодавців” від 24.05.2001;

- Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затв. ПКМУ від26.02.1993 № 140

 5 н.м.д.г. (крім молодіжних і дитячих громадських організацій)

 

За видачу дубліката свідоцтва – 50 % загальної суми реєстраційного збору

ПКМУ „Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян” від26.02.1993 № 143

 

----//-------

 

3

Легалізація шляхом повідомлення про заснування  місцевих об’єднань громадян, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян

- ЗУ „Про об’єднання громадян” від16.06.1992;

-ЗУ „Про молодіжні та дитячі громадські організації” від01.12.1998;

-Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затв. ПКМУ від26.02.1993 № 140

 

-

  -

 

4.

Державна реєстрація благодійних організацій, відділень, філій, представництв всеукраїнських, міжнародних організацій

- ЗУ „Про благодійництво та благодійні організації” від16.09.1997;

- Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій, затв. ПКМУ від30.03.1998 № 382

0,5  н.м.д.г.;

За видачу дубліката свідоцтва – 50% суми реєстраційного збору

ПКМУ „Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій” від30.03.1998 № 383

 ------//-------

 

5.

Державна реєстрація регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок

ЗУ „Про професійних творчих працівників та творчі спілки” від07.10.1997

5 н.м.д.г.

ПКМУ „Питання державної реєстрації творчих спілок” від 06.07.1998№ 1017

 

 -------//-------

 

6.

Державна реєстрація регіональних торгово-промислових палат

- ЗУ „Про торгово-промислові палати в Україні” від 02.12.1997;

- Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат, затв. наказом МЮ від08.06.1998 № 35/5

50 н.м.д.г.

ПКМУ „Про порядок справляння та розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат” від23.03.1998 № 356

 -----//-------

 

7.

Державна реєстрація статутів територіальних громад, асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування

- ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні” від21.05.1997;

- Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затв. ПКМУ від27.07.1998 № 1150;

- Положення реєстрацію асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, затв. ПКМУ від16.02.1998 № 175

За реєстрацію  асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування – 10 н.м.д.г.;

За реєстрацію  статутів територіальних громад – 5 н.м.д.г.;

За видачу дублікатів свідоцтв – 50 % встановленої плати 

ПКМУ „Про розміри плати за реєстрацію  асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, статутів територіальних громад” від25.05.1998 № 738

 ------//-------

 

8.

Державна реєстрація місцевих асоціацій кредитних спілок

ЗУ „Про кредитні спілки” від20.12.2001

5 н.м.д.г.

 

ПКМУ „Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян” від26.02.1993 № 143

 

-------//-------

 

8

Державна реєстрація постійно діючих третейських судів

ЗУ «Про третейські суди» від 11.05.2004

-

-

 

9

Легалізація шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу регіональних, обласних професійних спілок, взяття до уваги повідомлень організацій всеукраїнських професійних спілок

ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999

-

-

 

10

Державна реєстрація структурних утворень політичних партій

ЗУ «Про політичні партії в Україні» від05.04.2001

-

-

 

11.

Державна реєстрація нормативно-правових актів

Указ Президента України від 03.10.92№ 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від28.12.92 № 731

-

-

Відділ правової роботи, правової освіти та державної реєстрації нормативно-правових актів

 

Начальник відділу – Зубарєва Світлана Віталіївна, тел. 569293

 

Головний спеціаліст – Давиденко Олена Михайлівна, тел. 569293

 

угору ↑