Перелік послуг, які надає Державний архів Полтавської області

Версія для друку

 

Перелік послуг, які надає Державний архів Полтавської області
1.1 Підготовка архівних довідок (генеалогічних, біографічних, тематичних, майнових, історичних, фактографічних). Виконується на платній основі.
1.2. Відділ інформації та використання документів Національного архівного фонду Державного архіву Полтавської області (вул. Пушкіна, 18/24, місто Полтава).
1.3 Стаття 18 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" та від 30.11.2004 року №1608 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639", наказ директора держархіву області від 30.03.2007 року №27 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Полтавської області на договірних засадах, затвердженого у Головному управлінні юстиції у Полтавській області 06.04.2007 року №30/1297.
1.4 Телефони для консультацій, довідок: 7-34-39, 7-22-55.
1.5 Заява довільної форми.
2.1 Підготовка архівних довідок соціально-правового характеру (необхідних для соціального захисту громадян). Безкоштовна послуга.
2.2. Відділ інформації та використання документів Національного архівного фонду Державного архіву Полтавської області (вул. Пушкіна 18/24, місто Полтава).
2.3 Статті 18, 35 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи".
2.4 Телефони для консультацій, довідок: 7-34-39, 7-22-55.
2.5 Заява довільної форми.
3.1Надання архівних документів для користування у читальному залі архіву. Безкоштовна послуга.
3.2 Відділ інформації та використання документів Національного архівного фонду Державного архіву Полтавської області (вул. Пушкіна 18/24, місто Полтава).
3.3 Стаття 15 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи".
3.4 Телефони для консультацій, довідок: 7-34-39, 7-22-55.
3.5 Лист-звернення від зацікавленої організації або заява. Допуск для роботи у читальному залі надається після пред’явлення документа, що посвідчує особу та оформлення особової справи користувача.
     
           Перелік послуг, які надає Державний архів Полтавської області (блок "Державним службовцям України").
1.1 Надання консультацій з питань організації діловодства, забезпечення збереженості та підготовки документів до передачі на державне архівне зберігання. Безкоштовна послуга.
1.2 Відділ формування Національного архівного фонду Державного архіву Полтавської області (вул. Пушкіна, 18/24, місто Полтава).
1.3 Пункт 5.3.2 "Основних правил роботи державних архівів України".
1.4 Телефони для консультацій, довідок: 7-17-32.
1.5 Лист-звернення довільної форми.
           *Послуг щодо дострокового приймання документів на державне зберігання Державний архів Полтавської області не надає у зв’язку з відсутністю в архівосховищах вільних площ.
           Адреса установи, де можна отримати інформацію про свої права та обов’язки, інші консультації: вул. Пушкіна, 18/24, м. Полтава, 36011).
угору ↑