Перелік послуг, які надає Державний архів Полтавської області юридичним особам

Версія для друку

 

 

Перелік послуг, які надає Державний архів Полтавської області юридичним особам

 

1.1 Підготовка та надання архівних довідок (тематичних, майнових, історичних, фактографічних). Виконується на платній основі.

1.2. Відділ інформації та використання документів Національного архівного фонду Державного архіву Полтавської області (вул. Пушкіна, 18/24, місто Полтава).

1.3 Стаття 18 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" та від 30.11.2004 року №1608 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639", наказ директора держархіву області від 30.03.2007 року №27 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Полтавської області на договірних засадах, затвердженого у Головному управлінні юстиції у Полтавській області 06.04.2007 року №30/1297.

1.4 Телефони для консультацій, довідок: 7-34-39, 7-22-55.

1.5 Заява, запит довільної форми.

 

2.1 Проведення експертизи цінності документів. Науково-технічне опрацювання документів. Виконується на платній основі.

2.2 Відділ формування Національного архівного фонду, відділ комплектування відомчих архівів та експертизи цінності документів, що утримується за рахунок спецкоштів Державного архіву Полтавської області (вул. Пушкіна, 18/24, місто Полтава).

2.3 Стаття 35 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" та від 30.11.2004 року №1608 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639", наказ директора держархіву області від 30.03.2007 року №27 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Полтавської області на договірних засадах, затвердженого у Головному управлінні юстиції у Полтавській області 06.04.2007 року №30/1297.

2.4 Телефони для консультацій, довідок: 7-17-32.

2.5 Лист-звернення довільної форми.

 

3.1 Здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фондуБезкоштовна послуга.

3.2 Відділ формування Національного архівного фонду, експертно-перевірна комісія Державного архіву Полтавської області (вул. Пушкіна, 18/24, місто Полтава).

3.3 Стаття 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 року №1649 "Про затвердження Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду". 

3.4 Телефони для консультацій, довідок: 7-17-32, 7-92-41.

3.5 Лист-звернення довільної форми.

 

4.1Надання архівних документів для користування у читальному залі архіву.Безкоштовна послуга.

4.2 Відділ інформації та використання документів Національного архівного фонду Державного архіву Полтавської області (вул. Пушкіна, 18/24, місто Полтава).

4.3 Стаття 15 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи".

4.4 Телефони для консультацій, довідок: 7-34-39, 7-22-55.

4.5 Лист-звернення від зацікавленої організації або заява.  Допуск для роботи у читальному залі надається після пред’явлення документа, що посвідчує особу та оформлення особової справи користувача. 

 

5.1 Отримання документів у тимчасове користування за межами архіву (за наявності страхових копій документів)Безкоштовна послуга.

5.2 Відділ зберігання та обліку документів Державного архіву Полтавської області (вул. Пушкіна 18/24, місто Полтава).

5.3 Пункт 7.4 "Основних правил роботи державних архівів України".

4.4 Телефони для консультацій, довідок: 7-52-49.

4.5 Лист-звернення довільної форми. 

 

 

угору ↑