Інформація про надання адміністративних послуг структурними підрозділами облдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

№ з/п

Надавач адміністративної послуги

Вид адміністративної послуги, яка надається

Нормативно-правовий акт, яким визначається право надання такої послуги

Термін надання адміністративної послуги
(дні)

1

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громад кістю облдержадміністрації

Видача Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

Закон України «Про видавничу справу» ст.12;

Постанова КМУ «Про державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції» від 28.09.1998 №1540;

Наказ Держкомтелерадіо «Про затвердження стандарту надання адміністративної послуги» від 23.03.2011 №64

30 календарних днів

2

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Видача атестатів виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції

Закон України «Про молоко та молочні продукти»,

Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.01.2005

№ 23/17 «Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції суб’єктів господарювання»

Від одного до двох місяців

 

 

Видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 17.04.2009 № 275 «Про внесення змін до Списку спеціалістів Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, відповідальних за заповнення та видачу племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси, що виробляються суб’єктами племінної справи у тваринництві»,

Закон України «Про племінну справу»

7 днів

3

Управління культури облдержадміністрації

Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про охорону культурної спадщини»:

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів

дозвільного характеру».

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 316 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України».

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання».

1 місяць

 

 

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

- Закон України «Про охорону культурної спадщини».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання

або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру».

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання».

1 місяць

 

 

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

- Закон України «Про охорону культурної спадщини».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру».

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання».

1 місяць

 

 

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

- Закон України «Про охорону культурної спадщини».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру».

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання».

1 місяць

 

 

Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам’яток

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

- Закон України «Про охорону культурної спадщини».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру».

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання».

- Рішення тринадцятої сесії шостого скликання Полтавської міської ради від 07.09.2011 »Про внесення змін та доповнень до рішення тринадцятої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 03.04.2007 р. «Про порядок розміщення зовнішньої реклами та спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами в м. Полтаві».

1 місяць

4

Відділ у справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації

 

Організація проведення заходів, спрямованих на реалізацію в області державної молодіжної, сімейної політики та політики з утвердження гендерної рівності в Українському суспільстві

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї»

1

 

 

Надання дозволів на виїзд груп дітей за кордон на відпочинок і оздоровлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1251 «Про порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення»

15

 

 

Організація державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Наказ Держаного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї»

1

5

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Підготовка документів до видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; Закон України «Про теплопостачання»; постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»; постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»; постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», розпорядження голови облдержадміністрації « 183 від 28.05.2001 р. (із внесеними змінами).

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до зави.

 

 

Підготовка документів до видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), трансформування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; Закон України «Про теплопостачання»; постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»; постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»; постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», розпорядження голови облдержадміністрації « 183 від 28.05.2001 р. (із внесеними змінами).

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі строк ніж 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

6

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти

Закони: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», ст. 8, п. 1, «Про дошкільну освіту», ст.18, аб.4 «Про позашкільну освіту», ст. 14, п. п. 2,3

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (N 4023-VI від 15.11.2011)

Постанова КМ України від 29.08.03. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг» (п. 2)

Не перевищує 4 місяців
(Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затверджений постановою КМ України від 08.08.2007 р. №1019 п. 20)

7

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

Видача ліцензій на експорт, імпорт товарів

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-ХІІ

Постанова КМУ від 22.12. 2010 № 1183 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік»

Постанова КМУ від 26.12. 2011 № 1360 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік»

«Положення про порядок ліцензування імпорту товарів»

затв. наказом Мінекономіки України від 14.09.2007 № 302;

наказ Мінекономіки України від 06.10.2009 № 911 «Про порядок ліцензування експорту товарів»

у режимі неавтоматичного ліцензування — до10 робочих днів;

у режимі автоматичного ліцензування до30 робочих днів

 

 

Видача разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічні операції суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію – індивідуальний режим ліцензування

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

від 16.04.1991. № 959-ХІІ

постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.1998 №1965 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. N524»,

наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47 «Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій» (із змінами)

до15 робочих днів

 

 

 

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність

Закон України «Про режим іноземного інвестування»

від 19.03.1996 р № 93/96 –ВР, ст.24

постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997р. №112

«Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора»;

наказ МЗЕЗторгу України від 20.02.1997р. №125 «Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997р. №112»

Протягом 20 календарних днів, починаючи з дати фіксації надходження документів

8

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Атестація лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою

Наказ МОЗ України від 19.12.1997р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» та наказ МОЗ України від 23.11.2007р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»

10 – 30 днів

 

 

Видача цільових направлень для абітурієнтів, які проживають у сільській місцевості або селищах міського типу

ПКМ України від 29.06.1999р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»

10 днів

 

 

Надання інформації про результати спеціальної перевірки про стан здоров’я претендента, який претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Наказ МОЗ від 30.07.2012 № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

7 днів

9

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природо-заповідного фонду

Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Лісовий кодекс України,

ст. 10, 11, 17 Закон України «Про рослинний світ», ст. 3 Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (відсилочна норма), Закон України «Про тваринний світ»; Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», інші закони, які регулюють правовідносини у сфері охорони, використання і відновлення природних ресурсів

Дозвіл видається після затвердження лімітів протягом місяця з моменту подання клопотання (ч. 11 ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»)

 

 

Проведення Державної екологічної експертизи

ЗУ «Про охорону навколишнього природне середовища», ЗУ «Про екологічну експертизу», ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки», ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ Про природно-заповідний фонд України», ЗУ «Про тваринний світ», ЗУ «Про рослинний світ», ЗУ «Про охорону земель», ЗУ «Про відходи», ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», Водний кодекс України, Лісовий кодекс України, Земельний кодекс України, Кодекс України про надра

Встановлені в ст. 38 ЗУ «Про екологічну експертизу» граничні строки проведення державної екологічної експертизи об'єктів:
1) групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи організацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів — до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, — до 120 днів;
2) спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими спеціалізованими організаціями — до 90 календарних днів;
3) за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої екологічної експертизи — до 30 календарних днів.

Початком державної екологічної експертизи вважається день подання еколого-експертному органу комплекту необхідних матеріалів і документів, а у разі необхідності — і додаткової науково-дослідної інформації з тих питань, що виникли під час проведення експертизи.

 

 

Видача дозволу на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду

Водний кодекс України;

Постанова Кабінету Міністрів від 07.12.05 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру».

Строк не встановлений ст. 106 Водного кодексу України.

Строк встановлений ч. 1 ст. 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»: дозволи видаються протягом десяти робочих днів

 

 

Видача дозволу на спеціальне водокористування

Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.02 № 321;

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 № 465;

Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1107;

Постанова Кабінету Міністрів від 07.12.05 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»;

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116, зареєстрована в Мін’юсті України 22.12.94 за № 313/523;

Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.11.04 № 205, зареєстрований в Мін’юсті України 07.12.04 за № 1556/10155;

Галузеві технологічні нормативи використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.02.04 № 33, зареєстровані в Мін’юстіУкраїни 07.12.04 за № 1557/10156;

Методика розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями, затверджена наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14.05.08 № 126, зареєстрована в Мінюсті України 30.05.08 № 479/15170;

Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование НВН 33-5.1.02-83, утвержденная приказом Минводхоза СССР от 30.12.1983 № 354, (в частині, що не суперечить законодавству України).

Встановлений спеціальним законодавством: ч. 4 ст. 49 Водного кодексу України (відсилочна норма), п. 4 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321.
4. Дозволи видаються органами, що зазначені в абзаці другому пункту 2 ч.1 цього Порядку, в місячний термін з дня подання в установленому порядку клопотання, а органами, зазначеними в абзаці третьому цього пункту, — в установлені ними терміни.

Клопотання водокористувачів розглядаються у місячний термін.

У разі відмови у погодженні клопотання або у видачі дозволу водокористувачу надається відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

 

 

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачою дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи»;

Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 № 108 «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29.03.2006 за № 341/12215.

30 днів

 

угору ↑