Положення про політику уникнення конфлікту інтересів

Версія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішенням Координаційної ради

з питань протидії туберкульозу,

ВІЛ-інфекції/-СНІДу та боротьби

з наркоманією при Полтавській ОДА
від 27 листопада 2013 року № 4

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про політику уникнення конфлікту інтересів

 

1.     Вступ

1.1. З метою забезпечення прозорого, відкритого та виваженого механізму прийняття рішень Координаційною радою з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при Полтавській облдержадміністрації (надалі – КР), дотримання етичних норм, духу партнерства зацікавлених сторін у роботі КР застосовується Положення про політику уникнення конфлікту інтересів (надалі – Положення).
1.2. Метою Положення є забезпечення сприятливих умов для прийняття рішень КР, забезпечення довіри до її діяльності з боку широкої громадськості.
Положення передбачає визначення та розв’язання конфлікту інтересів, визначення проблемних питань, обов’язків членів КР у разі виникнення конфлікту інтересів та визначає порядок дій для вирішення конфлікту інтересів, порядок створення і діяльності групи з етичних питань.
1.3. Члени КР можуть опинитися в ситуації конфлікту інтересів. Така ситуація виникає, коли члени КР розглядають питання, що стосуються  діяльності урядових, неурядових та міжнародних організацій, де члени КР працюють або до яких вони мають безпосереднє відношення (є засновниками, входять до складу керівних або виборних органів, реалізують спільні проекти тощо).

 

2.    Визначення понять і термінів

2.1. Конфлікт інтересів – може виникати, коли задіяна особа бере особисту участь у розгляді питання на засіданні КР, в результаті вирішення якого задіяна або асоційована особа, асоційована установа має можливість отримати будь-які матеріальні блага, як зазначено у п.2.6.
2.2. Задіяна особа – член КР.
2.3. Асоційована особа – це член родини або родич задіяної особи.
2.4. Асоційована установа – організація чи установа, де задіяна особа працює або входить до складу керівного чи виборного органу, організація чи установа, з якою задіяна особа має домовленість про співпрацю, в результаті якої можливе отримання матеріальних благ.
2.5. Особиста участь означає прийняття безпосередньої участі члена КР у розгляді питання на засіданні КР, в результаті якого можливе отримання матеріальних благ задіяною особою, асоційованою особою або асоційованою установою.
2.6. Матеріальні блага – матеріальна винагорода, послуга, пільга, отримання кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.
2.7. Група з етичних питань – група з трьох-п’яти членів КР створюється рішенням КР, у разі якщо ситуація щодо можливого конфлікту інтересу потребує додаткового вивчення та обґрунтування.

 

3.   Прозорість та повідомлення інформації

3.1.Задіяна особа зобов’язана повідомляти КР про виникнення або існування імовірності виникнення конфлікту інтересів, характер цього конфлікту.
3.2.Задіяна особа повідомляє про таку можливість перед засіданням КР чи під час засідання, на якому розглядається питання, через яке наявна імовірність виникнення конфлікту інтересів.
3.3. Всі задіяні особи мають бути поінформовані про Положення та заповнити заяву Про ознайомлення з політикою уникнення конфлікту інтересів (додається).
3.4. Секретар КР забезпечує всіх задіяних осіб копією Положення із заявою Про ознайомлення з Положенням.
3.5. Кожна задіяна особа зобов’язана підписати заяву Про ознайомлення з Положенням та повернути її до секретаря КР протягом 5 робочих днів з моменту її отримання.

 

4. Порядок дій у разі виникнення конфлікту інтересів

4.1.Всі члени КР мають бути обов’язково ознайомлені з рішенням КР про наявні чи можливі конфлікти інтересів та про створення групи з етичних питань.
4.2.Група з етичних питань розглядає наявний конфлікт інтересів та подає висновки і рекомендації КР протягом 5 робочих днів з моменту утворення групи.
     Всі задіяні особи та працівники КР заохочуються до консультацій із групою з етичних питань.
4.3.Розглянувши висновки та рекомендації групи з етичних питань, КР приймає рішення про відсторонення задіяної особи від участі в обговоренні та голосуванні з питання, через яке виникнув конфлікт інтересів.
4.4.У разі надання задіяною особою інформації про можливість виникнення конфлікту інтересів під час засідання КР приймається рішення, що конфлікт інтересів є, задіяна особа не бере участь у вирішенні питання, яке призвело до конфлікту, навіть якщо рішення про її відсторонення не прийняте. Це означає, що на засіданні КР задіяна особа не  буде виступати або голосувати з даного питання. Однак, КР може прийняти рішення про надання права задіяній особі презентувати інформацію технічного характеру. Може також бути надано право задіяній особі на відвідування зустрічей з метою виконання її адміністративних обов’язків, але задіяна особа не бере участі в обговоренні питань, які призвели до виникнення конфлікту інтересів. Імена та прізвища задіяних осіб, у яких виник конфлікт інтересів або є ймовірність його виникнення з питань, що обговорюються, заносяться до протоколу засідання КР. У цьому разі група з етичних питань не створюється.
4.5.Якщо про конфлікт інтересів стало відомо вже після прийняття КР рішення, дія цього рішення призупиняється на час розгляду конфлікту інтересів Групою з етичних питань.
     Після розгляду КР висновків та рекомендацій Групи з етичних питань КР може переглянути рішення, при прийнятті якого виник конфлікт інтересів.
4.6.У разі з’ясування, що задіяна особа має конфлікт інтересів, про який не було повідомлено у зазначений вище спосіб, Група з етичних питань інформує задіяну особу про підстави такого припущення та надає їй можливість пояснити неспроможність повідомлення. Якщо після проведення подальшого ґрунтовного вивчення Група з етичних питань з’ясує, що задіяна особа порушила Положення, про це повідомляється КР.
4.7.У разі, якщо Група з етичних питань з'ясує, що задіяна особа свідомо не поінформувала про наявність або можливість конфлікту інтересів, КР може прийняти рішення про виключення задіяної особи зі складу КР. Відповідна організація чи установа має запропонувати, відповідно до існуючих процедур, іншу особу, яка представлятиме її інтереси в КР.
4.8.Коли КР розглядається пакет пропозицій для затвердження, участь задіяних осіб у їх розгляді не вважається такою, що може призвести до виникнення конфлікту інтересів, навіть якщо організація чи установа, яку представляє задіяна особа, може мати зацікавленість у матеріальних благах в тій чи іншій пропозиції, що розглядаються у пакеті. Коли КР розглядає пакет пропозицій, задіяна особа попереджає КР про можливість виникнення конфлікту інтересів та виконує порядок дій, викладений у цьому Положенні.

 

5.Поширення Положення

5.1.Положення набирає чинності одразу після затвердження його рішенням КР.
5.2.Копія Положення, а також заява Про ознайомлення з Положенням розміщуються на веб-сайті Полтавської облдержадміністрації.

 

 

угору ↑