Полтавський обласний центр зайнятості

Версія для друку

 

адреса 36039, м.Полтава, вул. Сінна, 45
тел./факс (0532) 56-95-38, (0532) 56-98-45
е-mail   11org@czpoltava.gov.ua
www pol.dcz.gov.ua
начальник Клавдієва Катерина Данилівна

 

 

Основні завдання Полтавського обласного центру зайнятості:
1) участь у підготовці та реалізації перспективних і поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
2) організація, координація, контроль та методичне забезпечення роботи районних, міськрайонних, міських та районних центрів зайнятості щодо:
- організація надання особам, які звертаються до служби зайнятості, у тому числі тим, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;
- здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;
- організація професійного навчання безробітних з урахуванням  поточної та перспективної потреби ринку праці;
3) формування та використання Єдиної інформаційно-аналітичної системи в частині бази даних про вільні робочі місця (посади) на підставі інформації, що надходить від роботодавців та суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;
4) здійснення управління та оперативного розпорядження фінансовими ресурсами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах затвердженого бюджету Фонду та контроль за цільовим використанням таких коштів;
5) контроль за правильністю витрат по страхуванню на випадок безробіття;
6) видача роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
7) інформування громадян та роботодавців через засоби масової інформації, в тому числі Інтернет - ресурси, про послуги, які надаються державною службою зайнятості, та результати діяльності обласної служби зайнятості.

Послуги, які надають міські, міськрайонні та районні центри зайнятості

Надання соціальних послуг населенню:

- сприяння в підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб;
- консультування з питань працевлаштування, умов і оплати праці, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
- реєстрація та надання статусу безробітного громадянам, які шукають роботу, здійснення виплати допомоги по безробіттю;
-  здійснення професійної підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян, зареєстрованих в службі зайнятості як безробітні, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
- надання послуг з професійної орієнтації;
- сприяння у започаткуванні власної справи та надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності, надання консультацій з питань організацій та проведення підприємницької діяльності;
- організація для осіб, зареєстрованих як безробітні, громадських та інших робіт тимчасового характеру на підприємствах, установах та організаціях;
- надання громадянам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить, не менше 15 років, ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації;
- інформування про перелік підприємств, установ та організацій, на яких можливе проходження стажування студентів вищих та учнів професійно–технічних навчальних закладів.

Надання соціальних послуг роботодавцям:

- інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці;
- інформування про професійно – кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані у центрі зайнятості;
- інформування про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності або особисті якості, шляхом розміщення відомостей про них (без наведення прізвищ) на спеціальних стендах у секторі по роботі з роботодавцями та в базі даних Єдиної інформаційно – аналітичної системи;
- вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування персоналом;
- підбір необхідних працівників із використанням психодіагностичних методик: тестування, оцінка та інтерпретація результатів;
- консультування з працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні;
- компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі працевлаштування громадян на нове робоче місце, в тому числі осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці;
- виплата допомоги по частковому безробіттю у разі втрати працівниками частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин;
- задоволення потреб у робочій силі при виконанні певних видів робіт, які потребують тимчасових працівників;
- допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенційних працівників в ході проведення ярмарок вакансій;
- професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві;
- консультування щодо впровадження певних норм законодавства про працю і зайнятість, державне соціальне страхування на випадок безробіття, в тому числі при вивільненні працівників;
- сприяння у проведенні співбесід із кандидатами на робочі місця – розробка і забезпечення відповідними рекомендаціями з техніки їх проведення, надання приміщень для зустрічі з кандидатами;
- проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб;
- розміщення у паспортах підприємств відомостей про історію діяльності, продукцію, що виробляється, економічне становище тощо, інформації про вакансії;
- реєстрація та надання консультацій щодо порядку укладання трудових договорів;
- консультування з використання праці іноземців та осіб без громадянства.

До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час. Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою зайнятості безкоштовно та незалежно від зареєстрованого місця проживання або місця перебування.
 

угору ↑

21.07.2020