Порядок одержання ліцензії

Версія для друку

 

Порядок одержання ліцензії

 

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачає три підходи до одержання ліцензії: за заявниць-ким принципом, за дозвільним принципом, за конкурсом.

Заявницький принцип означає, що для одержання ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності має подати заяву на отримання ліцензії та копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (або замість копії свідоцтва — копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України). Отже, підприємець декларує своє бажання провадити господарську діяльність певного виду, і на підставі поданої заяви та копії "паспорта підприємця" такій особі видають ліцензію. При цьому органу ліцензування заборонено вимагати будь-які інші документи.

Дозвільний принцип, який поширюється на більшість видів господарської діяльності, полягає в тому, що крім заяви та копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, потрібно подати й інші документи, які підтверджують спроможність підприємця провадити господарську діяльність певного виду відповідно до ліцензійних умов. Вичерпний перелік цих документів встановлює Кабінет Міністрів України.

На конкурсних засадах видають ліцензію на ті види господарської діяльності, які пов'язані з використанням обмежених ресурсів, за умови, що до органу ліцензування надійшло декілька заяв.

 

До цих видів законодавство відносить такі:

 

• видобування уранових руд;

• видобуток коштовних металів і коштовного каміння;

• постачання природного газу за регульованим, за нерегульова-ним тарифом;

• зберігання природного газу в обсягу, що перевищує рівень, встановлений у ліцензійних умовах;

• надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот).

 

Термін дії ліцензії на провадження діяльності з надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) становить 10 років. Ліцензію на надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів) видають на 15 років, ліцензію на технічне обслуговування мереж теле-, радіо- й проводового мовлення в межах промислової експлуатації — на 5 років, ліцензію на випуск та проведення лотерей, яку видає Міністерство фінансів у процесі переоформлення реєстраційних свідоцтв відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження контролю за здійсненням лотерейної діяльності", — на 12 років. Ліцензії на провадження господарської діяльності всіх інших видів є дійсними протягом 3 років.

Раніше по закінченні терміну дії ліцензії її можна було продовжити за заявою суб'єкта підприємницької діяльності в порядку, встановленому для її видачі. Після виходу Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" продовження ліцензії як такого більше не здійснюють. Тепер потрібно в загальному порядку одержати нову ліцензію.

При цьому належить пам'ятати про таку норму: нову ліцензію орган ліцензування видасть не раніше ніж в останній робочий день дії попередньої ліцензії.

 

угору ↑